Nematerialaus kultūros paveldo vertybės – ir Kretingoje

 

Vakar, balandžio 25 d., Lietuvos nacionalinis kultūros centras kvietė Žemaitijos ir Mažosios Lietuvos regionų etninės kultūros specialistus, bendruomenės atstovus bendradarbiauti, sudarant nacionalinį nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvadą.

2003 metais Jungtinių tautų Švietimo, mokslo ir kultūros organizacijos (UNESCO) Generalinė konferencija priėmė Nematerialaus kultūros paveldo apsaugos konvenciją, kurią mūsų šalyje įgyvendina Lietuvos nacionalinis kultūros centras, vykdantis Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos pavestą Nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvado (toliau – Sąvadas) tvarkytojo funkciją.

Balandžio 25 d. seminare apie nematerialaus kultūros paveldo sąvado sudarymą, pasiūlymų bei paraiškų teikimą Kelmėje dalyvavo Kretingos rajono savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vyr. specialistė Irma Žąsytienė, Kretingos rajono kultūros centro Meno skyriaus vedėja, etnokultūros specialistė Diana Brazdeikienė, Vydmantų skyriaus vedėja Jolanta Japertienė, Salantų kultūros centro meno vadovė Danutė Venckienė, Kretingos muziejaus vyriausioji muziejininkė-etnografė Nijolė Vasiliausienė. Seminare detaliai pristatyta paraiškų teikimo tvarka, pavyzdžiai, jau siūlyti ankstesniais metais, darytos klaidos ir rekomendacijos. Aptarti ir vertinimo kriterijai, išvardytos į Sąvadą įtrauktinos vertybės. Diskusijų metu pristatytos ir Kretingos rajone tebegyvuojančios nematerialaus kultūros paveldo vertybės: kalnų giedojimo tradicijos, Užgavėnių papročiai, duonos kepimo amatas, triūbų svarba kretingiškių apeigose, kulinarinis paveldas ir kiti svarbūs reiškiniai, išskiriantys kraštą iš kitų. Siūlyta parengti kaupiamą, sisteminamą medžiagą ir pateikti Sąvadui.

Sąvado sudarymas ypatingai svarbus etninės kultūros plėtros ir išsaugojimo žingsnis Lietuvoje. Tokį Sąvadą yra parengusi ne viena pasaulio šalis, kuri vertina savo kultūrinę tapatybę, tradicijas, aplinką ir tuo siekia visuomenės gerovės ir ekonominio proveržio: Japonija, Kinija, Šveicarija, Belgija, Prancūzija, Italija, Kroatija, Čekija, Estija, Latvija, Lenkija, Norvegija, Slovakija, Vengrija ir kt. Yra šalių, kurių Sąvade per 200 nematerialaus kultūros paveldo vertybių. Lietuvos Sąvade yra 13 vertybių, reiškinių. Sąvadą būtina pildyti, siekiant identifikuoti ir Lietuvos kultūrinį pamatą, ir atskirų mūsų šalies regionų savitumą.

Sąvado tikslai – užtikrinti vertybių nustatymą ir apsaugą, sudaryti sąlygas vertybių perimamumui, tęstinumui ir sklaidai; rinkti, kaupti, sisteminti, saugoti ir teikti fiziniams ir juridiniams asmenims duomenis apie Lietuvoje išlikusias vertybes; sukurti vertybių kompiuterines tekstinių, vaizdo bei garso duomenų bazes; sudaryti galimybes Sąvadu naudotis valstybinėms valdymo institucijoms, mokslo ir studijų institucijoms bei švietimo įstaigoms; skleisti informaciją apie vertybes šalies ir tarptautiniu mastu.

Nacionalinėje 2014–2020 metų pažangos programoje pripažįstama, kad kultūros puoselėjimas ir plėtros skatinimas daro reikšmingą įtaką gyvenimo kokybei ir sudaro sąlygas tvariam ekonomikos augimui. Todėl toks Sąvadas svarbus ir nacionaliniame, ir tarptautiniame kontekste.

 

Kultūros skyrius

 

Plačiau apie Sąvadą: http://savadas.lnkc.lt/

Lietuvos Nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvadas

Nematerialaus kultūros paveldo apsaugos konvencija:
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.902ADBEBD9A8

Konsultuotis dėl pasiūlymų Sąvadui galite el. paštu irma [dot] zasytiene [at] kretinga [dot] lt, tel. (8 445) 53 525