Kovas

T1-59 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą ir perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise

T1-60 Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise

T1-61 Dėl negyvenamųjų patalpų, Žemaitės al. 1, Kretingoje,  ilgalaikio materialiojo turto ir ūkinio inventoriaus nuomos

T1-62 Dėl skolų pripažinimo beviltiškomis

T1-63 Dėl pritarimo Kretingos rajono savivaldybės 2016-2019 m. kovos su korupcija programos priemonių įgyvendinimui ir Kretingos rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos 2017 metų veiklos ataskaitai

1 priedas

2 priedas

T1-64 Dėl atleidimo nuo žemės nuomos mokesčio

T1-65 Dėl pritarimo 2017 metų Finansų kontrolės būklės ataskaitai

Priedas

Priedo priedas

T1-66 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T2-67 „Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos“ pakeitimo

T1-67 Dėl Kretingos rajono savivaldybės materialiojo turto nuomos sutarties atnaujinimo

T1-68 Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti panaudos pagrindais

T1-69 Dėl gatvės pavadinimo Kretingos seniūnijoje suteikimo

1 planas

2 planas

T1-70 Dėl buto pardavimo

T1-71 Dėl leidimo paimti ilgalaikę banko paskolą

T1-72 Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2017–2019 m. strateginio veiklos plano įgyvendinimo 2017 m. ataskaitos tvirtinimo

Priedas

T1-73 Dėl sutikimo registruoti buveinės adresą

T1-74 Dėl viešame aukcione parduodamo Kretingos rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo papildymo

T1-75 Dėl išlaidų normatyvo darbo užmokesčiui ir medikamentams Kretingos rajono savivaldybės viešosioms įstaigoms nustatymo

T1-76 Dėl sutikimo reorganizuoti biudžetinę įstaigą Kretingos lopšelį-darželį „Voveraitė“

T1-77 Dėl Kretingos rajono savivaldybės seniūnijų seniūnaičių sueigos ir išplėstinės seniūnaičių sueigos nuostatų tvirtinimo

T1-78 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugpjūčio 31 d. sprendimo Nr. T2-232 „Dėl lėšų skyrimo ir pritarimo jungtinės veiklos (partnerystės) sutarčiai“ pakeitimo

Priedas

T1-79 Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2018 metų socialinių paslaugų plano tvirtinimo

Priedas

T1-80 Dėl 2017 metų Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešosios bibliotekos finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo

Priedas

T1-81 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. T2-157 „Dėl nepanaudotų Kretingos rajono savivaldybės biudžeto lėšų, skirtų piniginei socialinei paramai, naudojimo kitai socialinei paramai finansuoti tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Priedas

T1-82 Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kretingos ligoninės 2017 metų ataskaitų

1 priedas

2 priedas

T1-83 Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kretingos psichikos sveikatos centro 2017 metų ataskaitų

1 priedas

2 priedas

T1-84 Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Salantų pirminės sveikatos priežiūros centro 2017 metų ataskaitų

1 priedas

2 priedas

T1-85 Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kretingos pirminės sveikatos priežiūros centro 2017 metų ataskaitų

1 priedas

2 priedas

T1-86 Dėl Kretingos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro  2017 metų ataskaitų

1 priedas

2 priedas

T1-87 Dėl 2017-2020 metų Kretingos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšų panaudojimo 2017 m. ataskaitos patvirtinimo

T1-88 Dėl 2017–2020 metų Kretingos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2018 m. įgyvendinamų priemonių tvirtinimo

T1-89 Dėl pritarimo Kretingos rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos 2017 metų veiklos ataskaitai

T1-90 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2013 m. rugpjūčio 29 d. sprendimo Nr. T2-208 „Dėl investicijų pritraukimo ir verslo skatinimo Kretingos rajone tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Antikorupcinio vertinimo pažyma

Lyginamasis variantas

T1-91 Dėl pritarimo Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir savivaldybės administracijos 2017 metų veiklos ataskaitai

Priedas

T1-92 Dėl 2017 metų Kretingos muziejaus finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo

Priedas

T1-93 Dėl 2017 metų Kretingos rajono Salantų kultūros centro finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo

Priedas

T1-94 Dėl Kretingos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2016 metų ir Kretingos rajono savivaldybės vykdomų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo 2017 metų ataskaitų tvirtinimo

1 priedas

2 priedas

T1-95 Dėl 2017 metų Kretingos rajono kultūros centro finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo

Priedas

T1-96 Dėl 2017 metų Vyskupo Motiejaus Valančiaus gimtinės muziejaus  finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo

Priedas

T1-97 Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kartenos pirminės sveikatos priežiūros centro 2017 metų ataskaitų

1 priedas

2 priedas

T1-98 Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto nurašymo

T1-99 Dėl biudžetinės įstaigos Dienos veiklos centro 2017 metų veiklos ir finansinių ataskaitų

1 priedas

2 priedas

T1-100 Dėl biudžetinės įstaigos Kretingos socialinių paslaugų centro 2017 metų veiklos ir finansinių ataskaitų

1 priedas

2 priedas

T1-101 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T2-47 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės administracijos struktūros tvirtinimo, didžiausio leistino valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo  sutartis, skaičiaus nustatymo“ pakeitimo

T1-102 Dėl pritarimo projekto „Paslaugų teikimo gyventojams kokybės gerinimas Klaipėdos regiono savivaldybėse“ jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties projektui

Priedas

Priedo 1 priedas

Priedo 2 priedas

T1-103 Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kartenos pirminės sveikatos priežiūros centro 2018 metų siektinų veiklos užduočių nustatymo

T1-104 Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kretingos ligoninės 2018 metų siektinų veiklos užduočių nustatymo

T1-105 Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kretingos pirminės sveikatos priežiūros centro 2018 metų siektinų veiklos užduočių nustatymo

T1-106 Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Salantų pirminės sveikatos priežiūros centro 2018 metų siektinų veiklos užduočių nustatymo

T1-107 Dėl mėnesinės algos kintamosios dalies dydžio nustatymo Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kartenos pirminės sveikatos priežiūros centro vyriausiajai gydytojai Antaninai Staškevičienei

T1-108 Dėl mėnesinės algos kintamosios dalies dydžio nustatymo Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kretingos pirminės sveikatos priežiūros centro vyriausiajam gydytojui Vidmantui Jurgaičiuii

T1-109 Dėl mėnesinės algos kintamosios dalies dydžio nustatymo Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Salantų pirminės sveikatos priežiūros centro vyriausiajam gydytojui Tomui Skliuderiui

T1-110 Dėl mėnesinės algos kintamosios dalies dydžio nustatymo Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kretingos psichikos sveikatos centro direktorei Innai Viršilienei

T1-111 Dėl mėnesinės algos kintamosios dalies dydžio nustatymo Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kretingos ligoninės vyriausiajai gydytojai Ilonai Volskienei

T1-112 Dėl Kretingos rajono savivaldybės mero ir tarybos 2017 metų veiklos ataskaitos tvirtinimo

Priedas

T1-113 Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kretingos psichikos sveikatos centro 2018 metų siektinų veiklos užduočių nustatymo

T1-114 Dėl darbo sutarties su Snieguole Šlyžiuvine nutraukimo

T1-115 Dėl Kretingos rajono bendrojo ugdymo mokyklų klasių skaičiaus ir mokinių skaičiaus klasėse bei priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus ir vaikų skaičiaus grupėse 2018–2019 mokslo metams nustatymo (patikslintas)

T1-116 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento pakeitimo

Lyginamasis variantas

Alternatyvus sprendimo projektas

Alternatyvaus sprendimo projekto lyginamasis variantas

T1-117 Dėl UAB „Kretingos turgus“ kainų nustatymo

T1-118 Dėl pritarimo partnerystės sutarčiai (patikslintas)

Priedas

T1-119 Dėl pritarimo partnerystės sutarties projektui (patikslintas)

Priedas (patikslintas)

T1-120 Dėl pritarimo partnerystės sutarties projektui (patikslintas)

Priedas (patikslintas)

T1-121 Dėl Kretingos rajono kultūros ir salantų kultūros centrų teikiamų paslaugų kainų nustatymo (patikslintas)

T1-122 Dėl Kretingos rajono savivaldybės biudžetinių švietimo įstaigų  2017 metų ataskaitų

1 priedas

1 priedo priedas

2 priedas

2 priedo priedas

T1-123 Dėl Snieguolės Šlyžiuvienės skyrimo Kretingos mokyklos-darželio „Žibutė“ direktore

 

Balsavimų rezultatai

 Posėdžio protokolas

Posėdžio vaizdo įrašas


 

DOCX, XLSX rinkmenų peržiūrai galite naudoti nemokamą programų paketą LibreOffice.