Birželis

T1-182 Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto panaudos sutarties nutraukimo ir Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti panaudos pagrindais

T1-183 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. T2-192 „Dėl UAB Kretingos šilumos tinklų 2017–2019 metų investicijų plano derinimo“ pakeitimo

Priedas

T1-184 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2005-08-25 sprendimo Nr. T2-229 „Dėl Kretingos socialinių paslaugų centro nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo

Priedas

T1-185 Dėl Kretingos socialinių paslaugų centro maksimalaus pareigybių skaičiaus tvirtinimo

T1-186 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2012 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. T2-329 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės teritorijoje esančių patalpų ir statinių, kurie yra  apleisti ir neprižiūrimi, naudojami ne pagal paskirtį ir kuriems taikomas maksimalus nekilnojamojo turto mokesčio tarifas, nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Antikorupcinio vertinimo pažyma

T1-187 Dėl socialinio būsto gyvenamųjų patalpų (buto) pirkimo

T1-188 Dėl Kretingos rajono savivaldybės būsto nuomos sąlygų pakeitimo

T1-189 Dėl leidimo Kretingos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biurui stoti į Savivaldybių visuomenės sveikatos biurų asociaciją

T1-190 Dėl gatvės geografinių charakteristikų ir gatvės priklausomybės gyvenamajai vietovei keitimo Kretingos seniūnijoje

1 priedas

2 priedas

T1-191 Dėl atleidimo nuo valstybinės žemės nuomos ir žemės mokesčių Kretingos rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo

 Antikorupcinio vertinimo pažyma

T1-192 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2006 m. rugsėjo 28 d. sprendimo Nr. T2-252 „Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio administravimo taisyklių tvirtinimo“ pakeitimo

T1-193 Dėl komisijos sudarymo

T1-194 Dėl projekto „Motiejaus Valančiaus viešosios bibliotekos J.K. Chodkevičiaus g. 1B, Kretingos m. statyba“ finansavimo

T1-195 Dėl pritarimo Klaipėdos regiono pasiekiamumo ir žinomumo didinimo 2019–2021 metų programai ir jungtinės veiklos sutarties Klaipėdos regiono pasiekiamumo ir žinomumo didinimo 2019–2021 metų programos įgyvendinimo projektui

1 priedas

2 priedas

T1-196 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. T2-8 „Dėl projekto „Kretingos rajono vietinio susisiekimo viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas“ įgyvendinimo“ pripažinimo netekusiu galios

T1-197 Dėl pritarimo partnerystės sutarčiai

Priedas

T1-198 Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise Kretingos rajono švietimo įstaigoms

Priedas

T1-199 Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti panaudos pagrindais

T1-200 Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti  patikėjimo teise

T1-201 Dėl mokyklinių autobusų perėmimo Kretingos rajono savivaldybės nuosavybėn ir jų perdavimo valdyti, naudoti  ir disponuoti patikėjimo teise

T1-202 Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto pajamų ir asignavimų pakeitimo

Priedai

 Priedai (patikslinti)

T1-203 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. T2-203 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės švietimo įstaigų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo“ pakeitimo

 Lyginamasis variantas

T1-204 Dėl pritarimo projekto „Dalijimosi automobiliais ir dviračiais paslaugų plėtra Kretingos mieste“ įgyvendinimui (patikslintas aiškinamasis raštas)

T1-205 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2017 m.  birželio 29 d. sprendimo Nr. T2–204 „Dėl nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo Kretingos rajono savivaldybėje aprašo tvirtinimo“ pakeitimo

 Antikorupcinio vertinimo pažyma

Priedas

 

Balsavimų rezultatai

 Posėdžio protokolas

Posėdžio vaizdo įrašas


DOCX, XLSX rinkmenų peržiūrai galite naudoti nemokamą programų paketą LibreOffice.