Rugpjūtis

2018 m. rugpjūčio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-205 „Dėl darbo sutarties nutraukimo“

24 0 0

2018 m. rugpjūčio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-206 „Dėl darbo sutarties nutraukimo“

23 0 1

2018 m. rugpjūčio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-207 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. T2-59 „Dėl darbo sutarties su Snieguole Šlyžiuviene  nutraukimo“ pakeitimo“

23 0 0

2018 m. rugpjūčio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-208 „Dėl skyrimo eiti Kretingos rajono Vydmantų lopšelio-darželio „Pasagėlė“ direktoriaus pareigas“

24 0 0

2018 m. rugpjūčio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-209 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto pajamų ir asignavimų pakeitimo“

Priedas

24 0 0

2018 m. rugpjūčio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-210 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 26 d. sprendimo Nr. T2-162 „Dėl pritarimo vykdyti projektus pagal priemonę „Kaimo gyvenamųjų vietovių atnaujinimas“ pakeitimo“

24 0 0

2018 m. rugpjūčio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-211 „Dėl pritarimo projekto „Žydų pėdsakais Plungės ir Kretingos rajonuose“ jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties projektui ir lėšų skyrimo“

Priedas

23 0 0

2018 m. rugpjūčio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-212 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. spalio 26 d. sprendimo Nr. T2-273 „Dėl objektų, kurių darbai finansuojami iš 2018 m. Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų bei 2018 m. savivaldybės biudžeto lėšų, eilės sudarymo“ pakeitimo“

20 0 3

2018 m. rugpjūčio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-213 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimo Nr. T2-296 „Dėl asmenų, pageidaujančių skirti privačių (tikslinių) lėšų Kretingos rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių statiniams rekonstruoti, taisyti (remontuoti), pasiūlymų teikimo, jų vertinimo, pripažinimo tinkamais įgyvendinti ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“

Priedas

19 1 4

2018 m. rugpjūčio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-214 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės valdomų įmonių pasiektų veiklos tikslų atitikties joms nustatytiems veiklos tikslams vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

24 0 0

2018 m. rugpjūčio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-215 „Dėl viešosios įstaigos „Brolių namai“ likvidavimo“

24 0 0

2018 m. rugpjūčio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-216 „Dėl skolų pripažinimo beviltiškomis“

24 0 0

2018 m. rugpjūčio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-217 „Dėl užsieniečių ir Lietuvos Respublikos piliečių, atvykusių ar grįžusių gyventi ir dirbti Lietuvos Respublikoje, vaikų ir suaugusiųjų ugdymo išlyginamosiose klasėse ir išlyginamosiose mobiliosiose grupėse“

24 0 0

2018 m. rugpjūčio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-218 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. T2-83 „Dėl Kretingos rajono bendrojo ugdymo mokyklų klasių skaičiaus ir mokinių skaičiaus klasėse bei priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus ir vaikų skaičiaus grupėse 2018–2019 mokslo metams nustatymo“ pakeitimo“

Priedas

23 1 0

2018 m. rugpjūčio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-219 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. T2-39 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės želdynų ir želdinių tvarkymo ir apsaugos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“

22 0 0

2018 m. rugpjūčio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-220 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. T2-38 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2018 metų priemonių tvirtinimo“ pakeitimo“

22 0 0

2018 m. rugpjūčio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-221 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. sausio 25 d. sprendimo Nr. T2-13 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės leidimų laidoti išdavimo, laidojimo, kapinių tvarkymo ir lankymo tvarkos aprašo, netvarkomų kapaviečių pripažinimo neprižiūrimomis ir kapavietės identifikavimo komisijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“

22 0 0

2018 m. rugpjūčio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-222 „Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatos suteikimo“

20 1 0

2018 m. rugpjūčio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-223 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. balandžio 27 d. sprendimo Nr. T2-143 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės kultūros ir meno tarybos sudarymo ir nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo“

