Apdovanotieji vyskupo Motiejaus Valančiaus atminimo medaliu

2021 metai

Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. sausio 29 d. sprendimu Nr. T2-28 „Dėl apdovanojimo vyskupo Motiejaus Valančiaus atminimo medaliu” apdovanotas vyskupo Motiejaus Valančiaus atminimo medaliu:  Išsamiau »

2020 metai

Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 19 d. sprendimu Nr. T2-348 „Dėl apdovanojimo vyskupo Motiejaus Valančiaus atminimo medaliu“ apdovanoti vyskupo Motiejaus Valančiaus atminimo medaliu:

Petras Bielskis, Klaipėdos universiteto profesorius, habilituotas humanitarinių mokslų daktaras, už krikščioniškosios kultūros ir dvasinių vertybių puoselėjimą.

 

2019 metai

Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. sausio 31 d. sprendimu Nr. T2-11 „Dėl apdovanojimo vyskupo Motiejaus Valančiaus atminimo medaliu“ apdovanoti vyskupo Motiejaus Valančiaus atminimo medaliu:

Jūratė Grabytė, žurnalistė, už krikščioniškosios kultūros ir dvasinių vertybių puoselėjimą;

Alfonsas Motuzas, Vytauto Didžiojo universiteto profesorius, habilituotas humanitarinių mokslų daktaras, už krikščioniškosios kultūros ir dvasinių vertybių puoselėjimą.

 

2018 metai

Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. sausio 25 d. sprendimu Nr. T2-12 „Dėl apdovanojimo vyskupo Motiejaus Valančiaus atminimo medaliu“ apdovanoti po mirties vyskupo Motiejaus Valančiaus atminimo medaliu:

Algirdas Čėsna, buvęs vyskupo Motiejaus Valančiaus gimtinės muziejaus direktorius, už krikščioniškosios kultūros ir dvasinių vertybių puoselėjimą;

Stasys Vaitekūnas, buvęs profesorius, habilituotas mokslų daktaras, už krikščioniškosios kultūros ir dvasinių vertybių puoselėjimą.

 

2017 metai

Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. sausio 26 d. sprendimu Nr. T2-19 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės apdovanojimo vyskupo Motiejaus Valančiaus atminimo medaliu skyrimo“ apdovanoti vyskupo Motiejaus Valančiaus atminimo medaliu:

Apolonija Bernotienė, Kretingos rajono visuomeninės labdaros organizacijos „Rūpestėliai“ savanorė, už krikščioniškosios kultūros ir dvasinių vertybių puoselėjimą, filantropinę veiklą;

Arvydas Ramonas, Lietuvių katalikų mokslo akademijos narys, akademikas, Klaipėdos universiteto profesorius, habilituotas humanitarinių mokslų daktaras, už krikščioniškosios kultūros ir dvasinių vertybių puoselėjimą bei sklaidą.

 

Surinktas turinys