Kovas

2017 m. kovo 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-79 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto pajamų ir asignavimų patikslinimo“

Priedai

23 0 0

2017 m. kovo 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-80 „Dėl leidimo paimti ilgalaikę banko paskolą“

20 0 3

2017 m. kovo 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-81 „Dėl pritarimo 2016 metų finansų kontrolės būklės ataskaitai“

23 0 0

2017 m. kovo 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-82 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2016–2018 m. strateginio veiklos plano įgyvendinimo 2016 m. ataskaitos tvirtinimo“

Priedas

23 0 0

2017 m. kovo 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-83 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Priedas

22 0 0

2017 m. kovo 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-84 „Dėl atleidimo nuo nekilnojamojo turto mokesčio“

22 0 1

2017 m. kovo 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-85 „Dėl atleidimo nuo nekilnojamojo turto mokesčio“

21 1 0

2017 m. kovo 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-86 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T2-324 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. T2-378 „Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo“

23 0 0

2017 m. kovo 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-87 „Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą netaikymo“

Priedas

22 0 1

2017 m. kovo 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-88 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2013 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. T2-198 „Dėl nenaudojamų kitos paskirties žemės sklypų Kretingos rajone nustatymo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo“

23 0 0

2017 m. kovo 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-89 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2016 metų veiklos ataskaitos tvirtinimo“

Priedas

22 0 0

2017 m. kovo 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-90 „Dėl pritarimo Kretingos rajono savivaldybės mero 2016 metų veiklos ataskaitai“

Priedas

23 0 0

2017 m. kovo 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-91 „Dėl pritarimo Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir savivaldybės administracijos 2016 metų veiklos ataskaitai“

Priedas

19 0 4

2017 m. kovo 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-92 „Dėl pritarimo Kretingos rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos 2016 metų veiklos ataskaitai“

21 0 0

2017 m. kovo 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-93 „Dėl pritarimo Kretingos rajono savivaldybės 2016–2019 m. kovos su korupcija programos 2016 metų priemonių įgyvendinimui ir Kretingos rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos 2016 metų veiklos ataskaitai“

Priedas

Priedo priedas

23 0 0

2017 m. kovo 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-94 „Dėl savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų klasių skaičiaus ir mokinių skaičiaus vidurkio klasėse pagal vykdomas bendrojo ugdymo programas, priešmokyklinio ugdymo grupių ir vaikų skaičiaus vidurkio grupėse 2017–2018 mokslo metams nustatymo“

23 0 0

2017 m. kovo 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-95 „Dėl Kretingos rajono biudžetinių švietimo įstaigų vadovų 2016 metų veiklos ataskaitų ir 2016 metų finansinių ataskaitų rinkinių tvirtinimo“

Priedai (292 MB)

23 0 0

2017 m. kovo 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-96 „Dėl priedo fiziniam asmeniui (globėjui (rūpintojui) už vaiko globą (rūpybą) skyrimo, mokėjimo ir panaudojimo kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo ir dydžio nustatymo“

Priedas

23 0 0

2017 m. kovo 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-97 „Dėl Kretingos rajono tarybos 2015 m. birželio 25 d. sprendimo Nr. T2-198 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijų mokėjimo ir permokėtų kompensacijų grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“

23 0 0

2017 m. kovo 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-98 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. T2-163 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“

23 0 0

2017 m. kovo 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-99 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T2-133 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos mokesčio dydžio apskaičiavimo, jo keitimo ir sutarčių formų patvirtinimo“ pakeitimo“

Priedas

23 0 0

2017 m. kovo 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-100 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T2-132 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės būsto fondo ir Kretingos rajono savivaldybės socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo“

23 0 0

2017 m. kovo 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-101 „Dėl 2016 metų Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešosios bibliotekos finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo“

Priedas

22 0 0

2017 m. kovo 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-102 „Dėl 2016 metų Kretingos rajono kultūros centro finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo“

Priedas

22 0 0

2017 m. kovo 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-103 „Dėl 2016 metų Kretingos rajono Salantų kultūros centro finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo“

Priedas

22 0 0

2017 m. kovo 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-104 „Dėl 2016 metų Vyskupo Motiejaus Valančiaus gimtinės muziejaus finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo“

Priedas

23 0 0

2017 m. kovo 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-105 „Dėl 2016 metų Kretingos muziejaus finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo“

Priedas

23 0 0

2017 m. kovo 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-106 „Dėl pritarimo biudžetinės įstaigos dienos veiklos centro 2016 metų veiklos ir finansinei ataskaitai“

1 priedas

2 priedas

23 0 0

2017 m. kovo 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-107 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kretingos psichikos sveikatos centro 2016 metų ataskaitų“

1 priedas

2 priedas

3 priedas

23 0 0

2017 m. kovo 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-108 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kretingos psichikos sveikatos centro 2017 metų siektinų veiklos užduočių nustatymo“

23 0 0

2017 m. kovo 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-109 „Dėl mėnesinės algos kintamosios dalies dydžio nustatymo Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kretingos psichikos sveikatos centro direktorei Innai Viršilienei“

23 0 0

2017 m. kovo 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-110 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kretingos ligoninės 2016 metų ataskaitų“

1 priedas

2 priedas

3 priedas

23 0 0

2017 m. kovo 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-111 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kretingos ligoninės 2017 metų siektinų veiklos užduočių nustatymo“

