Lapkritis

2018 m. lapkričio 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-291 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. T2-27 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2018–2020 metų strateginio veiklos plano tvirtinimo“ pakeitimo“

1 priedas

2 priedas

21 0 1

2018 m. lapkričio 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-292 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto pajamų ir asignavimų pakeitimo“

Priedai

17 0 5

2018 m. lapkričio 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-293 „Dėl projektų pagal finansinę priemonę „Paskolos savivaldybių pastatų modernizavimui, finansuojamos iš Europos regioninės plėtros fondo“

22 0 0

2018 m. lapkričio 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-294 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2006 m. rugsėjo 28 d. sprendimo Nr. T2-252 „Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio administravimo taisyklių tvirtinimo“ pakeitimo“

22 0 0

2018 m. lapkričio 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-295 „Dėl žemės mokesčio sumažinimo 2018 metais“

15 1 3

2018 m. lapkričio 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-296 „Dėl atleidimo nuo žemės mokesčio“

22 0 0

2018 m. lapkričio 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-297 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 27 d. sprendimo Nr. T2-164 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės švietimo įstaigų pareigybių normatyvų patvirtinimo“ pakeitimo“

21 0 0

2018 m. lapkričio 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-298 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. T2-253 „Dėl mokyklų vadovų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficiento nustatymo“ pakeitimo“

19 0 1

2018 m. lapkričio 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-299 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. T2-203 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės švietimo įstaigų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo“ pakeitimo“

Priedas

20 0 2

2018 m. lapkričio 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-300 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. T2-167 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudarymo“ pakeitimo“

22 0 0

2018 m. lapkričio 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-301 „Dėl pritarimo jungtinės veiklos sutarčiai“

Priedas

19 1 2

2018 m. lapkričio 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-302 „Dėl Kretingos socialinių paslaugų centro vaikų globos (rūpybos) tarnyboje globojamų (rūpinamų) vaikų ir Dienos veiklos tarnybą lankančių vaikų maitinimo piniginių normų patvirtinimo“

21 0 0

2018 m. lapkričio 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-303 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės teritorijoje esančių patalpų ir statinių, kurie yra apleisti ir neprižiūrimi, naudojami ne pagal paskirtį ir kuriems 2018 metais taikomas maksimalus nekilnojamojo turto mokesčio tarifas, sąrašo patvirtinimo“

Priedas

21 0 1

2018 m. lapkričio 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-304 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. T2-355 „Dėl didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus nustatymo Kretingos muziejui, Kretingos rajono kultūros centrui ir Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešajai bibliotekai“ pakeitimo“

21 0 0

2018 m. lapkričio 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-305 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. balandžio 27 d. sprendimo Nr. T2-142 „Dėl Kretingos muziejaus teikiamų paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo“

22 0 0

2018 m. lapkričio 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-306 „Dėl Vyskupo Motiejaus Valančiaus gimtinės muziejaus teikiamų paslaugų kainų nustatymo“

19 1 2

2018 m. lapkričio 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-307 „Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarčiai su Lietuvos nacionaline Martyno Mažvydo biblioteka“

Priedas

22 0 0

2018 m. lapkričio 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-308 „Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatos taikymo“

21 0 0

2018 m. lapkričio 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-309 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio  17 d. sprendimo Nr. T2-319 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės aplinkos stebėsenos 2016–2020 m. programos patvirtinimo“ pakeitimo“

Priedas

22 0 0

2018 m. lapkričio 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-310 „Dėl sutikimo registruoti buveinės adresą“

21 0 0

2018 m. lapkričio 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-311 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės materialiojo turto nuomos sutarties atnaujinimo“

21 0 0

2018 m. lapkričio 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-312 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise“

20 0 0

2018 m. lapkričio 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-313 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti panaudos pagrindais“

21 0 0

2018 m. lapkričio 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-314 „Dėl būtinumo teikti visuomenei viešąsias keleivinio kelių transporto paslaugas“

16 0 4

 

DOCX, XLSX rinkmenų peržiūrai galite naudoti nemokamą programų paketą LibreOffice.