Sausis

T1-1 Dėl materialiojo trumpalaikio ir ilgalaikio valstybės turto nurašymo

T1-2 Dėl apdovanojimo vyskupo Motiejaus Valančiaus atminimo medaliu

T1-3 Dėl maksimalaus trumpalaikės ir ilgalaikės socialinės globos išlaidų finansavimo dydžio nustatymo

T1-4 Dėl skolų pripažinimo beviltiškomis

T1-5 Dėl Kūlupėnų seniūnijos Nasrėnų kaimo Motiejaus Valančiaus gatvės geografinių charakteristikų pakeitimo

Priedas

T1-6 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T2-132 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės būsto fondo ir Kretingos rajono savivaldybės socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo

Lyginamasis variantas

T1-7 Dėl 2018 metų Kretingos rajono savivaldybės užimtumo didinimo programos tvirtinimo

Priedas

T1-8 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. T2-166 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės visuomeninės administracinių ginčų komisijos sudarymo“ pripažinimo netekusiu galios

T1-9 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2010 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. T2-472 „Dėl negyvenamųjų patalpų perdavimo valdyti patikėjimo teise Kretingos rajono savivaldybės Motiejaus Valančiaus viešajai bibliotekai“ pakeitimo

T1-10 Dėl Girininkijos gatvės Mikoliškių kaime Žalgirio seniūnijoje pratęsimo

Priedas

T1-11 Dėl Kretingos rajono savivaldybės narkotikų kontrolės komisijos sudarymo

T1-12 Dėl tiesiogiai stebimo trumpo gydymo kurso paslaugų teikimo Kretingos rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo

Priedas

T1-13 Dėl Kretingos rajono savivaldybės leidimų laidoti išdavimo, laidojimo, kapinių tvarkymo ir lankymo tvarkos aprašo, netvarkomų kapaviečių pripažinimo neprižiūrimomis ir kapavietės identifikavimo komisijos nuostatų patvirtinimo

Antikorupcinio vertinimo pažyma

1 priedas

2 priedas

T1-14 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos komitetų  2018 metų I-ojo  pusmečio veiklos plano tvirtinimo

Priedas

T1-15 Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto panaudos

T1-16 Dėl Kretingos rajono bendrojo ugdymo mokyklų valgyklų patalpų, ilgalaikio materialiojo turto ir ūkinio inventoriaus nuomos

Priedai

T1-17 Dėl Imbarės seniūnijos Klausgalvų kaimo Žemaičių gatvės sutrumpinimo

Priedas

T1-18 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2017 metų veiklos ataskaitos

Priedas

T1-19 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2018 metų veiklos programos tvirtinimo

Priedas

T1-20 Dėl 2017 m. rugsėjo 20 d. jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties Nr. J9-1926/S1-920 pakeitimo

Priedas

T1-21 Dėl Kretingos rajono savivaldybės teritorijos ir jos dalies – Kretingos miesto bendrojo plano keitimo pradžios ir planavimo tikslų

T1-22 Dėl pareiginės algos pastoviosios dalies koeficiento nustatymo

T1-23 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T2-73 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016-2020 metų bendrojo plano patvirtinimo“ pakeitimo

Lyginamasis variantas

Priedas

Alternatyvus sprendimo projektas

Alternatyvus sprendimo projekto priedas

T1-24 Dėl projekto pagal priemonę „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo ( patikslintas sprendimo projektas)

Priedas

T1-25 Dėl projektų įgyvendinimo

Priedas

T1-26 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. T2-29 „Dėl valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo komisijos sudarymo“ pakeitimo

 

Balsavimų rezultatai

 Posėdžio protokolas

Posėdžio vaizdo įrašas


 

DOCX, XLSX rinkmenų peržiūrai galite naudoti nemokamą programų paketą LibreOffice.