Vasaris

 2018 m. vasario 22 d. tarybos sprendimas Nr. T2-27 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2018–2020 metų strateginio veiklos plano tvirtinimo“

Priedas

22 0 1

 2018 m. vasario 22 d. tarybos sprendimas Nr. T2-28 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto tvirtinimo“

1 priedas

2 priedas

3 priedas

4 priedas

5 priedas

6 priedas

21 1 1

 2018 m. vasario 22 d. tarybos sprendimas Nr. T2-29 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. T2-185 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės biudžeto sudarymo ir vykdymo, pajamų kaupimo ir įmokėjimo į savivaldybės biudžetą, asignavimų administravimo ir atskaitomybės tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“

23 0 0

 2018 m. vasario 22 d. tarybos sprendimas Nr. T2-30 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. T2-190 „Dėl tarnybinių lengvųjų automobilių naudojimo ir netarnybinių lengvųjų automobilių naudojimo tarnybos reikmėms kretingos rajono savivaldybės biudžetinėse įstaigose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“

Priedas

23 0 0

 2018 m. vasario 22 d. tarybos sprendimas Nr. T2-31 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. spalio 26 d. sprendimo Nr. T2-273 „Dėl objektų, kurių darbai finansuojami iš 2018 m. Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų bei 2018 m. savivaldybės biudžeto lėšų, eilės sudarymo“ pakeitimo“

23 0 0

 2018 m. vasario 22 d. tarybos sprendimas Nr. T2-32 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės kvartalų energinio efektyvumo didinimo programos tvirtinimo“

Priedas

23 0 0

 2018 m. vasario 22 d. tarybos sprendimas Nr. T2-33 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T2-323 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo metodikos tvirtinimo“ pakeitimo“

Priedas

20 0 3

 2018 m. vasario 22 d. tarybos sprendimas Nr. T2-34 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. T2-378 „Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“

Priedas

22 0 1

 2018 m. vasario 22 d. tarybos sprendimas Nr. T2-35 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2009 m. rugpjūčio 27 d.  sprendimo Nr. T2-233 „Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“

Priedas

22 0 1

 2018 m. vasario 22 d. tarybos sprendimas Nr. T2-36 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. T2-39 „Dėl Kretingos rajono sodininkų bendrijų specialiosios rėmimo programos nuostatų“ pakeitimo“

23 0 0

 2018 m. vasario 22 d. tarybos sprendimas Nr. T2-37 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2017 metų priemonių vykdymo ataskaitos tvirtinimo“

Priedas

23 0 0

 2018 m. vasario 22 d. tarybos sprendimas Nr. T2-38 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2018 metų priemonių tvirtinimo“

Priedas

23 0 0

 2018 m. vasario 22 d. tarybos sprendimas Nr. T2-39 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės želdynų ir želdinių tvarkymo ir apsaugos taisyklių patvirtinimo“

Priedas

23 0 0

 2018 m. vasario 22 d. tarybos sprendimas Nr. T2-40 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. sausio 30 d. sprendimo Nr. T2-15 „Dėl vietinės rinkliavos už gyvūnų registravimą Kretingos rajone nuostatų tvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“

23 0 0

 2018 m. vasario 22 d. tarybos sprendimas Nr. T2-41 „Dėl Kretingos Marijono Daujoto pagrindinės mokyklos tipo pakeitimo ir Kretingos Marijono Daujoto progimnazijos nuostatų tvirtinimo“

Priedas

23 0 0

 2018 m. vasario 22 d. tarybos sprendimas Nr. T2-42 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2011 m. sausio 27 d. sprendimo Nr. T2-21 „Dėl vaikų centralizuoto priėmimo į Kretingos rajono mokyklų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“

23 0 0

 2018 m. vasario 22 d. tarybos sprendimas Nr. T2-43 „Dėl techninės klaidos ištaisymo sprendime „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. sausio 25 d. sprendimo Nr. T2-7„Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T2-73 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 metų bendrojo plano patvirtinimo“ pakeitimo““

21 0 2

 2018 m. vasario 22 d. tarybos sprendimas Nr. T2-44 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos 2017 m. veiklos ataskaitos patvirtinimo“

Priedas

22 0 0

 2018 m. vasario 22 d. tarybos sprendimas Nr. T2-45 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešosios bibliotekos 2017 metų veiklos ataskaitos tvirtinimo“

Priedas

22 0 0

 2018 m. vasario 22 d. tarybos sprendimas Nr. T2-46 „Dėl Kretingos rajono kultūros centro 2017 metų veiklos ataskaitos tvirtinimo“

Priedas

23 0 0

 2018 m. vasario 22 d. tarybos sprendimas Nr. T2-47 „Dėl Kretingos rajono Salantų kultūros centro 2017 metų veiklos ataskaitos tvirtinimo“

Priedas

23 0 0

 2018 m. vasario 22 d. tarybos sprendimas Nr. T2-48 „Dėl Vyskupo Motiejaus Valančiaus gimtinės muziejaus 2017 metų veiklos ataskaitų tvirtinimo“

1 priedas

2 priedas

23 0 0

 2018 m. vasario 22 d. tarybos sprendimas Nr. T2-49 „Dėl Vyskupo Motiejaus Valančiaus gimtinės muziejaus 2018 metų veiklos plano tvirtinimo“

Priedas

23 0 0

 2018 m. vasario 22 d. tarybos sprendimas Nr. T2-50 „Dėl Kretingos muziejaus 2017 metų veiklos ataskaitų tvirtinimo“

1 priedas

2 priedas

22 0 1

 2018 m. vasario 22 d. tarybos sprendimas Nr. T2-51 „Dėl Kretingos muziejaus 2018 metų veiklos plano tvirtinimo“

Priedas

23 0 0

 2018 m. vasario 22 d. tarybos sprendimas Nr. T2-52 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. balandžio 27 d. sprendimo Nr. T2-142 „Dėl Kretingos muziejaus teikiamų paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo“

23 0 0

 2018 m. vasario 22 d. tarybos sprendimas Nr. T2-53 „Dėl pareiginės algos dydžio vienkartinio priedo skyrimo Danutei Juškienei“

23 0 0

 2018 m. vasario 22 d. tarybos sprendimas Nr. T2-54 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto panaudos“

22 0 0

 2018 m. vasario 22 d. tarybos sprendimas Nr. T2-55 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti panaudos pagrindais“

23 0 0

 2018 m. vasario 22 d. tarybos sprendimas Nr. T2-56 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 25 d. sprendimo Nr. T2-207 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės mokyklų patalpų nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“

22 0 0

 2018 m. vasario 22 d. tarybos sprendimas Nr. T2-57 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise ir Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2010 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. T2-473 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise Kretingos rajono savivaldybės švietimo įstaigoms“ pakeitimo“

22 0 0

 2018 m. vasario 22 d. tarybos sprendimas Nr. T2-58 „Dėl socialinio būsto gyvenamųjų patalpų (buto) pirkimo“

22 0 0

 

DOCX, XLSX rinkmenų peržiūrai galite naudoti nemokamą programų paketą LibreOffice.