Gegužė

T1-151 Dėl valstybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise

T1-152 Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise

T1-153 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T2-67 „Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos“ pakeitimo

T1-154 Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise Kretingos rajono švietimo įstaigoms

Priedas

T1-155 Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto nurašymo

 T1-156 Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifų 2018 metams nustatymo

 T1-157 Dėl fiksuotų pajamų mokesčio dydžių ir lengvatų, taikomų įsigyjant verslo liudijimus 2019 metais vykdomai veiklai, nustatymo

 Priedai

 T1-158 Dėl 2019 metų žemės mokesčio tarifų ir neapmokestinamųjų žemės sklypų dydžių nustatymo

 Priedas

 T1-159 Dėl nekilnojamojo turto mokesčio tarifų 2019 metams nustatymo

 T1-160 Dėl pritarimo pasirašyti bendradarbiavimo sutartį

 T1-161 Dėl socialinio būsto gyvenamųjų patalpų (buto) pirkimo

 T1-162 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T2-132 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės būsto fondo ir Kretingos rajono savivaldybės socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo

Lyginamasis variantas

 T1-163 Dėl mokyklos gatvės Kartenos miestelyje Kartenos seniūnijoje pratęsimo

 Priedas

 T1-164 Dėl Kretingos rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos sutarčių atnaujinimo

 T1-165 Dėl atlygintinų paslaugų Kretingos rajono savivaldybės viešojoje įstaigoje Kretingos ligoninėje kainos nustatymo

 T1-166 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T2-338 „Dėl atlygintinų slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugų lovadienio kainos Kretingos rajono savivaldybės viešosiose sveikatos priežiūros įstaigose, teikiančiose stacionarines paslaugas, nustatymo“ pripažinimo netekusiu galios

 T1-167 Dėl buto pardavimo

 T1-168 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 25 d. sprendimo Nr. T2-212 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės kontrolieriaus pareigybės aprašymo tvirtinimo, pareigybės kategorijos nustatymo“ pakeitimo

 Lyginamasis variantas

 T1-169 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 25 d. sprendimo Nr. T2-211 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

 Lyginamasis variantas

 Priedas

 T1-170 Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą netaikymo ir lengvatų suteikimo

 T1-171 Dėl pavedimo SĮ „Kretingos komunalininkas“

T1-172 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. spalio 26 d. sprendimo Nr. T2-273 „Dėl objektų, kurių darbai finansuojami iš 2018 m. Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų bei 2018 m. savivaldybės biudžeto lėšų, eilės sudarymo“ pakeitimo

 Lyginamasis variantas

T1-173 Dėl sutikimo nurašyti Kretingos rajono savivaldybės ilgalaikį materialųjį turtą

T1-174 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2013 m. spalio 31 d. sprendimo Nr. T2-269 „Dėl apmokėjimo už pagrindinės sesijos valstybinių ir mokyklinių brandos egzaminų vykdymą, mokyklinių brandos egzaminų kandidatų darbų vertinimą ir apeliacijų nagrinėjimą, pakartotinės sesijos mokyklinių brandos egzaminų vykdymą, kandidatų darbų vertinimą ir apeliacijų nagrinėjimą tvarkos aprašo“ pakeitimo

 Lyginamasis variantas

 Priedas

T1-175 Dėl biudžetinės įstaigos Kretingos lopšelio-darželio „Voveraitė“ reorganizavimo, reorganizavimo sąlygų aprašo ir Kretingos Simono Daukanto progimnazijos nuostatų patvirtinimo

1 priedas

2 priedas

T1-176 Dėl įgaliojimų suteikimo Kretingos socialinių paslaugų centrui

T1-177 Dėl Kretingos rajono savivaldybės kultūros ir meno premijos skyrimo

T1-178 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. T2-203 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės švietimo įstaigų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo“  pakeitimo

T1-179 Dėl Kretingos miesto rekreacinių vietovių, želdynų ir želdinių tvarkymo specialiojo plano rengimo

T1-180 Dėl Kretingos miesto ir rajono išorinės vaizdinės reklamos specialiojo plano rengimo

T1-181 Dėl priėmimo į Kretingos rajono neformaliojo vaikų švietimo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo

 

Balsavimų rezultatai

 Posėdžio protokolas

Posėdžio vaizdo įrašas


DOCX, XLSX rinkmenų peržiūrai galite naudoti nemokamą programų paketą LibreOffice.