Balandis

2017 m. balandžio 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-142 „Dėl Rasos Stonkuvienės skyrimo Kretingos r. Vydmantų gimnazijos direktore“

23 0 0

2017 m. balandžio 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-143 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės administracijos 2016 metų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo“

Priedas

23 0 0

2017 m. balandžio 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-144 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto pajamų ir asignavimų patikslinimo“

Priedai

23 0 0

2017 m. balandžio 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-145 „Dėl socialinių būstų gyvenamųjų patalpų (butų) pirkimo“

23 0 0

2017 m. balandžio 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-146 „Dėl UAB Kretingos šilumos tinklų vadovo 2016 metų ataskaitos“

Priedas

23 0 0

2017 m. balandžio 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-147 „Dėl UAB „Kretingos vandenys“ vadovo 2016 metų ataskaitos“

Priedas

18 3 2

2017 m. balandžio 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-148 „Dėl UAB Kretingos autobusų parko vadovo 2016 metų ataskaitos“

Priedas

14 2 7

2017 m. balandžio 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-149 „Dėl UAB „Kretingos turgus“ vadovo 2016 metų ataskaitos“

Priedas

24 0 0

2017 m. balandžio 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-150 „Dėl SĮ „Kretingos komunalininkas“ vadovo 2016 metų ataskaitos“

Priedas

19 3 2

2017 m. balandžio 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-151 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos 2016 metų ataskaitų“

1 priedas

2 priedas

24 0 0

2017 m. balandžio 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-152 „Dėl biudžetinės įstaigos Kretingos socialinių paslaugų centro 2016 metų ataskaitų“

1 priedas

2 priedas

24 0 0

2017 m. balandžio 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-153 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2017 metų socialinių paslaugų plano tvirtinimo“

Priedas

24 0 0

2017 m. balandžio 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-154 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2016 metų ataskaitų“

1 priedas

2 priedas

23 0 0

2017 m. balandžio 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-155 „Dėl didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, Kretingos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biure pareigybių skaičiaus nustatymo“

24 0 0

2017 m. balandžio 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-156 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos 2016 m. veiklos ataskaitos patvirtinimo“

23 0 0

2017 m. balandžio 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-157 „Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą netaikymo“

Priedas

21 0 2

2017 m. balandžio 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-158 „Dėl UAB Kretingos šilumos tinklų šilumos bazinės kainos galiojimo laikotarpio nustatymo“

24 0 0

2017 m. balandžio 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-159 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2013 m. rugpjūčio 29 d. sprendimo Nr. T2–207 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos patvirtinimo“ pakeitimo“

Priedas

24 0 0

2017 m. balandžio 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-160 „Dėl prekybos alkoholiniais gėrimais ribojimo ir uždraudimo 2017 m.“

23 0 1

2017 m. balandžio 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-161 „Dėl projekto „Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinės gimnazijos modernizavimas“ įgyvendinimo“

23 0 1

2017 m. balandžio 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-162 „Dėl projekto „Paslaugų teikimo gyventojams kokybės gerinimas Klaipėdos regiono savivaldybėse“ įgyvendinimo“

24 0 0

2017 m. balandžio 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-163 „Dėl pritarimo partnerystės sutarčiai“

Priedai

22 0 0

2017 m. balandžio 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-164 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės švietimo įstaigų pareigybių normatyvų patvirtinimo“

24 0 0

2017 m. balandžio 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-165 „Dėl Kretingos rajono švietimo centro nuostatų pakeitimo“

Priedas

24 0 0

2017 m. balandžio 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-166 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2011 m. lapkričio 24 d. sprendimo Nr. T2-445 „Dėl priėmimo į Kretingos meno ir Kretingos rajono Salantų meno mokyklas tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo“

24 0 0

2017 m. balandžio 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-167 „Dėl turto perdavimo“

23 0 0

2017 m. balandžio 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-168 „Dėl sutikimo perimti valstybės turtą ir perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise“

23 0 0

2017 m. balandžio 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-169 „Dėl negyvenamųjų patalpų J. K. Chodkevičiaus g. 10, Kretingoje, nuomos“

23 0 0

2017 m. balandžio 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-170 „Dėl neprivatizuojamo žemės sklypo Darbėnų seniūnijoje“

24 0 0

2017 m. balandžio 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-171 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2011 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T2-146 „Dėl pavadinimų gatvėms suteikimo“ pakeitimo“

Priedas

24 0 0

2017 m. balandžio 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-172 „Dėl gatvių pavadinimų suteikimo ir geografinių charakteristikų pakeitimo Kretingos seniūnijoje“

23 0 1

2017 m. balandžio 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-173 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 23 d. sprendimo Nr. T2-113 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos komitetų sudarymo“ pakeitimo“

23 0 1

2017 m. balandžio 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-174 „Dėl gatvės pavadinimo Salantų miesto seniūnijoje suteikimo ir A. Jucio gatvės geografinių charakteristikų pakeitimo“

Priedai

23 0 0
Spalvų reikšmės:
balsavo už
balsavo prieš
susilaikė

 

DOCX, XLSX rinkmenų peržiūrai galite naudoti nemokamą programų paketą OpenOffice.