2017 m. įgyvendinami kultūrinės veiklos projektai, finansuojami iš rajono savivaldybės biudžeto

Eil. Nr.
Organizacijos pavadinimas
Projekto pavadinimas
Skirta suma (tūkst. Eur)
1
M. Valančiaus viešoji biblioteka
„Branda, gyvenimas ir mintys poezijoje“
550
2
M. Valančiaus viešoji biblioteka
„Keliaujantys pasakų lagaminai“
720
3
M. Valančiaus viešoji biblioteka
„Pažinimo kelias“
200
4
M. Valančiaus viešoji biblioteka
„Knygos invazija“
800
5
M. Valančiaus viešoji biblioteka
„Mobili biblioteka į jūsų sodybas“
400
6
M. Valančiaus viešoji biblioteka
„Meno terapija ir edukacija moterims“
500
7
M. Valančiaus viešoji biblioteka
„Piliakalniai Kretingos krašte“
160
8
M. Valančiaus viešoji biblioteka
„Elektroninio leidinio „Kretingos krašto enciklopedija“ tekstų redagavimas ir priežiūra“
350
9
M. Valančiaus viešoji biblioteka
„Lietuvos valstybingumo gynėjų – partizanų – veiklos ženklai Kretingos rajone“
250
10
M. Valančiaus viešoji biblioteka
„Bibliotekos erdvė – šeimos ugdymuisi, kūrybai ir savišvietai“
600
11
M. Valančiaus viešoji biblioteka
„Konferencija „Lietuvių kalba – šalies dvasinės kultūros dalis“
500
12
M. Valančiaus viešoji biblioteka
„Naujausios technologijos Z kartai“
500
13
M. Valančiaus viešoji biblioteka
„Vaikų knygų klubas PELĖDŽIUKAI“
500
14
M. Valančiaus viešosios bibl. Budrių filialas
„Su knyga – per gyvenimą“
250
15
M. Valančiaus viešosios bibl. Vydmantų filialas
„Paukščiais pakylantys žodžiai lietuviški“
150
16
M. Valančiaus viešosios bibl. Kartenos filialas
„Renginių ciklas jaunoms šeimoms ir vaikams „Gyvenimui žmogų augina knyga“
150
17
M. Valančiaus viešosios bibl. Baublių filialas
„Edukacinė vaikų vasaros skaitymų programa „Siūlai, siūlai, susivykit“
350
18
M. Valančiaus viešosios bibl. Kumpikų filialas
„Kumpikų bibliotekai – 65“
200
19
M. Valančiaus viešosios bibl. Darbėnų filialas
„Metų pynei ilgėjant“
300
20
M. Valančiaus viešosios bibl. Laukžemės filialas
Poezijos, muzikos ir dainos vakaras „Baltu vieškeliu einu...“
130
21
M. Valančiaus viešosios bibl. Salantų miesto filialas
„Skaitomosios ir dainuojamosios poezijos renginys „Ir skambėkit, eilės, dainos mūs gražiausios“
350
22
Rajono kultūros centro Darbėnų skyrius
„Šv. Petro ir Povilo atlaidai bei Darbėnų miestelio šventė 2017“
1300
23
Rajono kultūros centro Vydmantų skyrius
„Vasaros šventė „Joninių nakties stebuklai“
1000
24
Rajono kultūros centro Šukės skyrius
„Vasaros šventė „Sodžiaus takais“
800
25
Rajono kultūros centro Jokūbavo skyrius
„Kalėdinių renginių ciklas „Metų karoliai“
200
26
Rajono kultūros centro Jokūbavo skyrius
„Jokūbavo kaimo šventė „Šiąnakt laimės žiedais lyja“
800
27
Rajono kultūros centro Kalniškių skyrius
„Vasaros šventė „Šiapus ir anapus Alantos“
1000
28
Rajono kultūros centro S. Įpilties skyrius
„Šventė „Prisirpo mėlynės“
900
29
Rajono kultūros centro S. Įpilties skyrius
„Šventė „S. Įpilties skyriui – 60“
250
30
Rajono kultūros centro Kūlupėnų skyrius
„Šv. Motiejaus ir Kūlupėnų kaimo šventė“
1000
31
Rajono kultūros centro Grūšlaukės skyrius
„Vasaros šventė „Trumpiausios nakties paslaptys“
830
32
Rajono kultūros centro Grūšlaukės skyrius
„Metų žydėjimas“
170
33
Rajono kultūros centro Kartenos skyrius
„Aš myliu Karteną – Kartena myli mane“
1000
34
Rajono kultūros centro Kartenos skyrius
„Mėgėjų teatrų šventė „Teatras – mano gyvenimas“
300
35
Rajono kultūros centro Lazdininkų skyrius
„Vasaros šventė „Pašokime rasotoj pievoj“
1000
36
Rajono kultūros centro Baublių skyrius
„Renginių ciklas „Mano gimtinė – Tėvynės dalis lyg didžio sodo žalia obelis“
1000
37
Rajono kultūros centro Kurmaičių skyrius
„Vasaros šventė „Gimtinė – mano uostas“
1100
38
Rajono kultūros centro Raguviškių skyrius
„Renginių ciklas „Raguviškių dienos 2017“
1000
39
Rajono kultūros centro Budrių skyrius
„Renginių ciklas „Sugrįžkime į tėviškės žydintį sodą“
1000
40
Rajono kultūros centro Rūdaičių skyrius
„Vasaros šventė „Jonvakaris“
800
41
Rajono kultūros centro Laukžemės skyrius
„Vasaros šventė „Žolinė“
1300
42
Rajono kultūros centras (teatro studija „Atžalynas“)
