2019 metai

 2019 m. sausio 4 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-2 „Dėl žemės sklypo Klaipėdos g. 44, Kretingos m., Kretingos r. sav., formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“

 Aiškinamasis raštas

 Brėžinys

 2019 m. sausio 8 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-7 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. sausio 31 d. įsakymo Nr. A1-77 „Dėl paramos maisto produktais ir (ar) būtinojo asmeninio vartojimo prekių teikimo iš Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo Kretingos rajono savivaldybės gyventojams tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“

 2019 m. sausio 15 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-24 „Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5634/0007:283) Mėguvos g. 39, Kretingos m., Kretingos r., žemės naudojimo būdo keitimo“

 2019 m. sausio 17 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-28 „Dėl partnerių sąrašo sudarymo“

 2019 m. sausio 17 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-29 „Dėl žemės sklypo J. Pabrėžos g., Kretingos m., formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“

 Aiškinamasis raštas

 Brėžinys

 2019 m. sausio 17 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-30 „Dėl teritorijos Kluonalių k., Žalgirio sen., Kretingos r. sav., detaliojo plano tvirtinimo“

 Aiškinamasis raštas

 Brėžinys

 2019 m. sausio 24 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-47 „Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5634/0008:639) Taikos g. 93A, Kretingos m., Kretingos r. sav., formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo“

 2019 m. sausio 25 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-48 „Dėl žemės sklypų (kadastro nr. 5634/0004:491; 5634/0004:490; 5634/0004:1122) Tiekėjų g. 40, Tiekėjų g., Tiekėjų g. 40A, Kretingos m., Kretingos r. sav., formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“

 Aiškinamasis raštas

 Brėžinys

 2019 m. sausio 28 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-52 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės administracijos duomenų atvėrimo taisyklių patvirtinimo“

 2019 m. sausio 28 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-53 „Dėl žemės sklypo Tiekėjų g., Kretingos m., formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“

 Aiškinamasis raštas

 Brėžinys

 2019 m. sausio 30 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-65 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. sausio 10 d. įsakymo Nr. A1-22 „Dėl darbo Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo stebėsenos informacinėje sistemoje (TPSIS)“ pakeitimo“

 2019 m. sausio 30 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-66 „Dėl ekstremaliosios situacijos atšaukimo Kretingos rajono savivaldybės teritorijoje“

 2019 m. sausio 30 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-69 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo programų atitikties reikalavimams vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

 2019 m. sausio 31 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-71 „Dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo“

 2019 m. sausio 31 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-82 „Dėl daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų valdytojų veiklos tikrinimo sąrašo ir grafiko tvirtinimo“

 2019 m. vasario 6 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-95 „Dėl žemės sklypo Palangos Juzės g. 25, Salantų m., Kretingos r. sav., formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“

 Aiškinamasis raštas

 Brėžinys

 2019 m. vasario 6 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-96 „Dėl žemės sklypo Palangos g. 28C, Kretingos m., Kretingos r. sav., formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo“

 2019 m. vasario 6 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-97 „Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5634/0007:283) Mėguvos g. 39, Kretingos m., Kretingos r. sav., formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo“

 2019 m. vasario 6 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-98 „Dėl gripo epidemijos pradžios paskelbimo Kretingos rajono savivaldybėje“

 2019 m. vasario 11 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-109 „Dėl žemės sklypo P. Kalendos g. 8, Salantų m., Kretingos r. sav., formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo“

 2019 m. vasario 11 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-114 „Dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo“

 2019 m. vasario 14 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-120 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. vasario 23 d. įsakymo Nr. A1-127 „Dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo“ pripažinimo netekusiu galios“

 2019 m. vasario 19 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-131 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 7 d. įsakymo Nr. A1-665 „Dėl daugiabučio namo, esančio M. Valančiaus g. 24A, Salantai, Salantų sen., Kretingos r., bendrojo naudojimo objektų administratoriaus skyrimo“ pripažinimo netekusiu galios“

 2019 m. vasario 20 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-135 „Dėl žemės sklypo Žvainių g. 7, Salantų m., Kretingos r. sav., formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo“

2019 m. vasario 20 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-136 „Dėl žemės sklypų Teresiečių g., Kretingos m., formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

2019 m. vasario 20 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-137 „Dėl žemės sklypų Panevėžio g., Kretingos m., formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“

  Aiškinamasis raštas

  Brėžinys

 2019 m. vasario 25 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-142 „Dėl detaliojo plano keitimo, planavimo tikslų ir planavimo darbų programos patvirtinimo“

