Rugsėjis

 2017 m. rugsėjo 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-250 „Dėl Juditos Leščiauskienės skyrimo Kretingos  lopšelio-darželio „Pasaka“ direktore“

21 0 0

 2017 m. rugsėjo 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-251 „Dėl Loretos Žiliuvienės skyrimo Kretingos rajono Baublių mokyklos-daugiafunkcio centro direktore“

22 0 0

 2017 m. rugsėjo 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-252 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto pajamų ir asignavimų pakeitimo“

Priedai

22 0 0

 2017 m. rugsėjo 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-253 „Dėl pritarimo jungtinės veiklos (partnerystės) sutarčiai“

Priedas

22 0 0

 2017 m. rugsėjo 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-254 „Dėl pritarimo projekto „Kompleksinių paslaugų Kretingos rajono šeimoms teikimas“ jungtinės veiklos sutarčiai“

Priedas

21 0 0

 2017 m. rugsėjo 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-255 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. T2-203 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės švietimo įstaigų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo“  pakeitimo“

20 0 2

 2017 m. rugsėjo 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-256 „Dėl švietimo įstaigų vadovų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficiento nustatymo“

21 0 0

 2017 m. rugsėjo 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-257 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2013 m. rugsėjo 26 d. sprendimo  Nr. T2-231 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės švietimo įstaigų pedagoginių ir kitų darbuotojų tarifinio sąrašo rengimo, tikrinimo, derinimo ir tvirtinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“

Priedas

Priedo priedai

22 0 0

 2017 m. rugsėjo 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-258 „Dėl Dienos veiklos centro neįgaliųjų maitinimo kainos nustatymo“

24 0 0

 2017 m. rugsėjo 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-259 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 25 d. sprendimo Nr. T2-215 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kretingos psichikos sveikatos centro stebėtojų tarybos sudarymo“ pakeitimo“

24 0 0

 2017 m. rugsėjo 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-260 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T2-47 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės administracijos struktūros tvirtinimo, didžiausio leistino valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo  sutartis, skaičiaus nustatymo“ pakeitimo“

21 1 2

 2017 m. rugsėjo 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-261 „Dėl savivaldybės turto investavimo ir  UAB „Kretingos vandenys“ įstatinio kapitalo didinimo“

23 0 0

 2017 m. rugsėjo 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-262 „Dėl valstybės nekilnojamojo turto perdavimo“

24 0 0

 2017 m. rugsėjo 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-263 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto nurašymo“

24 0 0

 2017 m. rugsėjo 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-264 „Dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise“

23 0 0

 2017 m. rugsėjo 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-265 „Dėl mėnesinės algos kintamosios dalies dydžio nustatymo Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kretingos psichikos sveikatos centro direktorei Innai Viršilienei“

23 0 0
Spalvų reikšmės:
balsavo už
balsavo prieš
susilaikė

 

DOCX, XLSX rinkmenų peržiūrai galite naudoti nemokamą programų paketą LibreOffice.