Spalis

 T1-273 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 25 d. sprendimo Nr. T2-196 „Dėl antikorupcijos komisijos sudarymo“ pakeitimo

 T1-274 Dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise

 T1-275 Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2016 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo

Priedas

 T1-276 Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2016 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio tvirtinimo

1 priedas

2 priedas

3 priedas

4 priedas

 T1-277 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 29 d. sprendimo Nr. T2-286 „Dėl komisijos sudarymo fiksuotam pajamų mokesčio dydžiui, turint verslo liudijimą, ir nekilnojamojo turto mokesčio tarifams nustatyti“ pakeitimo

 T1-278 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T2-120 „Dėl darbo grupės sudarymo“ pakeitimo

 T1-279 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 25 d. sprendimo Nr. T2-194 „Dėl Etikos komisijos sudarymo“ pakeitimo

 T1-280 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2010 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. T2-472 „Dėl negyvenamųjų patalpų perdavimo valdyti patikėjimo teise Kretingos rajono savivaldybės Motiejaus Valančiaus viešajai bibliotekai“ pakeitimo ir savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise

T1-281 Dėl lėšų skyrimo projektui „Potvynių rizikos mažinimo priemonių įgyvendinimas Kumponų k., Kretingos r.“

T1-282 Dėl lėšų skyrimo projektui „Kretingos miesto privačių namų prijungimas prie nuotekų surinkimo infrastruktūros“

T1-283 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Kretingos vandenys“ apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinės kainos abonentams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas, diferencijavimo

T1-284 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą savivaldybės nuosavybėn ir turto perdavimo

T1-285 Dėl socialinių būstų gyvenamųjų patalpų (butų) pirkimo

T1-286 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 30 d. sprendimo Nr. T2-284 „Dėl SĮ „Kretingos komunalininkas“ atlygintinų paslaugų kainų patvirtinimo“ pakeitimo

T1-287 Dėl Kretingos socialinių paslaugų maksimalaus pareigybių skaičiaus tvirtinimo

T1-288 Dėl kultūrinės veiklos, etninės kultūros plėtros Kretingos rajone, valstybinių švenčių ir atmintinų dienų minėjimo programų projektų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo (patikslintas)

Antikorupcinio vertinimo pažyma

 T1-289 Dėl dienos veiklos centro maksimalaus pareigybių skaičiaus tvirtinimo

 T1-290 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento pakeitimo (patikslintas)

Lyginamasis variantas

T1-291 Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto pajamų ir asignavimų pakeitimo

Priedai

T1-292 Dėl objektų, kurių darbai finansuojami iš 2018 m. Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų bei 2018 m. savivaldybės biudžeto lėšų, eilės sudarymo

 T1-293 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T2-40 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2017–2019 metų strateginio veiklos plano tvirtinimo“ pakeitimo

1 priedas

2 priedas

3 priedas

 T1-294 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. T2-195 „Dėl pritarimo projekto „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros rekonstravimas ir plėtra Kretingos rajone“ jungtinės veiklos sutarčiai“ pakeitimo

 

Balsavimų rezultatai

Posėdžio vaizdo įrašas

 Posėdžio protokolas

 

DOCX, XLSX rinkmenų peržiūrai galite naudoti nemokamą programų paketą LibreOffice.