 2019 m. vasario 25 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-143 „Dėl švietimo skyriaus specialistų, dirbančių pagal darbo sutartis pareigybių aprašymų tvirtinimo“

 2019 m. kovo 4 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-156 „Dėl detaliojo plano keitimo, planavimo tikslų ir planavimo darbų programos patvirtinimo“

 2019 m. kovo 4 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-157 „Dėl detaliojo plano koregavimo, planavimo tikslų ir planavimo darbų programos patvirtinimo“

 2019 m. kovo 4 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-158 „Dėl gripo epidemijos pabaigos paskelbimo Kretingos rajono savivaldybėje“

2019 m. kovo 5 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-159 „Dėl žemės sklypų Palangos g., Kretingos m., formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“

Aiškinamasis raštas

 Brėžinys

 2019 m. kovo 4 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-160 „Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5634/0003:213) Palangos g. 68, Kretingos m., Kretingos r. sav., formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“

 Aiškinamasis raštas

 Brėžinys

 2019 m. kovo 5 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-162 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktorius 2016 m. kovo 3 d. įsakymo Nr. A1-154 „Dėl detaliojo plano koregavimo tikslų“ pakeitimo“

 2019 m. kovo 8 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-172 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. vasario 26 d. įsakymo Nr. A1-138 „Dėl bendruomeninių organizacijų projektų vertinimo komisijos sudarymo“ pakeitimo“

 2019 m. kovo 14 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-182 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. birželio 21 d. įsakymo Nr. A1-549 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės asmenų ir šeimų, gaunančių būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensaciją, sąrašo tvirtinimo“ pakeitimo“

 2019 m. kovo 18 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-187 „Dėl lėšų iš kultūros programos skyrimo“

 2019 m. kovo 20 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-189 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės biudžeto lėšų paskirstymo kūno kultūros ir sporto veiklos programos projektams vykdyti tvirtinimo“

 2019 m. kovo 21 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-192 „Dėl lėšų iš kultūros programos skyrimo“

 2019 m. kovo 21 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-193 „Dėl lėšų iš kultūros programos skyrimo“

 2019 m. kovo 21 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-194 „Dėl žemės sklypo Krekenavos g. 15, Kretingos m., Kretingos r. sav., formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo“

 2019 m. kovo 21 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-195 „Dėl žemės sklypų (kadastro nr. 5604/0010:45) Miško g. 2, Darbėnų mstl., Darbėnų sen., Kretingos r. sav., ir (kadastro nr. 5604/0010:422) Darbėnų mstl., Darbėnų sen., Kretingos r. sav., formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo“

 2019 m. kovo 22 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-213 „Dėl žemės sklypo Kęstučio g. 29, Kretingos m., Kretingos r. sav., formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“

 2019 m. kovo 22 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-214 „Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5604/0010:402) Vaineikių g. 34E, Darbėnų mstl., Darbėnų sen., Kretingos r. sav., formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“

 2019 m. kovo 22 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-215 „Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5664/0001:121) Dariaus ir Girėno g. 18, Salantų m., Kretingos r. sav., formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“

 2019 m. kovo 25 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-216 „Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5634/0007:38) Panevėžio g. 16, Kretingos m., Kretingos r. sav., formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“

 2019 m. kovo 25 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-217 „Dėl žemės sklypo Vilniaus g. 14, Salantų m., Kretingos r. sav., formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo“

 2019 m. kovo 26 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-223 „Dėl žemės sklypo Birutės g. 16, Kretingos m., Kretingos r. sav., formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo“

 2019 m. kovo 26 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-224 „Dėl lėšų skyrimo tarptautinio kultūrinio bendradarbiavimo programos projektui įgyvendinti“

 2019 m. kovo 26 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-229 „Dėl lėšų atvirų jaunimo erdvių veiklos programoms finansuoti skyrimo“

 2019 m. kovo 26 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-230 „Dėl lėšų skyrimo Kretingos rajono nevyriausybinių organizacijų projektams įgyvendinti“

 2019 m. kovo 26 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-231 „Dėl lėšų skyrimo Kretingos rajono jaunimo ir su jaunimu dirbančių nevyriausybinių organizacijų projektams įgyvendinti“

 2019 m. balandžio 1 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-240 „Dėl žemės sklypo Naujoji g. 10, Kretingos m., Kretingos r. sav., formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo“

 2019 m. balandžio 1 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-243 „Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5634/0007:283) Mėguvos g. 39, Kretingos m., Kretingos r. sav., formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“

