Spalis

 2017 m. spalio 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-266 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2016 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio tvirtinimo“

1 priedas

2 priedas

3 priedas

4 priedas

21 0 0

 2017 m. spalio 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-267 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2016 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo“

Priedas

21 0 0

 2017 m. spalio 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-268 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T2-40 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2017–2019 metų strateginio veiklos plano tvirtinimo“ pakeitimo“

1 priedas

2 priedas

3 priedas

21 0 1

 2017 m. spalio 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-269 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto pajamų ir asignavimų pakeitimo“

Priedai

21 0 1

 2017 m. spalio 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-270 „Dėl socialinių būstų gyvenamųjų patalpų (butų) pirkimo“

20 0 2

 2017 m. spalio 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-271 „Dėl Dienos veiklos centro maksimalaus pareigybių skaičiaus tvirtinimo“

22 0 0

 2017 m. spalio 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-272 „Dėl Kretingos socialinių paslaugų centro maksimalaus pareigybių skaičiaus tvirtinimo“

22 0 0

 2017 m. spalio 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-273 „Dėl objektų, kurių darbai finansuojami iš 2018 m. Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų bei 2018 m. savivaldybės biudžeto lėšų, eilės sudarymo“

22 0 0

 2017 m. spalio 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-274 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Kretingos vandenys“ apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinės kainos abonentams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas, diferencijavimo“

21 0 0

 2017 m. spalio 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-275 „Dėl lėšų skyrimo projektui „Kretingos miesto privačių namų prijungimas prie nuotekų surinkimo infrastruktūros““

20 0 1

 2017 m. spalio 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-276 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. T2-195 „Dėl pritarimo projekto „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros rekonstravimas ir plėtra Kretingos rajone“ jungtinės veiklos sutarčiai“ pakeitimo“

17 0 4

 2017 m. spalio 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-277 „Dėl lėšų skyrimo projektui „Potvynių rizikos mažinimo priemonių įgyvendinimas Kumponų k., Kretingos r.““

21 0 0

 2017 m. spalio 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-278 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 30 d. sprendimo Nr. T2-284 „Dėl SĮ „Kretingos komunalininkas“ atlygintinų paslaugų kainų patvirtinimo“ pakeitimo“

15 1 2

 2017 m. spalio 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-279 „Dėl kultūrinės veiklos, etninės kultūros plėtros Kretingos rajone, valstybinių švenčių ir atmintinų dienų minėjimo programų projektų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

18 0 0

 2017 m. spalio 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-280 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento pakeitimo“

18 0 0

 2017 m. spalio 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-281 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 25 d. sprendimo Nr. T2-196 „Dėl Antikorupcijos komisijos sudarymo“ pakeitimo“

13 1 4

 2017 m. spalio 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-282 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 25 d. sprendimo Nr. T2-194 „Dėl Etikos komisijos sudarymo“ pakeitimo“

18 0 0

 2017 m. spalio 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-283 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 29 d. sprendimo Nr. T2-286 „Dėl komisijos sudarymo fiksuotam pajamų mokesčio dydžiui, turint verslo liudijimą, ir nekilnojamojo turto mokesčio tarifams nustatyti“ pakeitimo“

18 0 0

 2017 m. spalio 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-284 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T2-120 „Dėl darbo grupės sudarymo“ pakeitimo“

18 0 0

 2017 m. spalio 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-285 „Dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise“

18 0 0

 2017 m. spalio 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-286 „Dėl sutikimo perimti valstybės turtą savivaldybės nuosavybėn  ir turto perdavimo“

18 0 0

 2017 m. spalio 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-287 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2010 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. T2-472 „Dėl negyvenamųjų patalpų perdavimo valdyti patikėjimo teise Kretingos rajono savivaldybės Motiejaus Valančiaus viešajai bibliotekai“ pakeitimo ir savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise“

18 0 0
Spalvų reikšmės:
balsavo už
balsavo prieš
susilaikė

 

DOCX, XLSX rinkmenų peržiūrai galite naudoti nemokamą programų paketą LibreOffice.