Rugsėjis

T1-247 Dėl Kretingos rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos sutarties atnaujinimo

T1-248 Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto nurašymo

T1-249 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 29 d. sprendimo Nr. T2-286 „Dėl komisijos sudarymo fiksuotam pajamų mokesčio dydžiui,  turint verslo liudijimą, ir nekilnojamojo turto mokesčio tarifams nustatyti“ pakeitimo

T1-250 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T2-120 „Dėl darbo grupės sudarymo“ pakeitimo

T1-251 Dėl Kretingos rajono savivaldybės sanitarijos ir higienos taisyklių tvirtinimo

Antikorupcinio vertinimo pažyma

T1-252 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. T2-198 „Dėl komisijos sudarymo“ pakeitimo

Lyginamasis variantas

T1-253 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. T2-330 „Dėl viešame aukcione parduodamo Kretingos rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo tvirtinimo“ pakeitimo

Lyginamasis variantas

T1-254 Dėl socialinio būsto gyvenamųjų patalpų (buto) pirkimo

T1-255 Dėl Kretingos rajono savivaldybės asmens sveikatos priežiūros viešųjų įstaigų ir visuomenės sveikatos priežiūros biudžetinių įstaigų vadovų konkursų organizavimo nuostatų tvirtinimo

T1-256 Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio tvirtinimo

Priedas

T1-257 Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2017 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo

Priedas

T1-258 Dėl gatvių pavadinimų suteikimo Kluonalių ir Laumalių kaimuose, Žalgirio seniūnijoje

Kluonaliu k. gatvių išdėstymo planas

Laumalių k. gatvių išdėstymo planas

T1-259 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugpjūčio 30 d. sprendimo Nr. T2-229 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. T2-172 „Dėl Kretingos rajono kultūrinės veiklos programos projektų vertinimo komisijos sudarymo“ pakeitimo“ pripažinimo netekusiu galios

T1-260 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. T2-202 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto veiklos projektų dalinio finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Lyginamasis variantas

T1-261 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. spalio 26 d. sprendimo Nr. T2-279 „Dėl kultūrinės veiklos, etninės kultūros plėtros Kretingos rajone, valstybinių švenčių ir atmintinų dienų minėjimo programų projektų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Lyginamasis variantas

T1-262 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. T2-171 „Dėl Kretingos rajono kultūros centrų akreditavimo komisijos sudarymo“ pakeitimo

Lyginamasis variantas

T1-263 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugpjūčio 30 d. sprendimo Nr. T2-234 „Dėl neprivatizuojamų žemės sklypų Žalgirio ir Kūlupėnų seniūnijose“ pakeitimo

T1-264 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. T2-203 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės švietimo įstaigų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo“  pakeitimo

T1-265 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2015-02-27 sprendimo Nr. T2-36 „Dėl piniginės socialinės paramos teikimo nepasiturintiems Kretingos rajono savivaldybės gyventojams tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Priedas

Antikorupcinio vertinimo pažyma

T1-266 Dėl mokyklų vadovų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficiento nustatymo

T1-267 Dėl Paramos teikimo komisijos sudarymo ir veiklos nuostatų patvirtinimo

T1-268 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 27 d. sprendimo Nr. T2-164 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės švietimo įstaigų pareigybių normatyvų patvirtinimo“ pakeitimo

Priedas

Lyginamasis variantas

T1-269 Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto pajamų ir asignavimų pakeitimo

Priedai

T1-270 Dėl Kretingos rajono savivaldybės mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo

T1-271 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. T2-27 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2018–2020 metų strateginio veiklos plano tvirtinimo“ pakeitimo (patikslintas)

1 priedas

2 priedas (patikslintas)

3 priedas

4 priedas

5 priedas

 6 priedas

 

Balsavimų rezultatai

 Posėdžio protokolas

Posėdžio vaizdo įrašas


DOCX, XLSX rinkmenų peržiūrai galite naudoti nemokamą programų paketą LibreOffice.