19 0 0

2018 m. rugpjūčio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-224 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. T2-27 „Dėl Kretingos rajono kultūros centrų kultūros ir meno darbuotojų nuolatinės atestavimo komisijos sudarymo“ pakeitimo“

22 0 0

2018 m. rugpjūčio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-225 „Dėl kainos nustatymo"

22 0 0

2018 m. rugpjūčio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-226 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės atstovo delegavimo į Klaipėdos apskrities regioninę kultūros tarybą“

22 0 0

2018 m. rugpjūčio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-227 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 25 d. sprendimo Nr. T2-219 „Dėl Etninės kultūros plėtros Kretingos rajone tarybos sudėties tvirtinimo“ pakeitimo“

22 0 0

2018 m. rugpjūčio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-228 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. spalio 27 d. sprendimo Nr. T2-281 „Dėl atstovų skyrimo į Kretingos rajono kultūros centro tarybą“ pakeitimo“

22 0 0

2018 m. rugpjūčio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-229 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. T2-172 „Dėl Kretingos rajono kultūrinės veiklos programos projektų vertinimo komisijos sudarymo“ pakeitimo“

21 0 0

2018 m. rugpjūčio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-230 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. balandžio 27 d. sprendimo Nr. T2-144 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės kultūros paveldo vertinimo tarybos sudarymo“ pakeitimo“

22 0 0

2018 m. rugpjūčio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-231 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. T2-26 „Dėl atstovo į Vyskupo Motiejaus Valančiaus gimtinės muziejaus tarybą skyrimo“ pakeitimo“

22 0 0

2018 m. rugpjūčio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-232 „Dėl leidimo Kretingos rajono savivaldybės priešgaisrinei tarnybai stoti į Lietuvos gaisrinės saugos asociaciją“

22 0 0

2018 m. rugpjūčio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-233 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos komitetų  2018 metų II-ojo pusmečio veiklos plano tvirtinimo“

Priedas

22 0 0

2018 m. rugpjūčio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-234 „Dėl neprivatizuojamų žemės sklypų Žalgirio ir Kūlupėnų seniūnijose“

21 0 0

2018 m. rugpjūčio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-235 „Dėl sutikimo registruoti buveinės adresą“

22 0 0

2018 m. rugpjūčio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-236 „Dėl sutikimo parduoti bendrai naudojamus elektros energetikos objektus akcinei bendrovei „Energijos skirstymo operatorius“

22 0 0

2018 m. rugpjūčio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-237 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise“

Priedas

22 0 0

2018 m. rugpjūčio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-238 „Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Kretingos rajono savivaldybės nuosavybėn“

22 0 0

2018 m. rugpjūčio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-239 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise savivaldybės įmonei „Kretingos komunalininkas“

21 0 0

2018 m. rugpjūčio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-240 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise Kretingos muziejui“

22 0 0

2018 m. rugpjūčio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-241 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise Kretingos rajono savivaldybės Motiejaus Valančiaus viešajai bibliotekai“

21 0 0

2018 m. rugpjūčio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-242 „Dėl negyvenamųjų patalpų, J. Pabrėžos g. 4-2, Kretingos m., nuomos“

21 0 0

2018 m. rugpjūčio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-243 „Dėl negyvenamųjų patalpų Jono Karolio Chodkevičiaus g. 1B, Kretinga, nuomos“

21 0 0

2018 m. rugpjūčio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-244 „Dėl negyvenamųjų patalpų Mokyklos g. 2-1, Kūlupėnų k.,  Kūlupėnų sen., Kretingos r. sav., panaudos“

20 0 0

2018 m. rugpjūčio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-245 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. T2-330 „Dėl viešame aukcione parduodamo Kretingos rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo tvirtinimo“ pakeitimo“

15 1 6

 

DOCX, XLSX rinkmenų peržiūrai galite naudoti nemokamą programų paketą LibreOffice.