Kovas

 2018 m. kovo 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-59 „Dėl darbo sutarties su Snieguole Šlyžiuviene nutraukimo“

24 0 0

 2018 m. kovo 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-60 „Dėl Snieguolės Šlyžiuvienės skyrimo Kretingos mokyklos-darželio „Žibutė“ direktore“

24 0 0

 2018 m. kovo 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-61 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2017–2019 m. strateginio veiklos plano įgyvendinimo 2017 m. ataskaitos tvirtinimo“

Priedas

21 0 3

 2018 m. kovo 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-62 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. T2-157 „Dėl nepanaudotų Kretingos rajono savivaldybės biudžeto lėšų, skirtų piniginei socialinei paramai, naudojimo kitai socialinei paramai finansuoti tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“

Priedas

24 0 0

 2018 m. kovo 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-63 „Dėl leidimo paimti ilgalaikę banko paskolą“

21 0 3

 2018 m. kovo 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-64 „Dėl pritarimo 2017 metų Finansų kontrolės būklės ataskaitai“

 Priedas

 Priedo priedas

24 0 0

 2018 m. kovo 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-65 „Dėl atleidimo nuo žemės nuomos mokesčio“

24 0 0

 2018 m. kovo 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-66 „Dėl pritarimo partnerystės sutarčiai“

23 0 1

 2018 m. kovo 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-67 „Dėl buto pardavimo“

23 0 0

 2018 m. kovo 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-68 „Dėl skolų pripažinimo beviltiškomis“

24 0 0

 2018 m. kovo 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-69 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2013 m. rugpjūčio 29 d. sprendimo Nr. T2-208 „Dėl investicijų pritraukimo ir verslo skatinimo Kretingos rajone tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“

Priedas

24 0 0

 2018 m. kovo 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-70 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugpjūčio 31 d. sprendimo Nr. T2-232 „Dėl lėšų skyrimo ir pritarimo jungtinės veiklos (partnerystės) sutarčiai“ pakeitimo“

Priedas

24 0 0

 2018 m. kovo 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-71 „Dėl pritarimo projekto „Paslaugų teikimo gyventojams kokybės gerinimas Klaipėdos regiono savivaldybėse“ jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties projektui“

Priedas

Priedo 1 priedas

Priedo 2 priedas

23 0 0

 2018 m. kovo 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-72 „Dėl pritarimo partnerystės sutarties projektui“

Priedas

23 0 0

 2018 m. kovo 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-73 „Dėl pritarimo partnerystės sutarties projektui“

Priedas

23 0 0

 2018 m. kovo 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-74 „Dėl pritarimo Kretingos rajono savivaldybės 2016-2019 m. kovos su korupcija programos priemonių įgyvendinimui ir Kretingos rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos 2017 metų veiklos ataskaitai“

1 priedas

2 priedas

22 0 0

 2018 m. kovo 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-75 „Dėl pritarimo Kretingos rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos 2017 metų veiklos ataskaitai“

22 0 0

 2018 m. kovo 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-76 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės mero ir tarybos 2017 metų veiklos ataskaitos tvirtinimo“

Priedas

24 0 0

 2018 m. kovo 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-77 „Dėl pritarimo Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir savivaldybės administracijos 2017 metų veiklos ataskaitai“

Priedas

20 0 4

 2018 m. kovo 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-78 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento pakeitimo“

14 1 8

 2018 m. kovo 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-79 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės seniūnijų seniūnaičių sueigos ir išplėstinės seniūnaičių sueigos nuostatų tvirtinimo“

24 0 0

 2018 m. kovo 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-80 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T2-47 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės administracijos struktūros tvirtinimo, didžiausio leistino valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičiaus nustatymo“ pakeitimo“

21 1 2

 2018 m. kovo 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-81 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės biudžetinių švietimo įstaigų  2017 metų ataskaitų“

1 priedas

1 priedo priedas

2 priedas

2 priedo priedas

23 0 0

 2018 m. kovo 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-82 „Dėl sutikimo reorganizuoti biudžetinę įstaigą Kretingos lopšelį-darželį „Voveraitė""

21 3 0

 2018 m. kovo 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-83 „Dėl Kretingos rajono bendrojo ugdymo mokyklų klasių skaičiaus ir mokinių skaičiaus klasėse bei priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus ir vaikų skaičiaus grupėse 2018–2019 mokslo metams nustatymo“

20 1 3

 2018 m. kovo 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-84 „Dėl 2017 metų Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešosios bibliotekos finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo“

Priedas

22 0 0

 2018 m. kovo 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-85 „Dėl 2017 metų Kretingos rajono kultūros centro finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo“

Priedas

22 0 0

 2018 m. kovo 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-86 „Dėl 2017 metų Kretingos rajono Salantų kultūros centro finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo“

Priedas

21 0 0

 2018 m. kovo 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-87 „Dėl Kretingos rajono kultūros ir Salantų kultūros centrų teikiamų paslaugų kainų nustatymo“

18 3 1

 2018 m. kovo 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-88 „Dėl 2017 metų Kretingos muziejaus finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo“

Priedas

22 0 0

 2018 m. kovo 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-89 „Dėl 2017 metų Vyskupo Motiejaus Valančiaus gimtinės muziejaus  finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo“

Priedas

22 0 0

 2018 m. kovo 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-90 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2018 metų socialinių paslaugų plano tvirtinimo“

