Lėšos 2018 m. programų projektams

Kultūrinės veiklos programos projektams:

2018 m. kovo 15 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-200 „Dėl lėšų skyrimo 2018 m. kultūrinės veiklos programai įgyvendinti“

 

Etninės kultūros plėtros Kretingos rajone programos projektams:

2018 m. vasario 12 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-104 „Dėl lėšų iš kultūros programos skyrimo“

2018 m. kovo 15 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-199 „Dėl lėšų skyrimo 2018 m. Etninės kultūros plėtros Kretingos rajone programai įgyvendinti“

 

Valstybinių švenčių ir atmintinų dienų minėjimo programos projektams:

2018 m. vasario 7 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-94 „Dėl lėšų iš kultūros programos skyrimo“

2018 m. kovo 8 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-177 „Dėl lėšų iš kultūros programos skyrimo“

2018 m. kovo 15 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-198 „Dėl lėšų skyrimo 2018 m. valstybinių švenčių ir atmintinų dienų minėjimo programai įgyvendinti“

 

Tarptautinio kultūrinio bendradarbiavimo programos projektams:

2018 m. kovo 5 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-162 „Dėl lėšų skyrimo tarptautinio kultūrinio bendradarbiavimo programos projektui įgyvendinti“

2018 m. balandžio 4 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-265 „Dėl lėšų skyrimo tarptautinio kultūrinio bendradarbiavimo programos projektui įgyvendinti“

2018 m. balandžio 26 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-363 „Dėl lėšų skyrimo tarptautinio kultūrinio bendradarbiavimo programos projektui  įgyvendinti“