Lapkritis

T1-295 Dėl pritarimo jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties projektui

Priedas

T1-296 Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise Kretingos rajono savivaldybės Motiejaus Valančiaus viešajai bibliotekai

T1-297 Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto nurašymo

T1-298 Dėl valstybės nekilnojamojo turto perdavimo

T1-299 Dėl sutikimo registruoti buveinės adresą

T1-300 Dėl Žmonių gyvybės apsaugos vandens telkiniuose ir ant ledo taisyklių patvirtinimo

Antikorupcinio vertinimo pažyma

T1-301 Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti panaudos pagrindais

T1-302 Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise Kretingos rajono švietimo įstaigoms

Priedas

T1-303 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2005 m. sausio 25 d. sprendimo Nr. T2-27 „Dėl etninės kultūros plėtros Kretingos rajone tarybos ir nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo

Lyginamasis variantas

T1-304 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. balandžio 27 d. sprendimo Nr. T2-142 „Dėl Kretingos muziejaus teikiamų paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo

Lyginamasis variantas

T1-305 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 24 d. sprendimo Nr. T2-268 „Dėl komisijos sudarymo“ pakeitimo

T1-306 Dėl Kretingos rajono savivaldybės negyvenamųjų patalpų nuomos ir nuomos sutarties atnaujinimo

T1-307 Dėl butų pardavimo

T1-308 Dėl Kretingos seniūnijos Kurmaičių kaimo Akmenos gatvės geografinių charakteristikų pakeitimo

Priedas

T1-309 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T2-132 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės būsto fondo ir Kretingos rajono savivaldybės socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo

Lyginamasis variantas

T1-310 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 25 d. sprendimo Nr. T2-207 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės mokyklų patalpų nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Lyginamasis variantas

Antikorupcinio vertinimo pažyma

T1-311 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo Nr. T2-244 „Dėl paramos verslui skyrimo komisijos sudarymo“ pakeitimo

T1-312 Dėl gatvės pavadinimo Imbarės seniūnijoje suteikimo ir gatvės pavadinimo pakeitimo

Priedai

T1-313 Dėl fiksuotų pajamų mokesčio dydžių ir lengvatų, taikomų įsigyjant verslo liudijimus 2018 metais vykdomai veiklai, nustatymo

Priedai

Antikorupcinio vertinimo pažyma

T1-314 Dėl gatvės pavadinimo Vydmantų seniūnijoje suteikimo

Priedas

T1-315 Dėl lėšų skyrimo projektui „Sveika gyvensena – geresnė gyvenimo kokybė“

T1-316 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 25 d. sprendimo Nr. T2-197 „Dėl komisijos prevencinei programai „Stabdyk nusikalstamumą“ parengti ir įgyvendinti sudarymo, komisijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

T1-317 Dėl keleivių vežimo reguliariais reisais vietinio susisiekimo maršrutais tarifų dydžių nustatymo

T1-318 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 30 d. sprendimo Nr. T2-285 „Dėl UAB Kretingos autobusų parko teikiamų atlygintinų paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo

T1-319 Dėl Kretingos rajono savivaldybės sanitarijos ir higienos taisyklių tvirtinimo

Priedas

Antikorupcinio vertinimo pažyma

T1-320 Dėl atleidimo nuo žemės nuomos mokesčio

T1-321 Dėl lėšų skyrimo projektui „Baltijos paveldo maršrutai. Paveldo turizmo infrastruktūros plėtra Pietų Baltijos teritorijoje“

T1-322 Dėl Kretingos rajono savivaldybės teritorijos ir jos dalies – Kretingos miesto bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos 2008-2016 m. ataskaitų aprobavimo

Ataskaita 1

Ataskaita 2

T1-323 Dėl Kretingos socialinių paslaugų centro vaikams teikiamos socialinės globos pertvarkos 2017–2020 metų veiksmų plano patvirtinimo

Priedas

T1-324 Dėl kainų už teikiamas socialines paslaugas Dienos veiklos centre nustatymo

T1-325 Dėl sutikimo registruoti buveinės adresą

T1-326 Dėl lėšų skyrimo projektui „Paslaugų teikimas besigydantiesiems DOTS kabinete“

Priedas

T1-327 Dėl susisiekimo infrastruktūros tobulinimo prie (ant) valstybinės reikšmės kelių prioritetų sąrašo

Priedas

T1-328 Dėl Kretingos rajono savivaldybės Antikorupcijos komisijos pirmininko Edmundo Valantiejaus atsistatydinimo iš užimamų pareigų

T1-329 Dėl pritarimo Kretingos miesto vietos veiklos grupės parengtai Kretingos miesto 2018–2022 m. plėtros strategijai ir prisidėjimo prie jos įgyvendinimo

Priedas

T1-330 Dėl atleidimo nuo žemės mokesčio

T1-331 Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto pajamų ir asignavimų pakeitimo

Priedai

T1-332 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T2-56 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės biudžetinių švietimo įstaigų vadovų darbo santykių reguliavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Lyginamasi variantas

T1-333 Dėl pritarimo papildomam susitarimui prie 2017 m. spalio 6 d. jungtinės veiklos sutarties Nr. S1-847

Priedas

T1-334 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T2-40 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2017–2019 metų strateginio veiklos plano tvirtinimo“ pakeitimo

Priedai

 

Balsavimų rezultatai

Posėdžio vaizdo įrašas

 Posėdžio protokolas

 

DOCX, XLSX rinkmenų peržiūrai galite naudoti nemokamą programų paketą LibreOffice.