 Aiškinamasis raštas

 Brėžinys

 2019 m. balandžio 1 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-244 „Dėl žemės sklypo Transporto g. 12, Kretingos m., Kretingos r. sav., formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“

 Aiškinamasis raštas

 Brėžinys

 2019 m. balandžio 1 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-245 „Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5634/7001:4), krašto kelias Nr. 216 Gargždai-Kretinga (20,963-22,665 km) Kretingos m., Kretingos r. sav., formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“

 Aiškinamasis raštas

 Brėžinys

 2019 m. balandžio 1 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-249 „Dėl lėšų skyrimo iš kultūros programos“

 2019 m. balandžio 1 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-254 „Dėl socialinių būstų gyvenamųjų patalpų (butų) pirkimų skelbiamų derybų būdu sąlygų ir vertinimo kriterijų patvirtinimo“

 1 priedas

 2 priedas

 3 priedas

 4 priedas

 5 priedas

 2019 m. balandžio 8 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-263 „Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5604/0008:315) Darbėnų mstl., Darbėnų sen., Kretingos r. sav., formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“

 Aiškinamasis raštas

 Brėžinys

 2019 m. balandžio 9 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-269 „Dėl lėšų skyrimo“

 2019 m. balandžio 9 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-275 „Dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo“

 2019 m. balandžio 10 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-285 „Dėl žemės sklypo rajoninio kelio Nr. 2303 Kretinga – Kūlupėnai, Kretingos m., Kretingos r. sav., formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“

 Aiškinamasis raštas

 Brėžinys

 2019 m. balandžio 10 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-286 „Dėl lėšų iš kultūros programos skyrimo“

 2019 m. balandžio 16 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-294 „Dėl žemės sklypo Palangos Juzės g. 18, Salantų m., Kretingos r. sav., formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“

 Aiškinamasis raštas

 Brėžinys

 2019 m. balandžio 16 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-295 „Dėl žemės sklypo Dariaus ir Girėno g. 7, Salantų m., Kretingos r. sav., formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“

 Aiškinamasis raštas

 Brėžinys

 2019 m. balandžio 19 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-324 „Dėl 2018–2019 metų šildymo sezono pabaigos“

 2019 m. balandžio 23 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-330 „Dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo“

 2019 m. balandžio 29 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-347 „Dėl viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatų vykdymo ir kontrolės Kretingos rajono savivaldybės administracijoje tvarkos aprašo patvirtinimo“

 2019 m. balandžio 30 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-352 „Dėl lėšų skyrimo Kretingos rajono savivaldybės kultūros paveldo apsaugos programos 2019 m. priemonėms įgyvendinti“

 2019 m. gegužės 7 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-371 „Dėl lėšų iš kultūros programos skyrimo“

 2019 m. gegužės 8 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-375 „Dėl detaliojo plano koregavimo, planavimo tikslų ir planavimo darbų programos patvirtinimo“

 2019 m. gegužės 9 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-381 „Dėl asmeninio asistento paslaugų organizavimo ir teikimo partnerių atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo“

 2019 m. gegužės 13 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-385 „Dėl atrankos komisijos sudarymo“

 2019 m. gegužės 16 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-402 „Dėl žemės sklypų (kadastro nr. 5634/0002:67, 5634/0002:65, 5634/0002:63) Šlaito g. 7, Šlaito g. 9, Šlaito g. 11, Kretingos m., Kretingos r. sav., formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“

 Aiškinamasis raštas

 Brėžinys

2019 m. gegužės 21 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-413 „Dėl žemės sklypų Parko g., Kretingos m., formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

 2019 m. gegužės 22 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-417 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės administracijos 2019 metų metinio veiklos plano tvirtinimo“

 Priedas

 2019 m. gegužės 23 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-425 „Dėl žemės sklypų (kadastro nr. 5660/0003:403; 5660/0003:421; 5660/0003:127) Kretingsodžio k., Kretingos sen., Kretingos r. sav., detaliojo plano koregavimo patvirtinimo“

 Aiškinamasis raštas

 Brėžinys

 2019 m. gegužės 30 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-438 „Dėl nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo Kretingos rajono savivaldybėje aprašo tvirtinimo“

 Priedas

 2019 m. gegužės 31 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-442 „Dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo“

2019 m. birželio 4 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-452 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės ekstremalių situacijų komisijos sudarymo“

2019 m. birželio 7 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-458 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. rugsėjo 12 d. įsakymo Nr. A1-741 „Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5660/0004:75) Šiaulių pl. 25, Kvecių k., Kretingos sen., Kretingos r. sav., detaliojo plano tvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties bei naudojimo būdo pakeitimo“ pakeitimo“

