2017 m. įgyvendinami etninės kultūros plėtros Kretingos r. programos projektai, finansuojami iš rajono savivaldybės biudžeto

Eil. Nr.
Organizacijos pavadinimas
Projekto pavadinimas
Skirta lėšų
(tūkst. Eur)
1
Kretingos rajono kultūros centras
„Gyvosios istorijos festivalis „Kuršių genties vartus pravėrus“
1,4
2
Kretingos rajono kultūros centras
„Praeitis dabartyje“
1,5
3
Kretingos rajono kultūros centras
„Neišmatuojami lobiai iš senolių lūpų, rankų ir širdžių“
0,33
4
Kretingos rajono kultūros centras
„Folkloro festivalis „Pastauninko pintinis“
1,3
5
Kretingos rajono kultūros centras
„Liaudiškų šokių kolektyvų sambūris „Gintarinė klumpė“
0,6
6
Kretingos rajono kultūros centras
„Liaudiškos muzikos festivalis „Tautų dainose ir raštuose įausta savastis“
0,5
7
Kretingos rajono kultūros centras
„Folkloro ansamblio „Šukupis“ jubiliejaus koncertas „Onciuks nu Šoke“
0,4
8
Salantų kultūros centras
„Atverkim tradicijų lobyno skrynią“
0,33
9
Salantų kultūros centras
„Tradicinio giedojimo puoselėjimas ir išsaugojimas“
0,15
10
Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešoji biblioteka
„Darbėnų Šv. Apaštalų Petro ir Pauliaus bažnyčios metraštis“
0,3
11
Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešoji biblioteka
„Mišučių dvaro atmintis: Vladas Mongirdas“
0,4
12
Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešoji biblioteka
„Žemaitiškų tradicijų atgarsis Grūšlaukės krašto kultūrinėje edukacijoje“
0,14
13
Vyskupo Motiejaus Valančiaus gimtinės muziejus
„Medžio drožėjų stovykla medinėms skulptūroms atnaujinti“
1,15
14
Vyskupo Motiejaus Valančiaus gimtinės muziejus
„Audimo mokyklėlė“
0,9
15
Vyskupo Motiejaus Valančiaus gimtinės muziejus
„Klojimo teatro šventė“
0,6
16
Savivaldybės administracijai
Seminarams organizuoti, gėlėms, suvenyrams, organizuojant amatų muges, minint mėgėjų meno kolektyvų, rajono kultūros įstaigų jubiliejines sukaktis, nupirkti
1,0
 Iš viso
11,0