Birželis

2018 m. birželio 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-181 „Dėl projekto „Motiejaus Valančiaus viešosios bibliotekos J. K. Chodkevičiaus g. 1B, Kretingos m. statyba“ finansavimo“

20 0 2

 2018 m. birželio 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-182 „Dėl atleidimo nuo valstybinės žemės nuomos ir žemės mokesčių Kretingos rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“

22 0 0

 2018 m. birželio 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-183 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2006 m. rugsėjo 28 d. sprendimo Nr. T2-252 „Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio administravimo taisyklių tvirtinimo“ pakeitimo“

22 0 0

2018 m. birželio 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-184 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto pajamų ir asignavimų pakeitimo“

 Priedai

22 0 0

2018 m. birželio 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-185 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. T2-192 „Dėl UAB Kretingos šilumos tinklų 2017–2019 metų investicijų plano derinimo“ pakeitimo“

 Priedas

21 0 0

2018 m. birželio 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-186 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. T2-203 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės švietimo įstaigų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo“ pakeitimo“

20 0 2

2018 m. birželio 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-187 „Dėl pritarimo Klaipėdos regiono pasiekiamumo ir žinomumo didinimo 2019–2021 metų programai ir jungtinės veiklos sutarties Klaipėdos regiono pasiekiamumo ir žinomumo didinimo 2019–2021 metų programos įgyvendinimo projektui“

 1 priedas

 1 priedo priedas

 2 priedas

21 0 1

 2018 m. birželio 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-188 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. T2-8 „Dėl projekto „Kretingos rajono vietinio susisiekimo viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas“ įgyvendinimo“ pripažinimo netekusiu galios“

22 0 0

 2018 m. birželio 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-189 „Dėl pritarimo partnerystės sutarčiai“

 Priedas

22 0 0

 2018 m. birželio 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-190 „Dėl pritarimo projekto „Dalijimosi automobiliais ir dviračiais paslaugų plėtra Kretingos mieste“ įgyvendinimui“

21 0 1

 2018 m. birželio 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-191 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. T2–204 „Dėl nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo Kretingos rajono savivaldybėje aprašo tvirtinimo“ pakeitimo“

 Priedas 

21 0 0

 2018 m. birželio 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-192 „Dėl leidimo Kretingos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biurui stoti į savivaldybių visuomenės sveikatos biurų asociaciją“

21 0 0

 2018 m. birželio 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-193 „Dėl Kretingos socialinių paslaugų centro maksimalaus pareigybių skaičiaus tvirtinimo“

19 0 0

2018 m. birželio 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-194 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2005-08-25 sprendimo Nr. T2-229 „Dėl Kretingos socialinių paslaugų centro nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo“

 Priedas

20 0 0

 2018 m. birželio 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-195 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės būsto nuomos sąlygų pakeitimo“

22 0 0

 2018 m. birželio 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-196 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2012 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. T2-329 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės teritorijoje esančių patalpų ir statinių, kurie yra apleisti ir neprižiūrimi, naudojami ne pagal paskirtį ir kuriems taikomas maksimalus nekilnojamojo turto mokesčio tarifas, nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“

21 0 0

 2018 m. birželio 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-197 „Dėl socialinio būsto gyvenamųjų patalpų (buto) pirkimo“

21 1 0

 2018 m. birželio 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-198 „Dėl komisijos sudarymo“

21 0 0

 2018 m. birželio 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-199 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto panaudos sutarties nutraukimo ir Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti panaudos pagrindais“

22 0 0

2018 m. birželio 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-200 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise Kretingos rajono švietimo įstaigoms“

 Priedas

22 0 0

 2018 m. birželio 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-201 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti panaudos pagrindais“

22 0 0

 2018 m. birželio 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-202 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise“

22 0 0

 2018 m. birželio 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-203 „Dėl mokyklinių autobusų perėmimo Kretingos rajono savivaldybės nuosavybėn ir jų perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise“

22 0 0

2018 m. birželio 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-204 „Dėl gatvės geografinių charakteristikų ir gatvės priklausomybės gyvenamajai vietovei keitimo Kretingos seniūnijoje“

 1 priedas

 2 priedas

22 0 0

 

DOCX, XLSX rinkmenų peržiūrai galite naudoti nemokamą programų paketą LibreOffice.