 2019 m. birželio 10 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-463 „Dėl žemės sklypo Kauno g. 7, Kretingos m., Kretingos r. sav., formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo“

 2019 m. birželio 10 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-464 „Dėl žemės sklypo Kęstučio g. 50, Kretingos m., Kretingos r. sav., formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo“

 2019 m. birželio 10 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-465 „Dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 5634/0004:542) Penkininkų g., Kretingos m., Kretingos r. sav., formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“

 Aiškinamasis raštas

 Brėžinys

 2019 m. birželio 10 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-466 „Dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 5634/0006:279) Vilniaus g. 12, Kretingos m., formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“

 Aiškinamasis raštas

 Brėžinys

 2019 m. birželio 10 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-467 „Dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 5654/0001:663) Grykšių k., Kretingos sen., Kretingos r., pagrindinės žemės naudojimo  paskirties ir būdo keitimo“

 2019 m. birželio 10 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-468 „Dėl žemės sklypo Žvainių g. 7, Salantų m., Kretingos r. sav., formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“

 Aiškinamasis raštas

 Brėžinys

 2019 m. birželio 11 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-471 „Dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 5617/0003:204) Petreikių k., Žalgirio sen., Kretingos r., pagrindinės žemės naudojimo  paskirties ir būdo keitimo“

 2019 m. birželio 19 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-496 „Dėl daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administratoriaus skyrimo pratęsimo“

2019 m. birželio 21 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-510 „Dėl dėl žemės sklypo Naujoji g. 10, Kretingos m., Kretingos r. sav., formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

2019 m. birželio 21 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-511 „Dėl žemės sklypo Vilniaus g. 14, Salantų m., Kretingos r. sav., formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“

Aiškinamasis raštas

 Brėžinys

2019 m. birželio 21 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-512 „Dėl žemės sklypo Palangos g. 28C, Kretingos m., Kretingos r. sav., formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

2019 m. birželio 21 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-513 „Dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 5634/0007:534), Kluonalių g., Kretingos m., Kretingos r. sav., formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

 2019 m. birželio 26 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-522 „Dėl daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administratoriaus skyrimo pratęsimo“

 2019 m. birželio 26 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-525 „Dėl daugiabučio namo, esančio Skuodo g. 4A, Darbėnų mstl., Darbėnų sen., Kretingos r., bendrojo naudojimo objektų administratoriaus skyrimo pratęsimo“

2019 m. birželio 27 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-534 „Dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 5634/0007:142) Panevėžio g. 52, Kretingos m., Kretingos r. sav., formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo“

2019 m. birželio 28 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-541 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. birželio 4 d. įsakymo Nr. A1-452 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės ekstremalių situacijų komisijos sudarymo“  pakeitimo“

 2019 m. liepos 2 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-545 „Dėl detaliojo plano koregavimo, planavimo tikslų ir planavimo darbų programos patvirtinimo“

 2019 m. liepos 2 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-548 „Dėl žemės sklypo rajoninio kelio Nr. 2306 Kūlupėnai-Darbėnai, Darbėnų mstl., Darbėnų sen., Kretingos r. sav., formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“

1 aiškinamasis raštas

2 aiškinamasis raštas

 Brėžinys

 2019 m. liepos 2 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-549 „Dėl žemės Palangos g. 18A, Kretingos m., Kretingos miesto sen., Kretingos r.sav., detaliojo plano tvirtinimo“

 Aiškinamasis raštas

 Brėžinys

 2019 m. liepos 2 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-552 „Dėl daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administratoriaus skyrimo pratęsimo“

 2019 m. liepos 4 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-555 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 17 d. įsakymo Nr. A1-789 „Dėl asmenų aptarnavimo Kretingos rajono savivaldybės administracijoje, taikant „Vieno langelio“ principą, tvarkos nustatymo“ pakeitimo“

 2019 m. liepos 8 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-561 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. balandžio 1 d. įsakymo Nr. A1-244 „Dėl žemės sklypo Transporto g. 12, Kretingos m., Kretingos r. sav., formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“ pakeitimo“

 2019 m. liepos 8 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-563 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės administracijos švietimo skyriaus nuostatų tvirtinimo“

 2019 m. liepos 8 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-564 „Dėl žemės sklypo Dobilų aklg. 7, Kretingos m., Kretingos r. sav., formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“

 Aiškinamsis raštas

 Brėžinys

 2019 m. liepos 8 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-565 „Dėl žemės sklypo Šiaulių g. 12, Kretingos m., Kretingos r. sav., formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo“

