2017 m. įgyvendinami kultūros paveldo apsaugos Kretingos r. programos projektai, finansuojami iš rajono savivaldybės biudžeto

Eil. Nr.
Organizacijos pavadinimas
Projekto pavadinimas
Skirta lėšų
(tūkst. Eur)
1
Vyskupo M. Valančiaus gimtinės muziejus
Sodybai tvarkyti (un. KVR kod. 10518)
2,0
2
Darbėnų seniūnija
Auksūdžio, Latvelių, Mančių, Vaineikių, Medsėdžių, Genčų Medsėdžių kaimų kapinėms tvarkyti
3,0
3
Darbėnų seniūnija
Buvusios policijos nuovados (vėliau MGB Darbėnų sk. būstinės) pastato teritorijos (un. KVR kod. 22435) Turgaus a., Darbėnai, paminkliniams elementams perkelti, teritorijai sutvarkyti, tremtinių kryžiui renovuoti
3,0
4
Kretingos seniūnija
Daktarų, Klibių, Senkų, Traidžių kaimų koplytėlėms renovuoti
2,0
5
Kretingos seniūnija
Partizanų žeminės ir žūties vietoms, paminklui Žibininkų kaime tvarkyti
0,5
6
Imbarės seniūnija
Barzdžių, Imbarės kaimų kapinėms tvarkyti, koplytėlėms renovuoti
1,0
7
Imbarės seniūnija
Jakštaičių kaimo koplytėlei renovuoti
0,5
8
Žalgirio seniūnija
Bliūdsakių, Skudžių, Kačaičių kaimų kapinėms tvarkyti
1,5
9
Savivaldybės administracija
Europos paveldo dienų renginiams, Kultūros paveldo vertinimo tarybos veiklai organizuoti, kitoms išlaidoms
1,5
Iš viso
15,0