Vasaris

T1-27 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 25 d. sprendimo Nr. T2-207 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės mokyklų patalpų nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Antikorupcinio vertinimo pažyma

T1-28 Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti panaudos pagrindais

T1-29 Dėl Kretingos rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos 2017 m. veiklos ataskaitos patvirtinimo

Priedas

T1-30 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. balandžio 27 d. sprendimo Nr. T2-142 „Dėl Kretingos muziejaus teikiamų paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo

Lyginamasis variantas

T1-31 Dėl Kretingos muziejaus 2018 metų veiklos plano tvirtinimo

Priedas

T1-32 Dėl Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešosios bibliotekos 2017 metų veiklos ataskaitos tvirtinimo

Priedas

T1-33 Dėl Kretingos rajono kultūros centro 2017 metų veiklos ataskaitos tvirtinimo

Priedas

T1-34 Dėl Kretingos muziejaus 2017 metų veiklos ataskaitų tvirtinimo

1 priedas

2 priedas

T1-35 Dėl Kretingos rajono Salantų kultūros centro 2017 metų veiklos ataskaitos tvirtinimo

Priedas (patikslintas)

T1-36 Dėl Vyskupo Motiejaus Valančiaus gimtinės muziejaus  2017 metų veiklos ataskaitų tvirtinimo

1 priedas

2 priedas

T1-37 Dėl Vyskupo Motiejaus Valančiaus gimtinės muziejaus  2018 metų veiklos plano tvirtinimo

Priedas

T1-38 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. T2-185 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės biudžeto sudarymo ir vykdymo, pajamų kaupimo ir įmokėjimo į savivaldybės biudžetą, asignavimų administravimo ir atskaitomybės tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

T1-39 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. T2-190 „Dėl tarnybinių lengvųjų automobilių naudojimo ir netarnybinių lengvųjų automobilių naudojimo tarnybos reikmėms Kretingos rajono savivaldybės biudžetinėse įstaigose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

Lyginamasis variantas

T1-40 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. spalio 26 d. sprendimo Nr. T2-273 „Dėl objektų, kurių darbai finansuojami iš 2018 m. Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų bei 2018 m. savivaldybės biudžeto lėšų, eilės sudarymo“ pakeitimo

Lyginamasis variantas

T1-41 Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto tvirtinimo

Antikorupcinio vertinimo pažyma

1 priedas

2 priedas

3 priedas

4 priedas

5 priedas

6 priedas

T1-42 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. sausio 30 d. sprendimo Nr. T2-15 „Dėl vietinės rinkliavos už gyvūnų registravimą Kretingos rajone nuostatų tvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios

T1-43 Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto panaudos

T1-44 Dėl Kretingos Marijono Daujoto pagrindinės mokyklos tipo pakeitimo ir Kretingos Marijono Daujoto progimnazijos nuostatų tvirtinimo

Priedas

T1-45 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2011 m. sausio 27 d. sprendimo Nr. T2-21 „Dėl vaikų centralizuoto priėmimo į Kretingos rajono mokyklų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

T1-46 Dėl pareiginės algos dydžio vienkartinio priedo skyrimo Danutei Juškienei

T1-47 Dėl Kretingos rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2017 metų priemonių vykdymo ataskaitos tvirtinimo

Priedas

T1-48 Dėl Kretingos rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2018 metų priemonių tvirtinimo

Priedas

T1-49 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. T2-39 „Dėl Kretingos rajono sodininkų bendrijų specialiosios rėmimo programos nuostatų“ pakeitimo

Lyginamasis variantas

Antikorupcinio vertinimo pažyma

T1-50 Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2018–2020 metų strateginio veiklos plano tvirtinimo

Priedas

T1-51 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2009 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo Nr. T2-233 „Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Lyginamasis variantas

Antikorupcinio vertinimo pažyma

Priedas

T1-52 Dėl techninės klaidos ištaisymo sprendime „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. sausio 25 d. sprendimo Nr. T2-7„Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T2-73 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 metų bendrojo plano patvirtinimo“ pakeitimo“

T1-53 Dėl Kretingos rajono savivaldybės želdynų ir želdinių tvarkymo ir apsaugos taisyklių patvirtinimo

Antikorupcinio vertinimo pažyma

Priedas

T1-54 Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise ir Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2010 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. T2-473 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise Kretingos rajono savivaldybės švietimo įstaigoms“ pakeitimo

T1-55 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T2-323 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo metodikos tvirtinimo“ pakeitimo

Priedas

T1-56 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. T2-378 „Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

Antikorupcinio vertinimo pažyma

Priedas (patikslintas)

T1-57 Dėl Kretingos rajono savivaldybės kvartalų energinio efektyvumo didinimo programos tvirtinimo

Priedas

T1-58 Dėl socialinio būsto gyvenamųjų patalpų (buto) pirkimo

 

Balsavimų rezultatai

 Posėdžio protokolas

Posėdžio vaizdo įrašas


 

DOCX, XLSX rinkmenų peržiūrai galite naudoti nemokamą programų paketą LibreOffice.