Sausis

2008 m. sausio 31 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-1 Dėl žemės sklypo Kluonalių k., Kretingos r., detaliojo plano tvirtinimo

Brėžinys

Aiškinamasis raštas

2008 m. sausio 31 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-2 Dėl žemės sklypo Kretingsodžio k., Kretingos r., detaliojo plano tvirtinimo

Brėžinys

Aiškinamasis raštas

2008 m. sausio 31 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-3 Dėl detaliojo plano Mėguvos g.13/Teresiečių g.6, Kretingos m., tvirtinimo

Brėžinys

Aiškinamasis raštas

2008 m. sausio 31 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-4 Dėl specialiojo plano Kiauleikių k., Kretingos r., tvirtinimo

Brėžinys

Aiškinamasis raštas

2008 m. sausio 31 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-5 Dėl specialiojo plano Rūdaičių ir Žibininkų k., Kretingos r., tvirtinimo

Brėžinys

Aiškinamasis raštas

2008 m. sausio 31 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-6 Dėl specialiojo plano Ėgliškių k., Kretingos r., tvirtinimo

Brėžinys

Aiškinamasis raštas

2008 m. sausio 31 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-7 Dėl leidimo rengti detalųjį planą Vydmantų k., Kretingos r.

2008 m. sausio 31 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-8 Dėl leidimo rengti detalųjį planą baublių k., Kretingos r.

2008 m. sausio 31 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-9 Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto privatizavimo komisijos 2007 metų veiklos ataskaitos, savivaldybės turto privatizavimo lėšų 2007 metų pajamų ir išlaidų apyskaitos bei 2008 metų I-ojo ketvirčio sąmatos tvirtinimo

2008 m. sausio 31 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-10 Dėl žemės nuomos mokesčio

2008 m. sausio 31 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-11 Dėl nekilnojamojo turto mokesčio

2008 m. sausio 31 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-12 Dėl išlaidų darbo užmokesčiui ir medikamentams Kretingos rajono savivaldybės viešajai įstaigai Kretingos ligoninei nustatymo

2008 m. sausio 31 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-13 Dėl išlaidų darbo užmokesčiui ir medikamentams Kretingos rajono savivaldybės viešajai įstaigai Kretingos psichikos sveikatos centrui nustatymo

2008 m. sausio 31 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-14 Dėl išlaidų darbo užmokesčiui ir medikamentams Kretingos rajono savivaldybės viešajai įstaigai Kretingos pirminės sveikatos priežiūros centrui nustatymo

2008 m. sausio 31 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-15 Dėl išlaidų darbo užmokesčiui ir medikamentams Kretingos rajono savivaldybės viešajai įstaigai Salantų pirminės sveikatos priežiūros centrui nustatymo

2008 m. sausio 31 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-16 Dėl išlaidų darbo užmokesčiui ir medikamentams Kretingos rajono savivaldybės viešajai įstaigai Kartenos pirminės sveikatos priežiūros centrui nustatymo

2008 m. sausio 31 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-17 Dėl keleivių vežimo reguliariais vietinio (miesto ir priemiesčio) susisiekimo maršrutais tarifų dydžių nustatymo

Priedas

2008 m. sausio 31 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-18 Dėl įgaliojimo kontroliuoti keleivinį kelių transportą

2008 m. sausio 31 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-19 Dėl užmokesčio už vaikų išlaikymą Kretingos rajono mokyklų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse nustatymo

2008 m. sausio 31 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-20 Dėl Kretingos rajono ir Salantų kultūros centrų teikiamų paslaugų kainų nustatymo

2008 m. sausio 31 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-21 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2007-06-28 sprendimo Nr. T2-208 papildymo ir pakeitimo

Priedas

2008 m. sausio 31 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-22 Dėl Kretingos socialinių paslaugų centro etatų

2008 m. sausio 31 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-23 Dėl Kretingos rajono pedagogų švietimo centro darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių užmokestį iš savivaldybės biudžeto, etatų skaičiaus nustatymo

2008 m. sausio 31 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-24 Dėl įgaliojimų suteikimo savivaldybės administracijos direktoriui

2008 m. sausio 31 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-25 Dėl priedų prie tarnybinio atlyginimo nustatymo

2008 m. sausio 31 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-26 Dėl rajono švietimo įstaigų darbuotojų tarifinių atlygių ir tarnybinių atlyginimų priedų

2008 m. sausio 31 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-27 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2005-09-29 sprendimo Nr. T2-250 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės kultūros ir meno premijų skyrimo nuostatų tvirtinimo” dalinio pakeitimo

2008 m. sausio 31 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-28 Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos

2008 m. sausio 31 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-29 Dėl negyvenamųjų patalpų Žemaitės al.1, Kretingoje, nuomos

2008 m. sausio 31 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-30 Dėl automobilio perdavimo

2008 m. sausio 31 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-31 Dėl automobilio panaudos

2008 m. sausio 31 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-32 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2005 m. vasario 24 d. sprendimo Nr. T2-49 „Dėl pareigybių aprašymų tvirtinimo“ pakeitimo

2008 m. sausio 31 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-33 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2004-04-29 sprendimo Nr. T2-112 „Dėl personalo valdymo funkcijų savivaldybės administracijos direktoriui priskyrimo“ pakeitimo

2008 m. sausio 31 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-34 Dėl įgaliojimo savivaldybės administracijos direktoriui

2008 m. sausio 31 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-35 Dėl Aleksiejaus Meškio atleidimo iš Kretingos rajono Salantų kultūros centro direktoriaus pareigų

2008 m. sausio 31 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-36 Dėl Kretingos rajono savivaldybės administracijos švietimo skyriaus išregistravimo iš juridinių asmenų registro

2008 m. sausio 31 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-37 Dėl išstojimo iš Europos nepelno organizacijos „Europos miestai prieš narkotikus“

2008 m. sausio 31 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-38 Dėl komisijos sudarymo

2008 m. sausio 31 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-39 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2007-05-31 sprendimo Nr. T2-189 pakeitimo

2008 m. sausio 31 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-40 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2005 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T2-75 ,,Dėl nevyriausybinių organizacijų projektų rėmimo iš Kretingos rajono savivaldybės biudžeto tvarkos“ pakeitimo

1 priedas

2 priedas

2008 m. sausio 31 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-41 Dėl socializacijos centro steigimo Salantų mieste