Gruodis

T1-335 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. T2-167 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudarymo“ pakeitimo

T1-336 Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise

T1-337 Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti Kretingos rajono savivaldybės priešgaisrinei tarnybai

T1-338 Dėl atstovų į Kretingos miesto vietos veiklos grupės valdybą delegavimo ir įgaliojimų suteikimo

T1-339 Dėl atleidimo nuo žemės mokesčio

T1-340 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. lapkričio 24 d. sprendimo Nr. T2-305 „Dėl komisijos sudarymo“ pakeitimo ( patikslintas sprendimo projektas)

T1-341 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. spalio 27 d. sprendimo Nr. T2-281 „Dėl atstovų skyrimo į Kretingos rajono kultūros centro tarybą“ pakeitimo ( patikslintas sprendimo projektas)

T1-342 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2009 m. sausio 29 d. sprendimo Nr. T2-33 „Dėl komisijos laisvės kovoms įamžinti sudarymo“ pakeitimo ( patikslintas sprendimo projektas)

T1-343 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. balandžio 27 d. sprendimo Nr. T2-143 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės kultūros ir meno tarybos sudarymo ir nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo ( patikslintas sprendimo projektas)

T1-344 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. T2-173 „Dėl komisijos sudarymo“ pakeitimo ( patikslintas sprendimo projektas)

T1-345 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 25 d. sprendimo Nr. T2-196 „Dėl Antikorupcijos komisijos sudarymo“ pakeitimo

T1-346 Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise

T1-347 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2012 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T2-434 "Dėl Atvirų jaunimo erdvių veiklos programų finansavimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

Lyginamasis variantas

T1-348 Dėl švietimo įstaigų vadovų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficiento nustatymo

T1-349 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugsėjo 29 d. sprendimo Nr. T2-261 „Dėl Antikorupcijos komisijos pirmininko skyrimo“ pakeitimo

T1-350 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. T2-203 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės švietimo įstaigų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo“ pakeitimo

Lyginamasis variantas

T1-351 Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos

T1-352 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. T2-192 „Dėl UAB Kretingos šilumos tinklų 2017–2019 metų investicijų plano derinimo“ pakeitimo

Priedas

T1-353 Dėl Kretingos rajono savivaldybės leidimų laidoti išdavimo, laidojimo, kapinių tvarkymo ir lankymo tvarkos aprašo, Netvarkomų kapaviečių pripažinimo neprižiūrimomis ir kapavietės identifikavimo komisijos nuostatų patvirtinimo

Antikorupcinio vertinimo pažyma

1 priedas

1 priedo priedas

2 priedas

T1-354 Dėl Kretingos rajono savivaldybės negyvenamųjų patalpų panaudos

T1-355 Dėl lankytinų vietų pavadinimų tvirtinimo ( patikslintas sprendimo projektas)

T1-356 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T2-104 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės būsto nuomos sąlygų pakeitimo“ pakeitimo

T1-357 Dėl atleidimo nuo žemės mokesčio

T1-358 Dėl lėšų skyrimo Kretingos rajono sodininkų bendrijoms

T1-359 Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą netaikymo ir lengvatos suteikimo

T1-360 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T2-40 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2017–2019 metų strateginio veiklos plano tvirtinimo“ pakeitimo

1 priedas

2 priedas

T1-361 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento pakeitimo

Lyginamasis variantas

T1-362 Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto pajamų ir asignavimų pakeitimo

Priedai ( patikslinti priedai)

 

Balsavimų rezultatai

 Posėdžio protokolas

Posėdžio vaizdo įrašas


 

DOCX, XLSX rinkmenų peržiūrai galite naudoti nemokamą programų paketą LibreOffice.