Gegužė

T1-176 Dėl sutikimo registruoti buveinės adresą

T1-177 Dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise

Priedas

 T1-178 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos sprendimų pripažinimo netekusiais galios

 T1-179 Dėl negyvenamųjų patalpų J. K. Chodkevičiaus g. 10, Kretingoje, nuomos

 T1-180 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. T2-170 „Dėl Kretingos rajono garbės piliečio vardo suteikimo komisijos sudarymo“ pakeitimo

 T1-181 Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto nurašymo

 T1-182 Dėl Kretingos rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 2017-2019 metų veiksmų plano patvirtinimo ir jo įgyvendinimo koordinatoriaus paskyrimo

Aiškinamojo rašto 1 priedas

Aiškinamojo rašto 2 priedas

Aiškinamojo rašto 3 priedas

Aiškinamojo rašto 4 priedas

 T1-183 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. T2-94 „Dėl savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų klasių skaičiaus ir mokinių skaičiaus vidurkio klasėse pagal vykdomas bendrojo ugdymo programas, priešmokyklinio ugdymo grupių ir vaikų skaičiaus vidurkio grupėse 2017–2018 mokslo metams nustatymo“ pakeitimo

 T1-184 Dėl 2018 metų žemės mokesčio tarifų ir neapmokestinamųjų žemės sklypų dydžių nustatymo

 T1-185 Dėl Kretingos rajono savivaldybės kultūros ir meno premijos skyrimo

 T1-186 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. T2-201 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto sudarymo“ pakeitimo

 T1-187 Dėl negyvenamųjų patalpų nuomos sutarčių atnaujinimo

 T1-188 Dėl žemės nuomos mokesčio už valstybinę žemę tarifų 2017 metams nustatymo

 T1-189 Dėl gatvės pavadinimo Žalgirio seniūnijoje suteikimo

Priedas

 T1-190 Dėl asfaltuotinų žvyrkelių ruožų prioritetinio sąrašo

 T1-191 Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos

 T1-192 Dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise Kretingos rajono savivaldybės priešgaisrinei tarnybai

 T1-193 Dėl nekilnojamojo turto mokesčio tarifų 2018 metų mokestiniam laikotarpiui nustatymo

 T1-194 Dėl lėšų skyrimo projektui „Kretingos tradicinių amatų centro plėtra, III etapas“

 T1-195 Dėl gatvės pavadinimo Darbėnų seniūnijoje suteikimo

Priedas

 T1-196 Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto pajamų ir asignavimų patikslinimo (patikslintas sprendimo projektas)

Priedai (patikslinti priedai)

 T1-197 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T2-40 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2017–2019 metų strateginio veiklos plano tvirtinimo“ pakeitimo

Priedai

 T1-198 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T2-43 „Dėl objektų, kurių darbai finansuojami iš 2017 m. Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų bei 2017 m. savivaldybės biudžeto lėšų, eilės sudarymo“ pakeitimo (patikslintas sprendimo projektas)

 

Balsavimų rezultatai

Posėdžio vaizdo įrašas

 Posėdžio protokolas

 

DOCX, XLSX rinkmenų peržiūrai galite naudoti nemokamą programų paketą OpenOffice.