Rugsėjis

 T1-256 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 25 d. sprendimo Nr. T2-215 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kretingos psichikos sveikatos centro stebėtojų tarybos sudarymo“ pakeitimo

 T1-257 Dėl dienos veiklos centro neįgaliųjų maitinimo kainos nustatymo

 T1-258 Dėl savivaldybės turto investavimo ir UAB „Kretingos vandenys“ įstatinio kapitalo didinimo

 T1-259 Dėl valstybės nekilnojamojo turto perdavimo

 T1-260 Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto nurašymo (patikslintas)

 T1-261 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2012 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. T2-329 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės teritorijoje esančių patalpų ir statinių, kurie yra apleisti ir neprižiūrimi, naudojami ne pagal paskirtį ir kuriems taikomas maksimalus nekilnojamojo turto mokesčio tarifas, nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Lyginamasis variantas

Antikorupcinio  vertinimo pažyma

 T1-262 Dėl pritarimo jungtinės veiklos (partnerystės) sutarčiai

Priedas

 T1-263 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. T2-203 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės švietimo įstaigų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo“ pakeitimo (patikslintas)

Lyginamasis variantas

 T1-264 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T2-47 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės administracijos struktūros tvirtinimo, didžiausio leistino valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičiaus nustatymo“ pakeitimo

 T1-265 Dėl švietimo įstaigų vadovų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficiento nustatymo (patikslintas)

T1-266 Dėl pritarimo projekto „Kompleksinių paslaugų kretingos rajono šeimoms teikimas“ jungtinės veiklos sutarčiai

Priedas

T1-267 Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto pajamų ir asignavimų pakeitimo (patikslintas)

Priedai (patikslinti)

  T1-268 Dėl Juditos Leščiauskienės skyrimo Kretingos  lopšelio-darželio „Pasaka“ direktore (papildytas)

  T1-269 Dėl Loretos Žiliuvienės skyrimo Kretingos rajono Baublių mokyklos-daugiafunkcio centro direktore (papildytas)

  T1-270 Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2013 m. rugsėjo 26 d. sprendimo Nr. T2-231 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės švietimo įstaigų pedagoginių ir kitų darbuotojų tarifinio  sąrašo rengimo, tikrinimo, derinimo ir tvirtinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (patikslintas)

Priedas (patikslintas priedas)

Priedo priedai (priedo priedai patikslinti)

 T1-271 Dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise

 T1-272 Dėl mėnesinės algos kintamosios dalies dydžio nustatymo Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kretingos psichikos sveikatos centro direktorei Innai Viršilienei

Balsavimų rezultatai

Posėdžio vaizdo įrašas

 Posėdžio protokolas

 

DOCX, XLSX rinkmenų peržiūrai galite naudoti nemokamą programų paketą OpenOffice.