Sausis

T1-1 Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise

T1-2 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos komitetų  2019 metų I-ojo  pusmečio veiklos plano tvirtinimo

Priedas

T1-3 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. T2-169 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos sudarymo“ pakeitimo

T1-4 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. T2-216 „Dėl draudimo rūkyti rajono savivaldybės viešose vietose“ pakeitimo

Priedas

Antikorupcinio vertinimo pažyma

T1-5 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 25 d. sprendimo Nr. T2-215 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kretingos psichikos sveikatos centro stebėtojų tarybos sudarymo“ pakeitimo

T1-6 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 25 d. sprendimo Nr. T2- 216 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kretingos pirminės sveikatos priežiūros centro stebėtojų tarybos sudarymo“ pakeitimo

T1-7 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 25 d. sprendimo Nr. T2-218 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Salantų pirminės sveikatos priežiūros centro stebėtojų tarybos sudarymo“ pakeitimo

T1-8 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 25 d. sprendimo Nr. T2-217 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kartenos pirminės sveikatos priežiūros centro stebėtojų tarybos sudarymo“ pakeitimo

T1-9 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 25 d. sprendimo Nr. T2-214 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kretingos ligoninės stebėtojų tarybos sudarymo“ pakeitimo

T1-10 Dėl tarnybinio nusižengimo

T1-11 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2019 metų veiklos programos tvirtinimo

Priedas

T1-12 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2018 metų veiklos ataskaitos

Priedas

T1-13 Dėl žemės mokesčio sumažinimo už 2018 metus

Priedas

T1-14 Dėl valstybės ilgalaikio materialiojo turto nurašymo

T1-15 Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti panaudos pagrindais

T1-16 Dėl 2019 metų Kretingos rajono savivaldybės užimtumo didinimo programos tvirtinimo

T1-17 Dėl negyvenamųjų patalpų Vilniaus g. 41, Kretinga, nuomos

T1-18 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. T2-249 „Dėl mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

T1-19 Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise

T1-20 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2013 m. rugpjūčio 29 d. sprendimo Nr. T2-208 „Dėl investicijų pritraukimo ir verslo skatinimo Kretingos rajone tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 Lyginamasis variantas

Antikorupcinio vertinimo pažyma

T1-21 Dėl pritarimo jungtinės veiklos sutarčiai

Priedas

T1-22 Dėl pritarimo pasirašyti bendradarbiavimo sutartį

Priedas

T1-23 Dėl socialinio būsto gyvenamųjų patalpų (buto) pirkimo

T1-24 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. T2-39  „Dėl Kretingos rajono sodininkų bendrijų specialiosios rėmimo programos nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo

 Lyginamasis variantas

Antikorupcinio vertinimo pažyma

T1-25 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 26 d. sprendimo Nr. T2-134 „Dėl įgaliojimų Kretingos rajono savivaldybės merui“ pakeitimo

T1-26 Dėl apdovanojimo Vyskupo Motiejaus Valančiaus atminimo medaliu

T1-27 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2012 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. T2-6 „Dėl priėmimo į Kretingos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo (patikslintas)

 Lyginamasis variantas (patikslintas)

Antikorupcinio vertinimo pažyma

T1-28 Dėl mėnesinės algos kintamosios dalies dydžio nustatymo Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kretingos pirminės sveikatos priežiūros centro vyriausiajam gydytojui Arnui Juškiui

T1-29 Dėl pritarimo projekto „Vaikų dienos centrų tinklo plėtra Kretingos rajono savivaldybėje“ jungtinės veiklos sutarčiai

Priedas

 

Balsavimų rezultatai

 Posėdžio protokolas

Posėdžio vaizdo įrašas

 

DOCX, XLSX rinkmenų peržiūrai galite naudoti nemokamą programų paketą LibreOffice.