Lapkritis

 2017 m. lapkričio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-288 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T2-40 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2017–2019 metų strateginio veiklos plano tvirtinimo“ pakeitimo“

1 priedas

2 priedas

3 priedas

4 priedas

5 priedas

24 0 0

 2017 m. lapkričio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-289 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto pajamų ir asignavimų pakeitimo“

Priedai

21 0 3

 2017 m. lapkričio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-290 „Dėl atleidimo nuo žemės mokesčio“ 

24 0 0

 2017 m. lapkričio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-291 „Dėl atleidimo nuo žemės nuomos mokesčio“

24 0 0

 2017 m. lapkričio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-292 „Dėl fiksuotų pajamų mokesčio dydžių ir lengvatų, taikomų įsigyjant verslo liudijimus 2018 metais vykdomai veiklai, nustatymo“

Priedai

24 0 0

 2017 m. lapkričio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-293 „Dėl butų pardavimo“

24 0 0

 2017 m. lapkričio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-294 „Dėl keleivių vežimo reguliariais reisais vietinio susisiekimo maršrutais tarifų dydžių nustatymo“

20 3 1

 2017 m. lapkričio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-295 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 30 d. sprendimo Nr. T2-285 „Dėl UAB Kretingos autobusų parko teikiamų atlygintinų paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo“

23 0 1

 2017 m. lapkričio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-296 „Dėl susisiekimo infrastruktūros tobulinimo prie (ant) valstybinės reikšmės kelių prioritetų sąrašo“

Priedas

24 0 0

 2017 m. lapkričio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-297 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T2-56 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės biudžetinių švietimo įstaigų vadovų darbo santykių reguliavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“

23 0 1

 2017 m. lapkričio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-298 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. balandžio 27 d. sprendimo Nr. T2-142 „Dėl Kretingos muziejaus teikiamų paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo“

23 0 0

 2017 m. lapkričio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-299 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2005 m. sausio 25 d. sprendimo Nr. T2-27 „Dėl Etninės kultūros plėtros Kretingos rajone tarybos ir nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo “

24 0 0

 2017 m. lapkričio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-300 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės teritorijos ir jos dalies – Kretingos miesto bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos 2008–2016 m. ataskaitų aprobavimo“

Kretingos miesto teritorijos bendrojo plano sprendiniu igyvendinimo stebesenos ataskaita

Kretingos rajono savivaldybes teritorijos bendrojo plano sprendiniu igyvendinimo stebesenos ataskaita

23 0 1

 2017 m. lapkričio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-301 „Dėl pritarimo Kretingos miesto vietos veiklos grupės parengtai Kretingos miesto 2018–2022 m. plėtros strategijai ir prisidėjimo prie jos įgyvendinimo“

Priedas

23 0 0

 2017 m. lapkričio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-302 „Dėl lėšų skyrimo projektui „Baltijos paveldo maršrutai. paveldo turizmo infrastruktūros plėtra Pietų Baltijos teritorijoje“

22 0 1

 2017 m. lapkričio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-303 „Dėl lėšų skyrimo projektui „Sveika gyvensena – geresnė gyvenimo kokybė“

24 0 0

 2017 m. lapkričio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-304 „Dėl lėšų skyrimo projektui „Paslaugų teikimas besigydantiesiems DOTS kabinete“

Priedas

24 0 0

 2017 m. lapkričio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-305 „Dėl pritarimo Jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties projektui“

Priedas

24 0 0

 2017 m. lapkričio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-306 „Dėl pritarimo papildomam susitarimui prie 2017 m. spalio 6 d. jungtinės veiklos sutarties Nr. S1-847“

Priedas

23 0 0

 2017 m. lapkričio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-307 „Dėl Kretingos socialinių paslaugų centro vaikams teikiamos socialinės globos pertvarkos 2017–2020 metų veiksmų plano patvirtinimo“

Priedas

24 0 0

 2017 m. lapkričio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-308 „Dėl kainų už teikiamas socialines paslaugas Dienos veiklos centre nustatymo “

24 0 0

 2017 m. lapkričio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-309 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T2-132 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės būsto fondo ir Kretingos rajono savivaldybės socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo“

24 0 0

 2017 m. lapkričio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-310 „Dėl žmonių gyvybės apsaugos vandens telkiniuose ir ant ledo taisyklių patvirtinimo“

16 0 8

 2017 m. lapkričio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-311 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo Nr. T2-244 „Dėl paramos verslui skyrimo komisijos sudarymo“ pakeitimo“

23 0 0

 2017 m. lapkričio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-312 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 24 d. sprendimo Nr. T2-268 „Dėl komisijos sudarymo“ pakeitimo“

23 0 0

 2017 m. lapkričio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-313 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 25 d. sprendimo Nr. T2-197 „Dėl komisijos prevencinei programai „Stabdyk nusikalstamumą“ parengti ir įgyvendinti sudarymo, komisijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“

23 0 0

 2017 m. lapkričio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-314 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės Antikorupcijos komisijos pirmininko Edmundo Valantiejaus atsistatydinimo iš užimamų pareigų“

13 6 4

 2017 m. lapkričio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-315 „Dėl valstybės nekilnojamojo turto perdavimo“

23 0 0

 2017 m. lapkričio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-316 „Dėl sutikimo registruoti buveinės adresą“

24 0 0

 2017 m. lapkričio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-317 „Dėl sutikimo registruoti buveinės adresą“

24 0 0

 2017 m. lapkričio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-318 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės negyvenamųjų patalpų nuomos ir nuomos sutarties atnaujinimo“

23 0 0

 2017 m. lapkričio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-319 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti panaudos pagrindais“

23 0 0

 2017 m. lapkričio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-320 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise Kretingos rajono savivaldybės Motiejaus Valančiaus viešajai bibliotekai“

22 0 0

 2017 m. lapkričio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-321 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise Kretingos rajono švietimo įstaigoms“

Priedas

23 0 0

 2017 m. lapkričio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-322 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 25 d. sprendimo Nr. T2-207 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės mokyklų patalpų nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“

23 0 0

 2017 m. lapkričio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-323 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto nurašymo“

22 0 0

 2017 m. lapkričio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-324 „Dėl gatvės pavadinimo Vydmantų seniūnijoje suteikimo“

Priedas

23 0 0

 2017 m. lapkričio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-325 „Dėl gatvės pavadinimo Imbarės seniūnijoje suteikimo ir gatvės pavadinimo pakeitimo“

Priedai

23 0 0

 2017 m. lapkričio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-326 „Dėl Kretingos seniūnijos Kurmaičių kaimo Akmenos gatvės geografinių charakteristikų pakeitimo“

Priedas

22 0 0

 

DOCX, XLSX rinkmenų peržiūrai galite naudoti nemokamą programų paketą LibreOffice.