Kovas

 T1-46 Dėl pritarimo Kretingos rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos 2018 metų veiklos ataskaitai

 Priedas

 T1-47 Dėl 2017–2020 metų Kretingos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšų panaudojimo 2018 m. ataskaitos patvirtinimo

 T1-48 Dėl 2017–2020 metų Kretingos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2019 m. įgyvendinamų priemonių tvirtinimo

 T1-49 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 24 d. sprendimo Nr. T2-258 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro steigimo“ pakeitimo

 T1-50 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise

 T1-51 Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise savivaldybės įmonei „Kretingos komunalininkas“

 T1-52 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2011 m. sausio 27 d. sprendimo Nr. T2-34 „Dėl sporto salių panaudos“ pakeitimo

 T1-53 Dėl sutikimo registruoti buveinės adresą

 T1-54 Dėl sutikimo registruoti buveinės adresą

 T1-55 Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto nurašymo

 T1-56 Dėl atleidimo nuo nekilnojamojo turto mokesčio

 T1-57 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2009 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. T2-80 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

 T1-58 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo Nr. T2-246 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės Antikorupcijos komisijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

 T1-59 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento pakeitimo

 Lyginamasis variantas

 T1-60 Dėl Kretingos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2017 metų ataskaitos tvirtinimo

 Priedas

 T1-61 Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarties projektui

 Priedas

 T1-62 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. T2-378 „Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

 Lyginamasis variantas

 Antikorupcinio vertinimo pažyma

 T1-63 Dėl pritarimo 2018 metų finansų kontrolės būklės ataskaitai

 Priedas

 Priedo priedas

 T1-64 Dėl Kretingos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2018 metų ataskaitų

 1 priedas

 2 priedas

 T1-65 Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kretingos pirminės sveikatos priežiūros centro 2018 metų ataskaitų

 1 priedas

 2 priedas

 T1-66 Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kretingos psichikos sveikatos centro 2018 metų ataskaitų

 1 priedas

 2 priedas

 T1-67 Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Salantų pirminės sveikatos priežiūros centro 2018 metų ataskaitų

 1 priedas

 2 priedas

 T1-68 Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kretingos ligoninės 2018 metų ataskaitų

 T1-69 Dėl pritarimo Kretingos rajono savivaldybės 2016–2019 m. kovos su korupcija programos priemonių įgyvendinimui ir Kretingos rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos 2018 metų veiklos ataskaitai

 1 priedas

 2 priedas

 T1-70 Dėl socialinio būsto gyvenamųjų patalpų (buto) pirkimo

 T1-71 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. T2-330 „Dėl viešame aukcione parduodamo Kretingos rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo tvirtinimo“ pakeitimo

 Priedas

 Priedo lyginimasis variantas

 T1-72 Dėl biudžetinės įstaigos Kretingos socialinių paslaugų centro 2018 metų veiklos ir finansinių ataskaitų

 1 priedas

 2 priedas

 T1-73 Dėl biudžetinės įstaigos dienos veiklos centro 2018 metų veiklos ir finansinių ataskaitų

 1 priedas

 2 priedas

 T1-74 Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2019 metų socialinių paslaugų plano tvirtinimo

 Priedas

 T1-75 Dėl Kretingos rajono savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos nuostatų tvirtinimo

 Priedas

 T1-76 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. sausio 30 d. sprendimo Nr. T2-12 „Dėl socialinės paramos mokiniams kreipimosi tvarkos, mokinių nemokamo maitinimo mokyklose ir paramos mokinio reikmenims įsigyti tvarkos aprašų patvirtinimo“ pakeitimo

 Lyginamasis variantas

 Antikorupcinio vertinimo pažyma

 T1-77 Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise

 T1-78 Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatų taikymo

 T1-79 Dėl 2018 metų Kretingos rajono kultūros centro finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo

 Priedas

 T1-80 Dėl 2018 metų Kretingos rajono Salantų kultūros centro finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo

 Priedas

 T1-81 Dėl 2018 metų Kretingos muziejaus finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo

 Priedas

 T1-82 Dėl 2018 metų Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešosios bibliotekos finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo

 Priedas

 T1-83 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 30 d. sprendimo Nr. T2-302 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešosios bibliotekos teikiamų paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo (patikslintas sprendimo projektas)

 Lyginamasis variantas (patikslintas lyginamasis variantas)

 T1-84 Dėl Kretingos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų mokinių skaičiaus kiekvienos klasės sraute ir klasių skaičiaus kiekviename sraute, mokinių, ugdomų pagal priešmokyklinio ugdymo programą, skaičiaus ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus 2019–2020 mokslo metams nustatymo

 Priedas

 T1-85 Dėl gatvės pavadinimo suteikimo Darbėnų seniūnijoje

 Priedas

 T1-86 Dėl gatvių pavadinimų pakeitimo Darbėnų seniūnijoje

 1 priedas

 2 priedas

 T1-87 Dėl Kretingos rajono švietimo įstaigų vadovų pareiginės algos kintamosios dalies dydžio nustatymo

 Priedas

 T1-88 Dėl išlaidų normatyvo darbo užmokesčiui ir medikamentams Kretingos rajono savivaldybės viešosioms įstaigoms nustatymo

 T1-89 Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kartenos pirminės sveikatos priežiūros centro 2018 metų ataskaitų

 1 priedas

 2 priedas

 T1-90 Dėl mėnesinės algos kintamosios dalies dydžio nustatymo Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kretingos pirminės sveikatos priežiūros centro vyriausiajam gydytojui Arnui Juškiui

 T1-91 Dėl mėnesinės algos kintamosios dalies dydžio nustatymo Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kartenos pirminės sveikatos priežiūros centro vyriausiajai gydytojai Antaninai Staškevičienei

 T1-92 Dėl mėnesinės algos kintamosios dalies dydžio nustatymo Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Salantų pirminės sveikatos priežiūros centro vyriausiajam gydytojui Ttomui Skliuderiui

 T1-93 Dėl mėnesinės algos kintamosios dalies dydžio nustatymo Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kretingos ligoninės vyriausiajai gydytojai Ilonai Volskienei

 T1-94 Dėl mėnesinės algos kintamosios dalies dydžio nustatymo Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kretingos psichikos sveikatos centro direktorei Innai Viršilienei

 T1-95 Dėl 2018 metų Vyskupo Motiejaus Valančiaus gimtinės muziejaus finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo

 Priedas

 T1-96 Dėl pritarimo Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir savivaldybės administracijos 2018 metų veiklos ataskaitai

 Priedas

 T1-97 Dėl Kretingos rajono savivaldybės mero ir tarybos 2018 metų veiklos ataskaitos

 Priedas

 T1-98 Dėl Kretingos rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos 2018 metų ataskaitų

 1 priedas

 2 priedas

 T1-99 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. rugsėjo 25 d. sprendimo Nr. T2–259 „Dėl paramos verslui skyrimo programos ir nuostatų patvirtinimo “ pakeitimo

 Priedas (patikslintas priedas)

 Antikorupcinio vertinimo pažyma

 T1-100 Dėl Kretingos rajono savivaldybės biudžetinių švietimo įstaigų 2018 metų ataskaitų

 1 priedas

 2 priedas

 

Balsavimų rezultatai

 Posėdžio protokolas

Posėdžio vaizdo įrašas

 

DOCX, XLSX rinkmenų peržiūrai galite naudoti nemokamą programų paketą LibreOffice.