„Teatralizuota menų šventė „Nakties spinduliai“
1300
43
Rajono kultūros centras
„Chorinės muzikos renginių ciklas „Dainuoju Lietuvą...“
600
44
Rajono kultūros centras
„Renginių ciklas „Žodis, kupinas gyvybės“
97
45
Rajono kultūros centras
„Tradicinė liaudiškų kapelų šventė „Grok, žemaiti“
1400
46
Rajono kultūros centras
„Liaudiškų kapelų šventė „Kretingėškė polka“
600
47
Rajono kultūros centras
„Tradicinė romansų atlikėjų šventė „Suskinsiu aš...“
450
48
Rajono kultūros centras
„Trumpiausios nakties šventė „Joninės“
3500
49
Rajono kultūros centras
„Parodos Kretingos rajono kultūros centre“
200
50
Rajono kultūros centras (meno kolektyvų –chorų)
„Moterų choro „Svaja“ kūrybinės veiklos 40-mečio minėjimas“
600
51
Rajono kultūros centras
„Bardų muzikos vakaras „Baltas paukštis“
600
52
Rajono kultūros centras
„Labdaros vakaras – koncertas „Palaiminki gerumą“
1400
53
Rajono kultūros centras
„Profesionaliojo meno koncertų ciklas „Susitikimai su klasika“
1200
54
Rajono kultūros centras
„Meno akcija „Kita erdvė [3º] Vakarų krantas“
900
55
Rajono kultūros centras
„I-asis tarptautinis Kretingos senosios muzikos festivalis“
1300
56
Rajono kultūros centras
„Kretingos miesto Kalėdų eglės įžiebimo šventė „Kalėdų džiaugsmuose spragės ledinės žvakės“
3200
57
Kretingos muziejus
„Poška staklės naujoj gryčioj“
 
420
58
Kretingos muziejus
„Jaunųjų amatininkų mugė „Suku, suku darbų malūnėlį“
200
59
Kretingos muziejus
„Pažink Kretingos muziejų su audiogidu“
1900
60
Kretingos muziejus
„Kretingos muziejaus Žiemos sodo ekspozicijos papildymas inovatyviomis technologijomis“
2000
61
Kretingos muziejus
„Kretingos muziejuje saugomų medinių baldų restauravimas“
2400
62
Kretingos muziejus
„Žiemos sodas – dvarų kultūros perlas“
500
63
Vyskupo M. Valančiaus gimtinės muziejus
„Mokomės žaisti senolių žaidimus“
500
64
Vyskupo M. Valančiaus gimtinės muziejus
„Vyskupas Motiejus Valančius ir jo bendražygiai kovoje už gimtąjį žodį spaudos draudimo laikotarpiu“
300
65
Salantų kultūros centras
„Miesto šventė – 2016“
4000
66
Salantų kultūros centras
„Kūrėjų šventė „Žodžiu, garsu, spalva, forma“
400
67
Salantų kultūros centras
„Respublikinė jaunimo muzikos šventė „Gyvasis vanduo“
1000
68
Salantų kultūros centras
„Regioninė šventė „Margo svieto – margi muzikantai“
600
69
Salantų kultūros centras
„Edukacinių renginių ciklas „Saulės ratu, metų taku“
400
70
Salantų kultūros centras
„Renginių ciklas „Metų ratu – liaudiškos šventės, papročiai, tradicijos“
800
71
Salantų kultūros centras
„Salantų miesto eglės įžiebimo šventė“
1500
72
Salantų kultūros centras
„Šventė „Šypsenų lietus“
150
73
Salantų kultūros centras
„Renginių ciklas „100-mečio kelias per Salantus“
600
74
Salantų kultūros centras
„Renginių ciklas „Priimk po skėčiu“
300
75
Salantų kultūros centras (šokių kolektyvo)
„Šuokuom, šuokam ė da šuoksem“
490
76
Salantų kultūros centras
„Renginių ciklas „Sparnai jaunystei“
900
77
Salantų kultūros centras Juodupėnų skyrius
„Romansų vakaras „Tylūs ilgesio akordai...“
200
78
Salantų kultūros centras Juodupėnų skyrius
„Vasaros šventė „Šioj žemėj – mano pėda įspausta“
800
79
Salantų kultūros centras Laivių skyrius
„Liaudies muzikos atlikėjų šventė „Grok, žemaiti, mušk į būgną, kad visiems čia linksma būtų“
250
80
Salantų kultūros centras Laivių skyrius (folkloro ansamblis)
„Renginių ciklas „Kaimo spindulys“
670
81
Salantų kultūros centras Žvainių skyrius
„Vasaros šventė „Kas per Žolinę nesueina krūvon, tie bus biedni“
700
82
Salantų kultūros centras Žvainių skyrius
„Šeimų šventė „Šeima lyg židinys: jei kurstysi bendravimą lyg liepsną, - ji gyvuos“
200
83
Klubas „Kretingos krašto ainiai“
„Kretingos dvaro menų festivalis „Mėnuo su žvaigžde čia būti norėjo“
4500
84
Klubas „Kretingos krašto ainiai“
„Renginių ciklas „Metai ir žmonės“
400
85
Savivaldybės administracija
Kultūros dienos minėjimas, rajono kultūros darbuotojų mokymai, kultūros įstaigų ir mėgėjų meno kolektyvų sukaktys, kultūros programos įgyvendinimo ir kt. svarbūs renginiai
3100