Birželis

 T1-199 Dėl Kretingos rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto veiklos projektų dalinio finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Antikorupcinio vertinimo pažyma

 T1-200 Dėl negyvenamųjų patalpų J. K. Chodkevičiaus g. 10, Kretingoje, nuomos

 T1-201 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2013 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. T2-18 „Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos“ pakeitimo

 T1-202 Dėl materialiojo trumpalaikio ir ilgalaikio valstybės turto nurašymo

 T1-203 Dėl gatvių pavadinimų Žalgirio seniūnijoje suteikimo

Priedas

 T1-204 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2013 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. T2-164 „Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos“ pakeitimo

 T1-205 Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos

 T1-206 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. T2-201 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto sudarymo“ pakeitimo

 T1-207 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 27 d. sprendimo Nr. T2-160 „Dėl prekybos alkoholiniais gėrimais ribojimo ir uždraudimo 2017 m.“ pakeitimo (Lyginamasis variantas)

 T1-208 Dėl darbo santykių nutraukimo su Kretingos mokyklos-darželio „Žibutė“ direktore Milda Žiliene (patikslintas sprendimo projektas)

 T1-209 Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą netaikymo ir lengvatos suteikimo

 T1-210 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugpjūčio 25 d. sprendimo Nr. T2-232 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto pirmininko skyrimo“ pakeitimo

 T1-211 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. T2-202 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto pirmininko pavaduotojo skyrimo“ pakeitimo

 T1-212 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento pakeitimo (lyginamasis variantas) (patikslintas sprendimo projektas)

 T1-213 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T2-132 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės būsto fondo ir Kretingos rajono savivaldybės socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo (lyginamasis variantas)

 T1-214 Dėl Kretingos rajono savivaldybės būsto nuomos sąlygų pakeitimo

 T1-215 Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto nurašymo

 T1-216 Dėl 2017 metų Kretingos rajono savivaldybės užimtumo didinimo programos tvirtinimo

 T1-217 Dėl negyvenamųjų patalpų J. K. Chodkevičiaus g. 10, Kretingoje, nuomos

 T1-218 Dėl žemės nuomos mokesčio

 T1-219 Dėl Kretingos rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos 2016 m. veiklos ataskaitos

 T1-220 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T2-45 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2017 metų priemonių tvirtinimo“ pakeitimo (lyginamasis variantas)

 T1-221 Dėl sutikimo parduoti materialųjį turtą

 T1-222 Dėl bendradarbiavimo sutarties pasirašymo valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 216 Gargždai-Kretinga 22,08 km esančios sankryžos su Kretingos miesto Vytauto gatve rekonstrukcijos techninio projekto parengimo ir statybos darbų atlikimo

Priedas

 T1-223 Dėl nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo Kretingos rajono savivaldybėje aprašo tvirtinimo

Antikorupcinio vertinimo pažyma

 T1-224 Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto nurašymo

 T1-225 Dėl priemokos skyrimo Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriui Virginijui Domarkui

 T1-226 Dėl priemokos skyrimo Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojui Povilui Černeckiui

 T1-227 Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto pajamų ir asignavimų pakeitimo (patikslintas aiškinamasis raštas)

Priedai (patikslintas 2 priedas)

 T1-228 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T2-66 „Dėl 2017 metų Kretingos rajono Salantų kultūros centro veiklos programos tvirtinimo“ pakeitimo (lyginamasis variantas)

 T1-229 Dėl Kretingos rajono savivaldybės švietimo įstaigų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo

Priedas

 T1-230 Dėl budinčio globotojo veiklos organizavimo Kretingos rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo

Antikorupcinio vertinimo pažyma

 T1-231 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T2-65 „Dėl leidimų laidoti išdavimo, laidojimo ir viešųjų kapinių lankymo Kretingos rajono savivaldybės teritorijoje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (lyginamasis variantas)

Priedas

 T1-232 Dėl darbo santykių nutraukimo su Kretingos lopšelio-darželio „Pasaka“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui, laikinai einančia direktoriaus pareigas, Diana Bakstiene (patikslintas sprendimo projektas)


 

Balsavimų rezultatai

Posėdžio vaizdo įrašas

 Posėdžio protokolas

 

DOCX, XLSX rinkmenų peržiūrai galite naudoti nemokamą programų paketą OpenOffice.