Gegužė

 2017 m. gegužės 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-175 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T2-40 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2017–2019 metų strateginio veiklos plano tvirtinimo“ pakeitimo“

Priedai

22 0 0

 2017 m. gegužės 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-176 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto pajamų ir asignavimų patikslinimo“

Priedai

22 0 0

 2017 m. gegužės 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-177 „Dėl 2018 metų žemės mokesčio tarifų ir neapmokestinamųjų žemės sklypų dydžių nustatymo“

22 0 0

 2017 m. gegužės 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-178 „Dėl žemės nuomos mokesčio už valstybinę žemę tarifų 2017 metams nustatymo“

22 0 0

 2017 m. gegužės 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-179 „Dėl nekilnojamojo turto mokesčio tarifų 2018 metų mokestiniam laikotarpiui nustatymo“

22 0 0

 2017 m. gegužės 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-180 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės kultūros ir meno premijos skyrimo“

22 0 0

 2017 m. gegužės 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-181 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. T2-170 „Dėl Kretingos rajono garbės piliečio vardo suteikimo komisijos sudarymo“ pakeitimo“

21 0 1

 2017 m. gegužės 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-182 „Dėl asfaltuotinų žvyrkelių ruožų prioritetinio sąrašo“

19 0 3

 2017 m. gegužės 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-183 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T2-43 „Dėl objektų, kurių darbai finansuojami iš 2017 m. Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų bei 2017 m. Savivaldybės biudžeto lėšų, eilės sudarymo“ pakeitimo“

21 0 0

 2017 m. gegužės 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-184 „Dėl lėšų skyrimo projektui „Kretingos tradicinių amatų centro plėtra, III etapas“

22 0 0

 2017 m. gegužės 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-185 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 2017–2019 metų veiksmų plano patvirtinimo ir jo įgyvendinimo koordinatoriaus paskyrimo“

22 0 0

 2017 m. gegužės 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-186 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. T2-94 „Dėl savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų klasių skaičiaus ir mokinių skaičiaus vidurkio klasėse pagal vykdomas bendrojo ugdymo programas, priešmokyklinio ugdymo grupių ir vaikų skaičiaus vidurkio grupėse 2017–2018 mokslo metams nustatymo“ pakeitimo“

21 0 0

 2017 m. gegužės 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-187 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. T2-201 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos kontrolės komiteto sudarymo“ pakeitimo“

22 0 0

 2017 m. gegužės 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-188 „Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos“

22 0 0

 2017 m. gegužės 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-189 „Dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise“

Priedas

22 0 0

 2017 m. gegužės 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-190 „Dėl negyvenamųjų patalpų J. K. Chodkevičiaus g. 10, Kretingoje, nuomos“

22 0 0

 2017 m. gegužės 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-191 „Dėl sutikimo registruoti buveinės adresą“

22 0 0

 2017 m. gegužės 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-192 „Dėl negyvenamųjų patalpų nuomos sutarčių atnaujinimo“

22 0 0

 2017 m. gegužės 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-193 „Dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise Kretingos rajono savivaldybės priešgaisrinei tarnybai“

22 0 0

 2017 m. gegužės 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-194 „Dėl gatvės pavadinimo Žalgirio seniūnijoje suteikimo“

Priedas

21 0 0

 2017 m. gegužės 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-195 „Dėl gatvės pavadinimo Darbėnų seniūnijoje suteikimo“

Priedas

22 0 0
Spalvų reikšmės:
balsavo už
balsavo prieš
susilaikė

 

DOCX, XLSX rinkmenų peržiūrai galite naudoti nemokamą programų paketą OpenOffice.