Sausis

 2019 m. sausio 31 d. tarybos sprendimas Nr. T2-1 „Dėl 2019 metų Kretingos rajono savivaldybės užimtumo didinimo programos tvirtinimo“

23 0 0

 2019 m. sausio 31 d. tarybos sprendimas Nr. T2-2 „Dėl žemės mokesčio sumažinimo už 2018 metus“

 Priedas

22 1 0

 2019 m. sausio 31 d. tarybos sprendimas Nr. T2-3 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. T2-249 „Dėl mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“

22 0 0

 2019 m. sausio 31 d. tarybos sprendimas Nr. T2-4 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2013 m. rugpjūčio 29 d. sprendimo Nr. T2-208 „Dėl investicijų pritraukimo ir verslo skatinimo Kretingos rajone tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“

23 0 0

 2019 m. sausio 31 d. tarybos sprendimas Nr. T2-5 „Dėl pritarimo projekto „Vaikų dienos centrų tinklo plėtra Kretingos rajono savivaldybėje“ jungtinės veiklos sutarčiai“

 Priedas

21 0 2

 2019 m. sausio 31 d. tarybos sprendimas Nr. T2-6 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. T2-39  „Dėl Kretingos rajono sodininkų bendrijų specialiosios rėmimo programos nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo“

23 0 0

 2019 m. sausio 31 d. tarybos sprendimas Nr. T2-7 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 26 d. sprendimo Nr. T2-134 „Dėl įgaliojimų Kretingos rajono savivaldybės merui“ pakeitimo“

23 0 0

 2019 m. sausio 31 d. tarybos sprendimas Nr. T2-8 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2012 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. T2-6 „Dėl priėmimo į Kretingos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo“

23 0 0

 2019 m. sausio 31 d. tarybos sprendimas Nr. T2-9 „Dėl pritarimo jungtinės veiklos sutarčiai“

 Priedas

23 0 0

 2019 m. sausio 31 d. tarybos sprendimas Nr. T2-10 „Dėl pritarimo pasirašyti bendradarbiavimo sutartį“

 Priedas

22 0 0

 2019 m. sausio 31 d. tarybos sprendimas Nr. T2-11 „Dėl apdovanojimo Vyskupo Motiejaus Valančiaus atminimo medaliu“

23 0 0

 2019 m. sausio 31 d. tarybos sprendimas Nr. T2-12 „Dėl tarnybinio nusižengimo“

17 5 0

 2019 m. sausio 31 d. tarybos sprendimas Nr. T2-13 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos komitetų 2019 metų I-ojo  pusmečio veiklos plano tvirtinimo“

 Priedas

22 0 0

 2019 m. sausio 31 d. tarybos sprendimas Nr. T2-14 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2018 metų veiklos ataskaitos“

 Priedas

19 0 3

 2019 m. sausio 31 d. tarybos sprendimas Nr. T2-15 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2019 metų veiklos programos tvirtinimo“

 Priedas

22 0 0

 2019 m. sausio 31 d. tarybos sprendimas Nr. T2-16 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. T2-169 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos sudarymo“ pakeitimo“

22 0 0

 2019 m. sausio 31 d. tarybos sprendimas Nr. T2-17 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 25 d. sprendimo Nr. T2-214 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kretingos ligoninės stebėtojų tarybos sudarymo“ pakeitimo“

21 0 0

 2019 m. sausio 31 d. tarybos sprendimas Nr. T2-18 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 25 d. sprendimo Nr. T2-217 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kartenos pirminės sveikatos priežiūros centro stebėtojų tarybos sudarymo“ pakeitimo“

22 0 0

 2019 m. sausio 31 d. tarybos sprendimas Nr. T2-19 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 25 d. sprendimo Nr. T2-218 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Salantų pirminės sveikatos priežiūros centro stebėtojų tarybos sudarymo“ pakeitimo“

22 0 0

 2019 m. sausio 31 d. tarybos sprendimas Nr. T2-20 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 25 d. sprendimo Nr. T2- 216 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kretingos pirminės sveikatos priežiūros centro stebėtojų tarybos sudarymo“ pakeitimo“

22 0 0

 2019 m. sausio 31 d. tarybos sprendimas Nr. T2-21 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 25 d. sprendimo Nr. t2-215 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kretingos psichikos sveikatos centro stebėtojų tarybos sudarymo“ pakeitimo“

22 0 0

 2019 m. sausio 31 d. tarybos sprendimas Nr. T2-22 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. T2-216 „Dėl draudimo rūkyti rajono savivaldybės viešose vietose“ pakeitimo“

 Priedas

22 0 0

 2019 m. sausio 31 d. tarybos sprendimas Nr. T2-23 „Dėl mėnesinės algos kintamosios dalies dydžio nustatymo Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kretingos pirminės sveikatos priežiūros centro vyriausiajam gydytojui  Arnui Juškiui“

21 0 0

 2019 m. sausio 31 d. tarybos sprendimas Nr. T2-24 „Dėl negyvenamųjų patalpų Vilniaus g. 41, Kretinga, nuomos“

22 0 0

 2019 m. sausio 31 d. tarybos sprendimas Nr. T2-25 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise“

22 0 0

 2019 m. sausio 31 d. tarybos sprendimas Nr. T2-26 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise“

21 0 0

 2019 m. sausio 31 d. tarybos sprendimas Nr. T2-27 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti  panaudos pagrindais“

21 0 0

 2019 m. sausio 31 d. tarybos sprendimas Nr. T2-28 „Dėl valstybės ilgalaikio materialiojo turto nurašymo“

21 0 0

 2019 m. sausio 31 d. tarybos sprendimas Nr. T2-29 „Dėl socialinio būsto gyvenamųjų patalpų (buto) pirkimo“

21 0 1

 

DOCX, XLSX rinkmenų peržiūrai galite naudoti nemokamą programų paketą LibreOffice.