Vasaris

 2019 m. vasario 21 d. tarybos sprendimas Nr. T2-30 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2019–2021 metų strateginio veiklos plano tvirtinimo“

 Priedas

18 0 3

 2019 m. vasario 21 d. tarybos sprendimas Nr. T2-31 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto tvirtinimo“

 1 priedas

 2 priedas

 3 priedas

 4 priedas

 5 priedas

 6 priedas

 7 priedas

19 1 4

 2019 m. vasario 21 d. tarybos sprendimas Nr. T2-32 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių priežiūros ir plėtros programos 2019–2022 metams tvirtinimo“

 Priedas

23 0 1

 2019 m. vasario 21 d. tarybos sprendimas Nr. T2-33 „Dėl objektų, kurių darbai finansuojami iš 2019 m. Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų bei 2019 m. savivaldybės biudžeto lėšų, eilės sudarymo“

24 0 0

 2019 m. vasario 21 d. tarybos sprendimas Nr. T2-34 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2018 metų priemonių vykdymo ataskaitos tvirtinimo“

 Priedas

24 0 0

 2019 m. vasario 21 d. tarybos sprendimas Nr. T2-35 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2019 metų priemonių tvirtinimo“

 Priedas

23 0 1

 2019 m. vasario 21 d. tarybos sprendimas Nr. T2-36 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2009 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T2-127 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės sutarčių pasirašymo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo“

23 0 0

 2019 m. vasario 21 d. tarybos sprendimas Nr. T2-37 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. T2-203 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės švietimo įstaigų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo“ pakeitimo“

24 0 0

 2019 m. vasario 21 d. tarybos sprendimas Nr. T2-38 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimo Nr. T2-298 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos steigimo“ pakeitimo“

24 0 0

 2019 m. vasario 21 d. tarybos sprendimas Nr. T2-39 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešosios bibliotekos 2018 metų veiklos ataskaitos tvirtinimo“

 Priedas

24 0 0

 2019 m. vasario 21 d. tarybos sprendimas Nr. T2-40 „Dėl Kretingos rajono kultūros centro 2018 metų veiklos ataskaitos tvirtinimo“

 Priedas

24 0 0

 2019 m. vasario 21 d. tarybos sprendimas Nr. T2-41 „Dėl Kretingos rajono Salantų kultūros centro 2018 metų veiklos ataskaitos tvirtinimo“

 Priedas

24 0 0

 2019 m. vasario 21 d. tarybos sprendimas Nr. T2-42 „Dėl Kretingos muziejaus 2018 metų veiklos ataskaitų tvirtinimo“

 1 priedas

 2 priedas

24 0 0

 2019 m. vasario 21 d. tarybos sprendimas Nr. T2-43 „Dėl Kretingos muziejaus 2019 metų veiklos plano tvirtinimo“

 Priedas

24 0 0

 2019 m. vasario 21 d. tarybos sprendimas Nr. T2-44 „Dėl Vyskupo Motiejaus Valančiaus gimtinės muziejaus 2018 metų veiklos ataskaitų tvirtinimo“

 1 priedas

 2 priedas

24 0 0

 2019 m. vasario 21 d. tarybos sprendimas Nr. T2-45 „Dėl Vyskupo Motiejaus Valančiaus gimtinės muziejaus 2019 metų veiklos plano tvirtinimo“

 Priedas

24 0 0

 

DOCX, XLSX rinkmenų peržiūrai galite naudoti nemokamą programų paketą LibreOffice.