 2019 m. liepos 8 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-566 „Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5634/0008:679) F. Janušio g. 10, Kretingos m., Kretingos r. sav., formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo“

 2019 m. liepos 8 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-567 „Dėl žemės sklypo Melioratorių g. 31, Kretingos m., Kretingos r. sav., formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“

 Aiškinamasis raštas

 Brėžinys

 2019 m. liepos 10 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-573 „Dėl lėšų paskirstymo “

 2019 m. liepos 10 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-574 „Dėl lėšų paskirstymo“

 2019 m. liepos 15 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-584 „Dėl lėšų paskirstymo“

 2019 m. liepos 15 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-585 „Dėl lėšų paskirstymo“

 2019 m. liepos 16 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-586 „Dėl lėšų paskirstymo“

 2019 m. liepos 16 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-589 „Dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 5604/0010:439) Kašučių g. 33, Darbėnų mstl., Darbėnų sen., Kretingos r. sav., formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo“

 2019 m. liepos 16 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-590 „Dėl žemės sklypo Erlos g. 8, Salantų m., Kretingos r. sav., formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo“

2019 m. liepos 17 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-592 „Dėl lėšų paskirstymo“

 2019 m. liepos 18 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-596 „Dėl lėšų paskirstymo“

 2019 m. liepos 19 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-607 „Dėl žemės sklypo Akacijų aklg. 4, Kretingos m., Kretingos r. sav., formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“

 Aiškinamasis raštas

 Brėžinys

 2019 m. liepos 22 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-614 „Dėl lėšų paskirstymo“

 2019 m. liepos 23 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-620 „Dėl žemės sklypų (kadastro Nr. 5634/0006:35) Parko g. 14, Kretingos m., (kadastro Nr. 5634/0006:27) Parko g., Kretingos m., formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo“

 2019 m. liepos 24 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-626 „Dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 5657/0003:666)  Taikos g. 117, Kluonalių k., Žalgirio sen., Kretingos r. sav., detaliojo plano tvirtinimo“

 Aiškinamasis raštas

 Brėžinys

 2019 m. liepos 24 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-627 „Dėl žemės sklypų (kadastro Nr. 5657/0002:502 ir 5657/0002:763) Kluonalių k., Žalgirio sen., Kretingos r. sav., detaliojo plano tvirtinimo“

 Aiškinamasis raštas

 Brėžinys

2019 m. liepos 25 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-631 „Dėl lėšų paskirstymo“

2019 m. liepos 29 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-637 „Dėl žemės sklypų (kadastro Nr. 5657/0002:662, 5657/0002:658, 5657/0002:660, 5657/0002:659, 5657/0002:661) Giminių g. 2, Giminių g. 4, Giminių g. 6, Kluonalių k., Žalgirio sen., Kretingos r. sav., detaliojo plano tvirtinimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

2019 m. rugpjūčio 5 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-651 „Dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 5634/0010:109) Klaipėdos g. 84, Kretingos m., Kretingos r. sav., formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo“

2019 m. rugpjūčio 7 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-653 „Dėl socialinių būstų gyvenamųjų patalpų (butų) pirkimų skelbiamų derybų būdu sąlygų ir vertinimo kriterijų patvirtinimo“

1 priedas

2 priedas

3 priedas

4 priedas

5 priedas

2019 m. rugpjūčio 14 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-660 „Dėl žemės sklypo Pervažos g. 24, Kretingos m., Kretingos r. sav., formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo“

 2019 m. rugpjūčio 21 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-673 „Dėl žemės sklypo P. Paulaičio g., Kretingos m., Kretingos r. sav., formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo“

 2019 m. rugpjūčio 21 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-674 „Dėl žemės sklypo P. Vileišio g., Kretingos m., Kretingos r. sav., formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo“

 2019 m. rugpjūčio 21 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-675 „Dėl žemės sklypo S. Daukanto g., Kretingos m., Kretingos r. sav., formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo“

 2019 m. rugpjūčio 21 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-676 „Dėl žemės sklypo Taikos g., Kretingos m., Kretingos r. sav., formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo“

 2019 m. rugpjūčio 21 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-677 „Dėl žemės sklypo Laisvės g., Kretingos m., Kretingos r. sav., formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo“

 2019 m. rugpjūčio 22 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-678 „Dėl žemės sklypo Tolių g., Kretingos m., Kretingos miesto sen., Žalgirio sen., Kretingos r. sav., formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo“

2019 m. rugpjūčio 27 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-697 „Dėl žemės sklypo Erlos g. 1, Salantų m., Kretingos r. sav., formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo“

