Rugpjūtis

T1-206 Dėl Kretingos rajono savivaldybės atstovo delegavimo į Klaipėdos apskrities regioninę kultūros tarybą

T1-207 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos komitetų  2018 metų II-ojo  pusmečio veiklos plano tvirtinimo

Priedas

T1-208 Dėl kainos nustatymo

T1-209 Dėl negyvenamųjų patalpų Mokyklos g. 2-1, Kūlupėnų k., Kūlupėnų sen., Kretingos r. sav., panaudos

T1-210 Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise Kretingos rajono savivaldybės Motiejaus Valančiaus viešajai bibliotekai

T1-211 Dėl negyvenamųjų patalpų, J. Pabrėžos g. 4-2, Kretingos m., nuomos

T1-212 Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise

Priedas

T1-213 Dėl skolų pripažinimo beviltiškomis

T1-214 Dėl viešosios įstaigos „Brolių namai“ likvidavimo

T1-215 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Kretingos rajono savivaldybės nuosavybėn

T1-216 Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise Kretingos muziejui

T1-217 Dėl Kretingos rajono avivaldybės tarybos 2016 m. balandžio 27 d. sprendimo Nr. T2-143  „Dėl Kretingos rajono savivaldybės kultūros ir meno tarybos sudarymo ir nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo

Lyginamasis variantas

T1-218 Dėl leidimo Kretingos rajono savivaldybės priešgaisrinei tarnybai stoti į Lietuvos gaisrinės saugos asociaciją

T1-219 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. T2-27 „Dėl Kretingos rajono kultūros centrų kultūros ir meno darbuotojų nuolatinės atestavimo komisijos sudarymo“ pakeitimo

Lyginamasis variantas

T1-220 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. T2-26 „Dėl atstovo į Vyskupo Motiejaus Valančiaus gimtinės muziejaus tarybą skyrimo“ pakeitimo

Lyginamasis variantas

T1-221 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 25 d. sprendimo Nr. T2-219 „Dėl Etninės kultūros plėtros Kretingos rajone tarybos sudėties tvirtinimo“ pakeitimo

Lyginamasis variantas

T1-222 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. spalio 27 d. sprendimo Nr. T2-281 „Dėl atstovų skyrimo į Kretingos rajono kultūros centro tarybą“ pakeitimo

Lyginamasis variantas

T1-223 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. T2-172 „Dėl Kretingos rajono kultūrinės veiklos programos projektų vertinimo komisijos sudarymo“ pakeitimo

Lyginamasis variantas

T1-224 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. balandžio 27 d. sprendimo Nr. T2-144 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės kultūros paveldo vertinimo tarybos sudarymo“ pakeitimo

Lyginamasis variantas

T1-225 Dėl Kretingos rajono savivaldybės valdomų įmonių pasiektų veiklos tikslų atitikties joms nustatytiems veiklos tikslams vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo (patikslintas)

T1-226 Dėl sutikimo registruoti buveinės adresą

T1-227 Dėl neprivatizuojamų žemės sklypų Žalgirio ir Kūlupėnų seniūnijose

T1-228 Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise savivaldybės įmonei „Kretingos komunalininkas“

T1-229 Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatos suteikimo

T1-230 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. T2-39 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės želdynų ir želdinių tvarkymo ir apsaugos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

Lyginamasis variantas

Antikorupcinio vertinimo pažyma

T1-231 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. sausio 25 d. sprendimo Nr. T2-13 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės leidimų laidoti išdavimo, laidojimo, kapinių tvarkymo ir lankymo tvarkos aprašo, netvarkomų kapaviečių pripažinimo neprižiūrimomis ir kapavietės identifikavimo komisijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

Lyginamasis variantas

Antikorupcinio vertinimo pažyma

T1-232 Dėl darbo sutarties nutraukimo

T1-233 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. T2-59 „Dėl darbo sutarties su Snieguole Šlyžiuviene  nutraukimo“ pakeitimo

T1-234 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 26 d. sprendimo Nr. T2-162 „Dėl pritarimo vykdyti projektus pagal priemonę „Kaimo gyvenamųjų vietovių atnaujinimas“ pakeitimo

Lyginamasis variantas

T1-235 Dėl pritarimo projekto „Žydų pėdsakais Plungės ir Kretingos rajonuose“ jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties projektui ir lėšų skyrimo

Priedas

T1-236 Dėl negyvenamųjų patalpų Jono Karolio Chodkevičiaus g. 1B, Kretinga, nuomos

T1-237 Dėl sutikimo parduoti bendrai naudojamus elektros energetikos objektus akcinei bendrovei „Energijos skirstymo operatorius“

T1-238 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. T2-38 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2018 metų priemonių tvirtinimo“ pakeitimo

Lyginamasis variantas

T1-239 Dėl užsieniečių ir Lietuvos Respublikos piliečių, atvykusių ar grįžusių gyventi ir dirbti Lietuvos Respublikoje, vaikų ir suaugusiųjų ugdymo išlyginamosiose klasėse ir išlyginamosiose mobiliosiose grupėse

T1-240 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. spalio 26 d. sprendimo Nr. T2-273 „Dėl objektų, kurių darbai finansuojami iš 2018 m. Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų bei 2018 m. savivaldybės biudžeto lėšų, eilės sudarymo“ pakeitimo

Lyginamasis variantas

T1-241 Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto pajamų ir asignavimų pakeitimo (patikslintas)

Priedai

T1-242 Dėl darbo sutarties nutraukimo

T1-243 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. T2-83 „Dėl Kretingos rajono bendrojo ugdymo mokyklų klasių skaičiaus ir mokinių skaičiaus klasėse bei priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus ir vaikų skaičiaus grupėse 2018–2019 mokslo metams nustatymo“ pakeitimo

Lyginamasis variantas

Priedas

T1-244 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimo Nr. T2-296 „Dėl asmenų, pageidaujančių skirti privačių (tikslinių) lėšų Kretingos rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių statiniams rekonstruoti, taisyti (remontuoti), pasiūlymų teikimo, jų vertinimo, pripažinimo tinkamais įgyvendinti ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Lyginamasis variantas

Priedas

Antikorupcinio vertinimo pažyma

T1-245 Dėl skyrimo eiti Kretingos rajono Vydmantų lopšelio-darželio „Pasagėlė“ direktoriaus pareigas

T1-246 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. T2-330 „Dėl viešame aukcione parduodamo Kretingos rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo tvirtinimo“ pakeitimo

Lyginamasis variantas

 

Balsavimų rezultatai

 Posėdžio protokolas

Posėdžio vaizdo įrašas


DOCX, XLSX rinkmenų peržiūrai galite naudoti nemokamą programų paketą LibreOffice.