Rugpjūtis

 2017 m. rugpjūčio 31 d. tarybos sprendimas Nr. T2-228 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto pajamų ir asignavimų pakeitimo“

Priedai

24 0 1

 2017 m. rugpjūčio 31 d. tarybos sprendimas Nr. T2-229 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T2-40 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2017–2019 metų strateginio veiklos plano tvirtinimo“ pakeitimo“

Priedai

24 0 1

 2017 m. rugpjūčio 31 d. tarybos sprendimas Nr. T2-230 „Dėl lėšų skyrimo projektui „Kretingos dvaro sodybos rūmų verandos restauravimas“

25 0 0

 2017 m. rugpjūčio 31 d. tarybos sprendimas Nr. T2-231 „Dėl lėšų skyrimo projektui „Ikimokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas Kretingos lopšelyje-darželyje „Ąžuoliukas“

25 0 0

 2017 m. rugpjūčio 31 d. tarybos sprendimas Nr. T2-232 „Dėl lėšų skyrimo ir pritarimo jungtinės veiklos (partnerystės) sutarčiai“

Priedas

25 0 0

 2017 m. rugpjūčio 31 d. tarybos sprendimas Nr. T2-233 „Dėl savivaldybės atstovų delegavimo į Klaipėdos regiono turizmo tarybą“

25 0 0

 2017 m. rugpjūčio 31 d. tarybos sprendimas Nr. T2-234 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. T2-94 „Dėl savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų klasių skaičiaus ir mokinių skaičiaus vidurkio klasėse pagal vykdomas bendrojo ugdymo programas, priešmokyklinio ugdymo grupių ir vaikų skaičiaus vidurkio grupėse 2017–2018 mokslo metams nustatymo“ pakeitimo“

25 0 0

 2017 m. rugpjūčio 31 d. tarybos sprendimas Nr. T2-235 „Dėl įgaliojimų suteikimo Kretingos rajono savivaldybės merui“

25 0 0

 2017 m. rugpjūčio 31 d. tarybos sprendimas Nr. T2-236 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T2-45 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2017 metų priemonių tvirtinimo“ pakeitimo“

24 0 0

 2017 m. rugpjūčio 31 d. tarybos sprendimas Nr. T2-237 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T2-43 „Dėl objektų, kurių darbai finansuojami iš 2017 m. Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų bei 2017 m. savivaldybės biudžeto lėšų, eilės sudarymo“ pakeitimo“

24 0 0

 2017 m. rugpjūčio 31 d. tarybos sprendimas Nr. T2-238 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimo Nr. T2-296 „Dėl asmenų, pageidaujančių skirti privačių (tikslinių) lėšų Kretingos rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių statiniams rekonstruoti, taisyti (remontuoti), pasiūlymų teikimo, jų vertinimo, pripažinimo tinkamais įgyvendinti ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“

22 2 1

 2017 m. rugpjūčio 31 d. tarybos sprendimas Nr. T2-239 „Dėl UAB „Kretingos turgus“ kainų už prekybos vietas nustatymo“

21 2 1

 2017 m. rugpjūčio 31 d. tarybos sprendimas Nr. T2-240 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2005 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T2-97 „Dėl Kretingos rajono kultūros centro nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo“

24 0 0

 2017 m. rugpjūčio 31 d. tarybos sprendimas Nr. T2-241 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2004 m. gegužės 27 d. sprendimo Nr. T2-149 „Dėl Kretingos rajono Salantų kultūros centro steigimo“ pakeitimo“

24 0 0

 2017 m. rugpjūčio 31 d. tarybos sprendimas Nr. T2-242 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. T2-26 „Dėl Kretingos socialinių paslaugų centro etatų tvirtinimo“ pakeitimo“

24 0 0

 2017 m. rugpjūčio 31 d. tarybos sprendimas Nr. T2-243 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos komitetų 2017 metų II-ojo pusmečio veiklos plano tvirtinimo“

Priedas

23 0 0

 2017 m. rugpjūčio 31 d. tarybos sprendimas Nr. T2-244 „Dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise“

24 0 0

 2017 m. rugpjūčio 31 d. tarybos sprendimas Nr. T2-245 „Dėl negyvenamųjų patalpų Mokyklos g. 2-1, Kūlupėnų k., Kūlupėnų sen., Kretingos r. sav., panaudos“

23 0 0

 2017 m. rugpjūčio 31 d. tarybos sprendimas Nr. T2-246 „Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos“

22 1 0

 2017 m. rugpjūčio 31 d. tarybos sprendimas Nr. T2-247 „Dėl sutikimo perimti valstybės turtą“

24 0 0

 2017 m. rugpjūčio 31 d. tarybos sprendimas Nr. T2-248 „Dėl materialiojo trumpalaikio ir ilgalaikio valstybės turto nurašymo“

23 0 0

 2017 m. rugpjūčio 31 d. tarybos sprendimas Nr. T2-249 „Dėl gatvių pavadinimų Žalgirio seniūnijoje suteikimo“

Priedas

24 0 0
Spalvų reikšmės:
balsavo už
balsavo prieš
susilaikė

 

DOCX, XLSX rinkmenų peržiūrai galite naudoti nemokamą programų paketą OpenOffice.