 2019 m. rugpjūčio 28 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-698 „Dėl žemės sklypo Mėguvos g., Kretingos m., Kretingos r. sav., formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo“

2019 m. rugpjūčio 28 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-699 „Dėl žemės sklypo Klaipėdos g., Kretingos m., formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

2019 m. rugpjūčio 28 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-700 „Dėl žemės sklypo Aušros g., Kretingos m., Kretingos r. sav., formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

2019 m. rugpjūčio 28 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-701 „Dėl žemės sklypo Vytauto g. 17, Kretingos m., Kretingos r. sav., formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

2019 m. rugsėjo 6 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-743 „Dėl žemės sklypo Briedžio g., Kretingos m., Kretingos r. sav., formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo

2019 m. rugsėjo 10 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-754 „Dėl žemės sklypo Baisogalos g. 8, Kretingos m., Kretingos r. sav., formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo

2019 m. rugsėjo 12 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-762 „Dėl žemės sklypo Šiaulių g., Kretingos m., Kretingos r. sav., formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo

 2019 m. rugsėjo 12 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-763 „Dėl žemės sklypo J. Jablonskio g., Kretingos m., Kretingos r. sav., formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo“

2019 m. rugsėjo 12 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-766 „Dėl žemės sklypo Trakų g., Kretingos m., Kretingos r. sav., formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo“

2019 m. rugsėjo 13 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-772 „Dėl daugiabučio namo, esančio Vilniaus g. 31, Salantų m., Salantų sen., Kretingos r., bendrojo naudojimo objektų administratoriaus skyrimo pratęsimo“

2019 m. rugsėjo 16 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-777 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 7 d. įsakymo Nr. A1-756 „Dėl daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administratoriaus skyrimo“ priedo 1 punkto pripažinimo netekusiu galios“

2019 m. rugsėjo 18 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-783 „Dėl žemės sklypo Šeduvos g., Kretingos m., Kretingos r. sav., formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo“

2019 m. rugsėjo 18 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-784 „Dėl žemės sklypo Laukų g., Kretingos m., Kretingos r. sav., formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo“

2019 m. rugsėjo 23 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-794 „Dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 5660/0004:75) Šiaulių pl. 25, Kvecių k., kretingos sen., Kretingos r. sav., detaliojo plano koregavimo ištaisant techninę klaidą“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

2019 m. rugsėjo 23 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-795 „Dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo“

2019 m. rugsėjo 23 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-796 „Dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo“

2019 m. rugsėjo 26 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-821 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. birželio 26 d. įsakymo Nr. A1-522 „Dėl daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administratoriaus skyrimo pratęsimo“ priedo 18 punkto pripažinimo netekusiu galios“

2019 m. rugsėjo 30 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-832 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. birželio 26 d. įsakymo Nr. A1-522 „Dėl daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administratoriaus skyrimo pratęsimo“ priedo 11 ir 32 punktų pripažinimo netekusiais galios“

2019 m. rugsėjo 30 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-833 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. liepos 2 d. įsakymo Nr. A1-552 „Dėl daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administratoriaus skyrimo pratęsimo“ priedo 83 punkto pripažinimo netekusiu galios“

2019 m. spalio 9 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-853 „Dėl Kretingos rajoną reprezentuojančio suvenyro  konkurso organizavimo“

2019 m. spalio 9 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-854 „Dėl žemės sklypo Užtvankos g., Kretingos m., Kretingos r. sav., formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

2019 m. spalio 10 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-856 „Dėl žemės sklypų Vytauto g., Kretingos m., Kretingos r. sav., formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

2019 m. spalio 16 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-873 „Dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 5634/0006:120) Dvaro g. 9, Kretingos m., Kretingos r. sav., formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo“

2019 m. spalio 16 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-874 „Dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 5634/0004:111) Pajūrio g. 25, Kretingos m., Kretingos r. sav., formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo“

2019 m. spalio 16 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-875 „Dėl žemės sklypo P. Kalendos g. 8, Salantų m., Kretingos r. sav., formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

2019 m. spalio 16 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-876 „Dėl žemės sklypo Kęstučio g. 50, Kretingos m., Kretingos r. sav., formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

2019 m. spalio 16 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-878 „Dėl žemės sklypų (kadastro Nr. 5604/0010:45, 5604/0010:422) Miško g. 2, Darbėnų mstl., Darbėnų sen., Kretingos r. sav., formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

2019 m. spalio 16 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-879 „Dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 5604/0010:439) Kašučių g. 33, Darbėnų mstl., Darbėnų sen., Kretingos r. sav., formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

