Gruodis

T1-319 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T2-132 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės būsto fondo ir Kretingos rajono savivaldybės socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo

Lyginamasis variantas

T1-320 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. spalio 26 d. sprendimo Nr. T2-274 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Kretingos vandenys“ apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinės kainos abonentams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas, diferencijavimo“ pripažinimo netekusiu galios

T1-321 Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti panaudos pagrindais

T1-322 Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto nuomos

T1-323 Dėl Kretingos rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos sutarties atnaujinimo

T1-324 Dėl Kretingos rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos

T1-325 Dėl žemės mokesčio sumažinimo 2018 metais

Priedas

T1-326 Dėl pritarimo dalyvauti projekte „Mokinių ugdymosi pasiekimų gerinimas diegiant kokybės krepšelį“ partnerio teisėmis

T1-327 Dėl valstybės ilgalaikio  materialiojo turto nurašymo

T1-328 Dėl atleidimo nuo žemės nuomos mokesčio

T1-329 Dėl pareiginės algos koeficiento ir 5 metų kadencijos nustatymo Kretingos rajono savivaldybės  savivaldybės kontrolieriui ir Kretingos rajono savivaldybės kontrolieriaus pareigybės aprašymo patvirtinimo

T1-330 Dėl etninės kultūros plėtros Kretingos rajone 2019–2021 metų programos tvirtinimo

Priedas

T1-331 Dėl pareiginės algos koeficiento nustatymo Kretingos rajono  savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojui

T1-332 Dėl pareiginės algos koeficiento nustatymo Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriui

T1-333 Dėl vidaus sandorio sudarymo (patikslintas)

T1-334 Dėl Kretingos rajono savivaldybės kultūros paveldo apsaugos 2019 – 2021 m. programos tvirtinimo

Priedas

T1-335 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2012 m. kovo  29 d. sprendimo Nr. T2-103 „Dėl Kretingos socialinių paslaugų centro teikiamų socialinių paslaugų sąrašo ir socialinių paslaugų kainų patvirtinimo“ pakeitimo

Lyginamasis variantas

Priedas

T1-336 Dėl Kretingos rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo

 Antikorupcinio vertinimo pažyma

T1-337 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. T2-27 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2018–2020 metų strateginio veiklos plano tvirtinimo“ pakeitimo

1 priedas

2 priedas

3 priedas

4 priedas

5 priedas

 6 priedas

 7 priedas

 8 priedas

T1-338 Dėl Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir direktoriaus pavaduotojo pareigybių aprašymų tviritinimo

T1-339 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2008 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. T2-350 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės administracijos nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo

 Priedas

T1-340 Dėl Kretingos rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių sąrašo tvirtinimo

Priedas

T1-341 Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto pajamų ir asignavimų pakeitimo

Priedas

 

Balsavimų rezultatai

 Posėdžio protokolas

Posėdžio vaizdo įrašas

 

DOCX, XLSX rinkmenų peržiūrai galite naudoti nemokamą programų paketą LibreOffice.