23 0 0

2017 m. kovo 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-112 „Dėl mėnesinės algos kintamosios dalies dydžio nustatymo Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kretingos ligoninės vyriausiajai gydytojai Ilonai Volskienei“

23 0 0

2017 m. kovo 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-113 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kartenos pirminės sveikatos priežiūros centro 2016 metų ataskaitų“

1 priedas

2 priedas

3 priedas

23 0 0

2017 m. kovo 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-114 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kartenos pirminės sveikatos priežiūros centro 2017 metų siektinų veiklos užduočių nustatymo“

23 0 0

2017 m. kovo 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-115 „Dėl mėnesinės algos kintamosios dalies dydžio nustatymo Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kartenos pirminės sveikatos priežiūros centro vyriausiajai gydytojai Antaninai Staškevičienei“

23 0 0

2017 m. kovo 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-116 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Salantų pirminės sveikatos priežiūros centro 2016 metų ataskaitų“

1 priedas

2 priedas

3 priedas

23 0 0

2017 m. kovo 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-117 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Salantų pirminės sveikatos priežiūros centro 2017 metų siektinų veiklos užduočių nustatymo“

23 0 0

2017 m. kovo 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-118 „Dėl mėnesinės algos kintamosios dalies dydžio nustatymo Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Salantų pirminės sveikatos priežiūros centro vyriausiajam gydytojui Tomui Skliuderiui“

23 0 0

2017 m. kovo 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-119 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kretingos pirminės sveikatos priežiūros centro 2016 metų ataskaitų“

1 priedas

2 priedas

3 priedas

23 0 0

2017 m. kovo 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-120 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kretingos pirminės sveikatos priežiūros centro 2017 metų siektinų veiklos užduočių nustatymo“

23 0 0

2017 m. kovo 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-121 „Dėl mėnesinės algos kintamosios dalies dydžio nustatymo Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kretingos pirminės sveikatos priežiūros centro vyriausiajam gydytojui Vidmantui Jurgaičiui“

23 0 0

2017 m. kovo 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-122 „Dėl išlaidų normatyvo darbo užmokesčiui ir medikamentams Kretingos rajono savivaldybės viešosioms įstaigoms nustatymo“

23 0 0

2017 m. kovo 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-123 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2015 metų ir Kretingos rajono savivaldybės vykdomų visuomenės sveikatos funkcijų įgyvendinimo 2016 metų ataskaitų tvirtinimo“

1 priedas

2 priedas

22 0 0

2017 m. kovo 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-124 „Dėl 2016 metų Kretingos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšų panaudojimo ataskaitos patvirtinimo“

Priedas

22 0 0

2017 m. kovo 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-125 „Dėl 2017–2020 metų Kretingos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos ir 2017 m. įgyvendinamų priemonių tvirtinimo“

23 0 0

2017 m. kovo 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-126 „Dėl Kretingos rajono tarybos 1998 m. spalio 29 d. sprendimo Nr. 82 „Dėl neprivatizuotinų visuomenės poreikiams naudojamų teritorijų plotų bei ribų tvirtinimo“ 5 priedo pakeitimo“

22 0 0

2017 m. kovo 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-127 „Dėl savivaldybės turto perdavimo Kretingos rajono savivaldybės administracijai“

23 0 0

2017 m. kovo 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-128 „Dėl turto perėmimo Kretingos rajono savivaldybės nuosavybėn“

23 0 0

2017 m. kovo 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-129 „Dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti panaudos pagrindais“

23 0 0

2017 m. kovo 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-130 „Dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise“

20 0 0

2017 m. kovo 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-131 „Dėl savivaldybės turto perdavimo Kretingos rajono savivaldybės priešgaisrinei tarnybai“

22 0 0

2017 m. kovo 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-132 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. sausio 29 d. sprendimo Nr. T2-23 „Dėl negyvenamų patalpų ir futbolo aikščių savanorių g. 23A, Kretingos m., nuomos“ pakeitimo“

17 0 4

2017 m. kovo 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-133 „Dėl trumpalaikio materialiojo, ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo valstybės turto nurašymo ir Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. T2-34 „Dėl trumpalaikio materialiojo, ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo valstybės turto nurašymo“ pakeitimo“

21 0 0

2017 m. kovo 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-134 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo Nr. T2-246 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės Antikorupcijos komisijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“

23 0 0

2017 m. kovo 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-135 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2009 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. T2-80 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“

23 0 0

2017 m. kovo 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-136 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės seniūnaičių rinkimo ir atšaukimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

22 0 0

2017 m. kovo 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-137 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2009 m. spalio 29 d. sprendimo Nr. T2-314 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės seniūnijų seniūnaičių sueigos nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo“

22 0 0

2017 m. kovo 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-138 „Dėl komisijos sudarymo“

23 0 0

2017 m. kovo 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-139 „Dėl įgaliojimų suteikimo“

22 0 0

2017 m. kovo 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-140 „Dėl asfaltuotinų žvyrkelių ruožų prioritetinio sąrašo“

23 0 0

2017 m. kovo 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-141 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 23 d. sprendimo Nr. T2-113 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos komitetų sudarymo“ pakeitimo“

23 0 0
Spalvų reikšmės:
balsavo už
balsavo prieš
susilaikė

 

DOCX, XLSX rinkmenų peržiūrai galite naudoti nemokamą programų paketą OpenOffice.