Rugsėjis

2018 m. rugsėjo 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-246 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio tvirtinimo“

Ataskaitų rinkinys

Priedas

19 0 0

2018 m. rugsėjo 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-247 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2017 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo“

Priedas

22 0 0

2018 m. rugsėjo 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-248 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto pajamų ir asignavimų pakeitimo“

Priedai

22 0 0

2018 m. rugsėjo 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-249 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

22 0 0

2018 m. rugsėjo 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-250 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 29 d. sprendimo Nr. T2-286 „Dėl komisijos sudarymo fiksuotam pajamų mokesčio dydžiui, turint verslo liudijimą, ir nekilnojamojo turto mokesčio tarifams nustatyti“ pakeitimo“

22 0 0

2018 m. rugsėjo 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-251 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T2-120 „Dėl darbo grupės sudarymo“ pakeitimo“

22 0 0

2018 m. rugsėjo 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-252 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. T2-27 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2018–2020 metų strateginio veiklos plano tvirtinimo“ pakeitimo“

1 priedas

2 priedas

3 priedas

4 priedas

5 priedas

6 priedas

22 0 0

2018 m. rugsėjo 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-253 „Dėl mokyklų vadovų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficiento nustatymo“

20 0 1

2018 m. rugsėjo 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-254 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. T2-203 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės švietimo įstaigų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo“  pakeitimo“

21 0 0

2018 m. rugsėjo 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-255 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2015-02-27 sprendimo Nr. T2-36 „Dėl piniginės socialinės paramos teikimo nepasiturintiems Kretingos rajono savivaldybės gyventojams tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“

Priedas

22 0 0

2018 m. rugsėjo 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-256 „Dėl Paramos teikimo komisijos sudarymo ir veiklos nuostatų patvirtinimo“

21 0 0

2018 m. rugsėjo 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-257 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės sanitarijos ir higienos taisyklių tvirtinimo“

18 0 3

2018 m. rugsėjo 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-258 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugpjūčio 30 d. sprendimo Nr. T2-229 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. T2-172 „Dėl Kretingos rajono kultūrinės veiklos programos projektų vertinimo komisijos sudarymo“ pakeitimo“ pripažinimo netekusiu galios“

21 0 0

2018 m. rugsėjo 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-259 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. T2-202 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto veiklos projektų dalinio finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“

22 0 0

2018 m. rugsėjo 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-260 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. spalio 26 d. sprendimo Nr. T2-279 „Dėl kultūrinės veiklos, etninės kultūros plėtros Kretingos rajone, valstybinių švenčių ir atmintinų dienų minėjimo programų projektų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“

22 0 0

2018 m. rugsėjo 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-261 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. T2-171 „Dėl Kretingos rajono kultūros centrų akreditavimo komisijos sudarymo“ pakeitimo“

22 0 0

2018 m. rugsėjo 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-262 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės asmens sveikatos priežiūros viešųjų įstaigų ir visuomenės sveikatos priežiūros biudžetinių įstaigų vadovų konkursų organizavimo nuostatų tvirtinimo“

22 0 0

2018 m. rugsėjo 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-263 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. T2-198 „Dėl komisijos sudarymo“ pakeitimo“

21 0 0

2018 m. rugsėjo 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-264 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos sutarties atnaujinimo“

21 0 1

2018 m. rugsėjo 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-265 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto nurašymo“

22 0 0

2018 m. rugsėjo 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-266 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. T2-330 „Dėl viešame aukcione parduodamo Kretingos rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo tvirtinimo“ pakeitimo“

Priedas

22 0 0

2018 m. rugsėjo 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-267 „Dėl socialinio būsto gyvenamųjų patalpų (buto) pirkimo“

21 0 1

2018 m. rugsėjo 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-268 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugpjūčio 30 d. sprendimo Nr. T2-234 „Dėl neprivatizuojamų žemės sklypų Žalgirio ir Kūlupėnų seniūnijose“ pakeitimo“

21 0 0

2018 m. rugsėjo 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-269 „Dėl gatvių pavadinimų suteikimo Kluonalių ir Laumalių kaimuose, Žalgirio seniūnijoje“

1 priedas

2 priedas

22 0 0

 

DOCX, XLSX rinkmenų peržiūrai galite naudoti nemokamą programų paketą LibreOffice.