Organizuojamas daugiabučio namo Kęstučio g. 20, Kretinga, gyventojų susirinkimas

Organizuojamas daugiabučio namo Kęstučio g. 20, Kretinga, gyventojų susirinkimas dėl namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plano tvirtinimo.

Sausio 30 d. 18.00 val. vyks daugiabučio gyvenamojo namo Kęstučio g. 20, Kretinga, gyventojų susirinkimas dėl namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių varianto pasirinkimo, namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plano tvirtinimo, namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto rengimo ir įgyvendinimo sąlygų. Susirinkimo vieta – ties pirma namo laiptine. Susirinkime kviečiame aktyviai dalyvauti visus daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkus. Su savimi turėkite asmens dokumentą.

Pateikiamas namo energinio naudingumo sertifikatas. Su pavyzdine butų ir kitų patalpų savininkų sprendimo dėl daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) protokolo forma ir pavyzdine vardinio balsavimo biuletenio forma galima susipažinti interneto svetainėje betalt.lt. Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis į Kretingos rajono savivaldybės administracijos Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrių tel. (8 445) 43765 arba į SĮ „Kretingos komunalininkas“, mob. 8 655 32730.