Balandis

T1-124 Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto nurašymo

T1-125 Dėl valstybės ilgalaikio materialiojo turto nurašymo

T1-126 Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti panaudos pagrindais

T1-127 Dėl Kretingos rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos 2017 m. veiklos ataskaitos

T1-128 Dėl Kretingos rajono savivaldybės administracijos 2017 metų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo

Priedas

T1-129 Dėl UAB Kretingos šilumos tinklų vadovo 2017 metų ataskaitos

Priedas

T1-130 Dėl UAB „Kretingos turgus“ vadovo 2017 metų ataskaitos

Priedas

T1-131 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2013 m. rugpjūčio 29 d. sprendimo Nr. T2-207 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos patvirtinimo“ pakeitimo

Antikorupcinio vertinimo pažyma

Lyginamasis variantas

Priedas

T1-132 Dėl prekybos alkoholiniais gėrimais ribojimo ir uždraudimo 2018 m.

T1-133 Dėl UAB Kretingos autobusų parko vadovo 2017 metų ataskaitos

Priedas

T1-134 Dėl Kretingos rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos sutarties atnaujinimo

T1-135 Dėl prašymo perduoti Kretingos miesto teritorijoje esančius valstybinės miškų ūkio paskirties žemės sklypus patikėjimo teise Kretingos rajono savivaldybei

T1-136 Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise

T1-137 Dėl socialinio būsto gyvenamųjų patalpų (buto) pirkimo

T1-138 Dėl valstybės trumpalaikio ir ilgalaikio materialiojo turto nurašymo

T1-139 Dėl Kretingos rajono savivaldybės keleivinio kelių transporto kontrolės nuostatų patvirtinimo (patikslintas)

T1-140 Dėl UAB „Kretingos vandenys“ vadovo 2017 metų ataskaitos

Priedas

T1-141 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2010 m. spalio 28 d. sprendimo Nr. T2-395 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise Kretingos rajono savivaldybės švietimo įstaigoms“ pakeitimo

Priedas

T1-142 Dėl pritarimo pasirašyti bendradarbiavimo sutartį

Priedas

T1-143 Dėl Kretingos rajono garbės piliečio vardo suteikimo

T1-144 Dėl Kretingos rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos 2017 metų ataskaitų

1 priedas

2 priedas

T1-145 Dėl Globos centro veiklos ir vaiko budinčio globotojo vykdomos priežiūros organizavimo ir kokybės priežiūros Kretingos rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo

Priedas

T1-146 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 27 d. sprendimo Nr. T2-164 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės švietimo įstaigų pareigybių normatyvų patvirtinimo“ pakeitimo

Lyginamasis variantas

T1-147 Dėl įgaliojimų Kretingos rajono savivaldybės merui

T1-148 Dėl SĮ „Kretingos komunalininkas“ vadovo 2017 metų ataskaitos

Priedas

T1-149 Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto pajamų ir asignavimų pakeitimo

Priedas

T1-150 Dėl UAB „Kretingos turgus“ kainų nustatymo

 

Balsavimų rezultatai

 Posėdžio protokolas

Posėdžio vaizdo įrašas


 

DOCX, XLSX rinkmenų peržiūrai galite naudoti nemokamą programų paketą LibreOffice.