2019 m. spalio 16 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-880 „Dėl žemės sklypų (kadastro Nr. 5634/0006:27; 5634/0006:35) Parko g., Parko g. 14, Kretingos m., Kretingos r. sav., formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

2019 m. spalio 21 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-902 „Dėl žemės sklypo Kauno g. 7, Kretingos m., Kretingos r. sav., formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

2019 m. spalio 22 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-908 „Dėl žemės sklypo Naujųjų gintarų g., Kartenos mstl., Kretingos r. sav., formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo“

2019 m. spalio 22 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-909 „Dėl žemės sklypo Vasaros aklg., Kretingos m., Kretingos r. sav., formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo“

2019 m. spalio 22 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-910 „Dėl žemės sklypo Žalioji g., Kretingos m., Kretingos r. sav., formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo“

2019 m. spalio 22 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-911 „Dėl žemės sklypo V. Kudirkos g., Kretingos m., Kretingos r. sav., formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo“

2019 m. spalio 22 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-912 „Dėl žemės sklypo Alyvų aklg., Kretingos m., Kretingos r. sav., formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo“

2019 m. spalio 22 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-913 „Dėl žemės sklypo Rožių aklg., Kretingos m., Kretingos r. sav., formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo“

2019 m. spalio 22 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-914 „Dėl žemės sklypo Tulpių aklg., Kretingos m., Kretingos r. sav., formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo“

2019 m. spalio 23 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-917 „Dėl žemės sklypo Vytauto g., Kretingos m., Kretingos r. sav., formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo“

2019 m. spalio 29 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-925 „Dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo“

2019 m. spalio 29 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-928 „Dėl perdalijimo būdu patikslintų žemės sklypų (kadastro Nr. 5634/0004:1120) Tiekėjų g. 25D, Kretingos m. ir (kadastro Nr. 5634/7001:16) Kretingos m., plotų ir ribų patvirtinimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

2019 m. spalio 30 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-932 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės asmenų ir šeimų, turinčių teisę į socialinio būsto nuomą, sąrašo tvarkymo ir tikslinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

2019 m. spalio 30 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-933 „Dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 5634/0004:138) Muitinės g. 6, Kretingos m., Kretingos r. sav., formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

2019 m. lapkričio 6 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-951 „Dėl žemės sklypo J. Pabrėžos g., Kretingos m., Kretingos r. sav., formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

2019 m. lapkričio 8 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-957 „Dėl žemės sklypo Paupio g. 29, Kretingos m., Kretingos r. sav., formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

2019 m. lapkričio 11 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-963 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo nuotoliniu būdu tvarkos aprašo patvirtinimo“

Priedas

2019 m. lapkričio 11 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-967 „Dėl žemės sklypo Pušyno g. 5, Kretingos m., Kretingos r. sav., formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo“

2019 m. lapkričio 11 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-968 „Dėl žemės sklypo Kaštonų g. 2, Salantų m., Kretingos r. sav., formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo“

2019 m. lapkričio 12 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-970 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. spalio 13 d. įsakymo Nr. A1-884 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešojo sektoriaus subjektų konsolidavimo proceso atsakingų asmenų sąrašo tvirtinimo“ pakeitimo“

2019 m. lapkričio 14 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-979 „Dėl žemės sklypo Baisogalos g. 8, Kretingos m., Kretingos r. sav., formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

2019 m. lapkričio 14 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-980 „Dėl žemės sklypo S. Daukanto g. 5, Kretingos m., Kretingos r. sav., formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

2019 m. lapkričio 14 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-982 „Dėl žemės sklypų Petro Paulaičio g.,, Kretingos m., Kretingos r. sav., formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

2019 m. lapkričio 15 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-987 „Dėl teritorijos, esančios prie daugiabučių gyvenamųjų namų, Vytauto g. 119, 121, 123, 125, 127, 129, 129A, 131, 133, 133A, Kretingos m., detaliojo plano rengimo“

2019 m. lapkričio 15 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-988 „Dėl teritorijos, esančios prie daugiabučių gyvenamųjų namų, Melioratorių g. 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, Savanorių g. 60, 62, Kretingos m., detaliojo plano rengimo“

2019 m. lapkričio 15 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-989 „Dėl teritorijos, esančios prie daugiabučių gyvenamųjų namų, Vilniaus g. 10, Savanorių g. 3, 3A, 5, 5A, 7, 7A, Žemaitės al. 4, 4A, 4B, Kretingos m., detaliojo plano rengimo“

