Sausis

 2018 m. sausio 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-1 „Dėl 2018 metų Kretingos rajono savivaldybės užimtumo didinimo programos tvirtinimo“

Priedas

22 0 0

 2018 m. sausio 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-2 „Dėl skolų pripažinimo beviltiškomis“

23 0 0

 2018 m. sausio 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-3 „Dėl projekto pagal priemonę „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo“

Priedas

17 0 4

 2018 m. sausio 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-4 „Dėl 2017 m. rugsėjo 20 d. jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties Nr. J9-1926/S1-920 pakeitimo“

Priedas

23 0 0

 2018 m. sausio 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-5 „Dėl projektų įgyvendinimo“

Priedas

23 0 0

 2018 m. sausio 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-6 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės teritorijos ir  jos dalies – Kretingos miesto bendrojo plano keitimo pradžios ir planavimo tikslų“

23 0 0

 2018 m. sausio 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-7 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T2-73 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016-2020 metų bendrojo plano patvirtinimo“ pakeitimo“

Priedas

14 3 3

 2018 m. sausio 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-8 „Dėl pareiginės algos pastoviosios dalies koeficiento nustatymo“

21 0 0

 2018 m. sausio 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-9 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2017 metų veiklos ataskaitos“

Priedas

21 0 0

 2018 m. sausio 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-10 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2018 metų veiklos programos tvirtinimo“

Priedas

20 0 1

 2018 m. sausio 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-11 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos komitetų  2018 metų I-ojo  pusmečio veiklos plano tvirtinimo“

Priedas

20 0 0

 2018 m. sausio 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-12 „Dėl apdovanojimo vyskupo Motiejaus Valančiaus atminimo medaliu“

20 0 0

 2018 m. sausio 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-13 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės leidimų laidoti išdavimo, laidojimo, kapinių tvarkymo ir lankymo tvarkos aprašo, netvarkomų kapaviečių pripažinimo neprižiūrimomis ir kapavietės identifikavimo komisijos nuostatų patvirtinimo“

1 priedas

2 priedas

19 0 1

 2018 m. sausio 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-14 „Dėl maksimalaus trumpalaikės ir ilgalaikės socialinės globos išlaidų finansavimo dydžio nustatymo“

20 0 0

 2018 m. sausio 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-15 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T2-132 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės būsto fondo ir Kretingos rajono savivaldybės socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo“

20 0 0

 2018 m. sausio 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-16 „Dėl tiesiogiai stebimo trumpo gydymo kurso paslaugų teikimo Kretingos rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“

Priedas

20 0 0

 2018 m. sausio 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-17 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės narkotikų kontrolės komisijos sudarymo“

20 0 0

 2018 m. sausio 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-18 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. T2-166 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės visuomeninės administracinių ginčų komisijos sudarymo“ pripažinimo netekusiu galios“

20 0 0

 2018 m. sausio 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-19 „Dėl Kretingos rajono bendrojo ugdymo mokyklų valgyklų patalpų, ilgalaikio materialiojo turto ir ūkinio inventoriaus nuomos“

Priedai

20 0 0

 2018 m. sausio 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-20 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto panaudos“

20 0 0

 2018 m. sausio 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-21 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2010 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. T2-472 „Dėl negyvenamųjų patalpų perdavimo valdyti patikėjimo teise Kretingos rajono savivaldybės Motiejaus Valančiaus viešajai bibliotekai“ pakeitimo“

20 0 0

 2018 m. sausio 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-22 „Dėl materialiojo trumpalaikio ir ilgalaikio valstybės turto nurašymo“

20 0 0

 2018 m. sausio 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-23 „Dėl Kūlupėnų seniūnijos Nasrėnų kaimo Motiejaus Valančiaus gatvės geografinių charakteristikų pakeitimo“

Priedas

20 0 0

 2018 m. sausio 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-24 „Dėl Girininkijos gatvės Mikoliškių kaime Žalgirio seniūnijoje pratęsimo“

Priedas

20 0 0

 2018 m. sausio 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-25 „Dėl Imbarės seniūnijos Klausgalvų kaimo Žemaičių gatvės sutrumpinimo“

Priedas

20 0 0

 2018 m. sausio 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-26 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. sausio 26 d.  sprendimo Nr. T2-29 „Dėl Valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo komisijos sudarymo“ pakeitimo“

20 0 0

 

DOCX, XLSX rinkmenų peržiūrai galite naudoti nemokamą programų paketą LibreOffice.