Rugpjūtis

 T1-233 Dėl savivaldybės atstovų delegavimo į Klaipėdos regiono turizmo tarybą

 T1-234 Dėl lėšų skyrimo ir pritarimo jungtinės veiklos (partnerystės) sutarčiai (patikslintas sprendimo projektas)

Priedas

 T1-235 Dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise

 T1-236 Dėl materialiojo trumpalaikio ir ilgalaikio valstybės turto nurašymo

 T1-237 Dėl negyvenamųjų patalpų Mokyklos g. 2-1, Kūlupėnų k., Kūlupėnų sen., Kretingos r. sav., panaudos

 T1-238 Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos

 T1-239 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą

 T1-240 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2005 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T2-97 „Dėl Kretingos rajono kultūros centro nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo (lyginamasis variantas)

 T1-241 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2004 m. gegužės 27 d. sprendimo Nr. T2-149 „Dėl Kretingos rajono Salantų kultūros centro steigimo “ pakeitimo (lyginamasis variantas)

 T1-242 Dėl gatvių pavadinimų Žalgirio seniūnijoje suteikimo

Priedas

 T1-243 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. T2-94 „Dėl savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų klasių skaičiaus ir mokinių skaičiaus vidurkio klasėse pagal vykdomas bendrojo ugdymo programas, priešmokyklinio ugdymo grupių ir vaikų skaičiaus vidurkio grupėse 2017–2018 mokslo metams nustatymo“ pakeitimo (Lyginamasis variantas)

 T1-244 Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto pajamų ir asignavimų pakeitimo (patikslintas sprendimo projektas)

Priedai (patikslinti priedai)

 T1-245 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Kretingos vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymo

Antikorupcinio vertinimo pažyma

 T1-246 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T2-45 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2017 metų priemonių tvirtinimo“ pakeitimo (lyginamasis variantas)

 T1-247 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. T2-26 „Dėl Kretingos socialinių paslaugų centro etatų tvirtinimo“ pakeitimo

 T1-248 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimo Nr. T2-296 „Dėl asmenų, pageidaujančių skirti privačių (tikslinių) lėšų Kretingos rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių statiniams rekonstruoti, taisyti (remontuoti), pasiūlymų teikimo, jų vertinimo, pripažinimo tinkamais įgyvendinti ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (lyginamasis variantas)

Antikorupcinio vertinimo pažyma

 T1-249 Dėl UAB „Kretingos turgus“ kainų už prekybos vietas nustatymo

Antikorupcinio vertinimo pažyma

 T1-250 Dėl įgaliojimų suteikimo Kretingos rajono savivaldybės merui

 T1-251 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T2-43 „Dėl objektų, kurių darbai finansuojami iš 2017 m. Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų bei 2017 m. savivaldybės biudžeto lėšų, eilės sudarymo“ pakeitimo

 T1-252 Dėl lėšų skyrimo projektui „Ikimokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas Kretingos lopšelyje-darželyje Ąžuoliukas“

 T1-253 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos komitetų 2017 metų II-ojo pusmečio veiklos plano tvirtinimo

Priedas (patikslintas priedas)

 T1-254 Dėl lėšų skyrimo projektui „Kretingos dvaro sodybos rūmų verandos restauravimas“

 T1-255 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T2-40 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2017–2019 metų strateginio veiklos plano tvirtinimo“ pakeitimo

Priedai

 

Balsavimų rezultatai

Posėdžio vaizdo įrašas

 Posėdžio protokolas

 

DOCX, XLSX rinkmenų peržiūrai galite naudoti nemokamą programų paketą OpenOffice.