2019 m. lapkričio 15 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-990 „Dėl teritorijos, esančios prie daugiabučių gyvenamųjų namų, Kęstučio g. 5, 7, 9, Vytauto g. 28, Jono Karolio Chodkevičiaus g. 24, 26, Kretingos m., detaliojo plano rengimo“

2019 m. lapkričio 15 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-991 „Dėl teritorijos, esančios prie daugiabučių gyvenamųjų namų, Žalioji g. 12, 14, V. Kudirkos g. 2, 3, 4, 7, Kretingos m., detaliojo plano rengimo“

2019 m. lapkričio 15 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-992 „Dėl teritorijos, esančios prie daugiabučių gyvenamųjų namų, Vilniaus g. 31, 33A, 35, Kretingos m., detaliojo plano rengimo“

2019 m. lapkričio 15 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-993 „Dėl teritorijos, esančios prie daugiabučių gyvenamųjų namų, Klaipėdos g. 133A, 133B, Kretingos m., detaliojo plano rengimo“

2019 m. lapkričio 15 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-995 „Dėl teritorijos, esančios prie daugiabučių gyvenamųjų namų, Pasieniečių g. 4, 6, 8, 12, 14, Kretingos m., detaliojo plano rengimo“

2019 m. lapkričio 15 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-996 „Dėl teritorijos, esančios prie daugiabučių gyvenamųjų namų, Sporto g. 6, Savanorių g. 22, 24, 26, 28, 30, Kretingos m., detaliojo plano rengimo“

2019 m. lapkričio 15 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-997 „Dėl teritorijos, esančios prie daugiabučių gyvenamųjų namų, Geležinkelio g. 23, 25, 29, Kretingos m., detaliojo plano rengimo“

2019 m. lapkričio 15 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-998 „Dėl teritorijos, esančios prie daugiabučių gyvenamųjų namų, Klaipėdos g. 68, 70, 72, 74, 76, 125, 125A, 125B, Kretingos m., detaliojo plano rengimo“

2019 m. lapkričio 15 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-999 „Dėl teritorijos, esančios prie daugiabučių gyvenamųjų namų, Žalioji g. 13, Laisvės g. 1, 3, 4, 5, 7, 8, J. K. Chodkevičiaus g. 33, Kretingos m., detaliojo plano rengimo“

2019 m. lapkričio 21 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-1010 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. birželio 18 d. įsakymo Nr. A1-494 „Dėl komisijos sudarymo“ pakeitimo“

2019 m. lapkričio 25 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-1025 „Dėl daugiabučio namo, Vytauto g. 123, Kretingos m., bendrojo naudojimo objektų administratoriaus skyrimo pratęsimo“

2019 m. lapkričio 28 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-1045 „Dėl daugiabučio namo, esančio Darbėnų pl. 11, Padvarių k., Kretingos sen., Kretingos r., bendrojo naudojimo objektų administratoriaus skyrimo“

2019 m. lapkričio 28 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-1047 „Dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo“

2019 m. lapkričio 29 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-1050 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. rugsėjo 6 d. įsakymo Nr. A1-713 „Dėl gyvūnų laikymo Kretingos rajone taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“

2019 m. gruodžio 10 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-1087 „Dėl Kretingos rajono nevyriausybinių organizacijų rėmimo iš Kretingos rajono savivaldybės biudžeto lėšų vertinimo komisijos sudarymo“

2019 m. gruodžio 18 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-1112 „Dėl žemės sklypo Krekenavos g. 15, Kretingos m., Kretingos r. sav., formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

2019 m. gruodžio 18 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-1115 „Dėl žemės sklypo Birutės g. 16, Kretingos m., Kretingos r. sav., formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

2019 m. gruodžio 18 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-1116 „Dėl žemės sklypo Šiaulių g. 12, Kretingos m., Kretingos r. sav., formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

2019 m. gruodžio 20 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-1126 „Dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 5604/0009:238) Alyvų g. 16, Darbėnų mstl., Darbėnų sen., Kretingos r. sav., formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo“

2019 m. gruodžio 30 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-1134 „Dėl žemės sklypo Vilniaus g. 15, Salantų m., Kretingos r. sav., formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo“

2019 m. gruodžio 30 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-1135 „Dėl žemės sklypo Liepų g. 6, Salantų m., Kretingos r. sav., formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo“

2019 m. gruodžio 31 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-1136 „Dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 5604/0010:100) Miško g. 7, Darbėnų mstl., Darbėnų sen., Kretingos r. sav., formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo“


DOCX, XLSX rinkmenų peržiūrai galite naudoti nemokamą programų paketą
LibreOffice.