Priedas

22 0 0

 2018 m. kovo 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-91 „Dėl biudžetinės įstaigos Dienos veiklos centro 2017 metų veiklos ir finansinių ataskaitų“

1 priedas

2 priedas

21 0 0

 2018 m. kovo 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-92 „Dėl biudžetinės įstaigos Kretingos socialinių paslaugų centro 2017 metų veiklos ir finansinių ataskaitų“

1 priedas

2 priedas

21 0 0

 2018 m. kovo 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-93 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro  2017 metų ataskaitų“

1 priedas

2 priedas

20 0 0

 2018 m. kovo 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-94 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kretingos psichikos sveikatos centro 2017 metų ataskaitų“

1 priedas

2 priedas

20 0 0

 2018 m. kovo 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-95 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kretingos psichikos sveikatos centro 2018 metų siektinų veiklos užduočių nustatymo“

20 0 0

 2018 m. kovo 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-96 „Dėl mėnesinės algos kintamosios dalies dydžio nustatymo Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kretingos psichikos sveikatos centro direktorei Innai Viršilienei“

20 0 0

 2018 m. kovo 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-97 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kretingos ligoninės 2017 metų ataskaitų“

1 priedas

2 priedas

21 0 0

 2018 m. kovo 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-98 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kretingos ligoninės 2018 metų siektinų veiklos užduočių nustatymo“

21 0 0

 2018 m. kovo 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-99 „Dėl mėnesinės algos kintamosios dalies dydžio nustatymo Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kretingos ligoninės vyriausiajai gydytojai Ilonai Volskienei“

21 0 0

 2018 m. kovo 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-100 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kretingos pirminės sveikatos priežiūros centro 2017 metų ataskaitų“

1 priedas

2 priedas

20 1 0

 2018 m. kovo 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-101 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kretingos pirminės sveikatos priežiūros centro 2018 metų siektinų veiklos užduočių nustatymo“

20 0 0

 2018 m. kovo 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-102 „Dėl mėnesinės algos kintamosios dalies dydžio nustatymo Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kretingos pirminės sveikatos priežiūros centro vyriausiajam gydytojui Vidmantui Jurgaičiui“

22 0 0

 2018 m. kovo 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-103 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kartenos pirminės sveikatos priežiūros centro 2017 metų ataskaitų“

1 priedas

2 priedas

21 0 0

 2018 m. kovo 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-104 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kartenos pirminės sveikatos priežiūros centro 2018 metų siektinų veiklos užduočių nustatymo“

22 0 0

 2018 m. kovo 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-105 „Dėl mėnesinės algos kintamosios dalies dydžio nustatymo Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kartenos pirminės sveikatos priežiūros centro vyriausiajai gydytojai Antaninai Staškevičienei“

22 0 0

 2018 m. kovo 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-106 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Salantų pirminės sveikatos priežiūros centro 2017 metų ataskaitų“

1 priedas

2 priedas

21 0 0

 2018 m. kovo 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-107 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Salantų pirminės sveikatos priežiūros centro 2018 metų siektinų veiklos užduočių nustatymo“

22 0 0

 2018 m. kovo 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-108 „Dėl mėnesinės algos kintamosios dalies dydžio nustatymo Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Salantų pirminės sveikatos priežiūros centro vyriausiajam gydytojui Tomui Skliuderiui“

20 1 0

 2018 m. kovo 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-109 „Dėl išlaidų normatyvo darbo užmokesčiui ir medikamentams Kretingos rajono savivaldybės viešosioms įstaigoms nustatymo“

22 0 0

 2018 m. kovo 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-110 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2016 metų ir Kretingos rajono savivaldybės vykdomų visuomenės sveikatos  priežiūros funkcijų įgyvendinimo 2017 metų ataskaitų tvirtinimo“

1 priedas

2 priedas

22 0 0

 2018 m. kovo 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-111 „Dėl 2017-2020 metų Kretingos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšų panaudojimo 2017 m. ataskaitos patvirtinimo“

22 0 0

 2018 m. kovo 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-112 „Dėl 2017–2020 metų Kretingos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2018 m. įgyvendinamų priemonių tvirtinimo“

22 0 0

 2018 m. kovo 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-113 „Dėl viešame aukcione parduodamo Kretingos rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo papildymo“

22 0 0

 2018 m. kovo 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-114 „Dėl sutikimo registruoti buveinės adresą“

21 0 0

 2018 m. kovo 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-115 „Dėl sutikimo perimti valstybės turtą ir perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise“

21 0 0

 2018 m. kovo 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-116 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise“

21 0 0

 2018 m. kovo 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-117 „Dėl negyvenamųjų patalpų, Žemaitės al. 1, Kretingoje,  ilgalaikio materialiojo turto ir ūkinio inventoriaus nuomos“

22 0 0

 2018 m. kovo 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-118 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T2-67 „Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos“ pakeitimo“

22 0 0

 2018 m. kovo 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-119 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės materialiojo turto nuomos sutarties atnaujinimo“

22 0 0

 2018 m. kovo 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-120 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti panaudos pagrindais“

22 0 0

 2018 m. kovo 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-121 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto nurašymo“

20 0 0

 2018 m. kovo 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-122 „Dėl gatvės pavadinimo suteikimo Kretingos seniūnijoje“

1 priedas

2 priedas

21 0 0

 

DOCX, XLSX rinkmenų peržiūrai galite naudoti nemokamą programų paketą LibreOffice.