Vasaris

 2017 m. vasario 23 d. tarybos sprendimas Nr. T2-40 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2017–2019 metų strateginio veiklos plano tvirtinimo“

Priedas

21 0 1

2017 m. vasario 23 d. tarybos sprendimas Nr. T2-41 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto tvirtinimo“

1 priedas

2 priedas

3 priedas

4 priedas

5 priedas

6 priedas

22 0 1

2017 m. vasario 23 d. tarybos sprendimas Nr. T2-42 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės valstybės kapitalo investicijų panaudojimo 2018–2020 m. prioritetų sąrašo tvirtinimo“

23 0 0

2017 m. vasario 23 d. tarybos sprendimas Nr. T2-43 „Dėl objektų, kurių darbai finansuojami iš 2017 m. Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų bei 2017 m. savivaldybės biudžeto lėšų, eilės sudarymo“

21 0 1

2017 m. vasario 23 d. tarybos sprendimas Nr. T2-44 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2016 metų priemonių vykdymo ataskaitos tvirtinimo“

Priedas

23 0 0

2017 m. vasario 23 d. tarybos sprendimas Nr. T2-45 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2017 metų priemonių tvirtinimo“

Priedas

23 0 0

2017 m. vasario 23 d. tarybos sprendimas Nr. T2-46 „Dėl atleidimo nuo žemės mokesčio“

19 0 4

2017 m. vasario 23 d. tarybos sprendimas Nr. T2-47 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės administracijos struktūros tvirtinimo, didžiausio leistino valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičiaus nustatymo“

21 1 1

2017 m. vasario 23 d. tarybos sprendimas Nr. T2-48 „Dėl pritarimo papildomam susitarimui prie 2016 m. spalio 13 d. jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties Nr. 306-K/S1-944“

Priedas

23 0 0

2017 m. vasario 23 d. tarybos sprendimas Nr. T2-49 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. rugsėjo 25 d. sprendimo Nr. T2-259 „Dėl paramos verslui skyrimo programos ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“

Priedas

23 0 0

2017 m. vasario 23 d. tarybos sprendimas Nr. T2-50 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės socialinio būsto fondo plėtros 2017–2020 metais programos tvirtinimo“

23 0 0

2017 m. vasario 23 d. tarybos sprendimas Nr. T2-51 „Dėl trumpalaikės socialinės globos lovų skaičiaus Kretingos rajono sveikatos priežiūros įstaigose“

23 0 0

2017 m. vasario 23 d. tarybos sprendimas Nr. T2-52 „Dėl slaugos lovų skaičiaus Kretingos rajono sveikatos priežiūros įstaigose“

22 0 0

2017 m. vasario 23 d. tarybos sprendimas Nr. T2-53 „Dėl pritarimo teikti stacionarines tęstinio aktyvaus gydymo paslaugas, apmokamas iš privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų, Kretingos rajono savivaldybės viešojoje įstaigoje Kretingos ligoninėje“

21 0 0

2017 m. vasario 23 d. tarybos sprendimas Nr. T2-54 „Dėl atlygintinų paslaugų kainų Kretingos rajono savivaldybės viešojoje įstaigoje Kretingos ligoninėje nustatymo“

23 0 0

2017 m. vasario 23 d. tarybos sprendimas Nr. T2-55 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 25 d. sprendimo Nr. T2-218 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Salantų pirminės sveikatos priežiūros centro stebėtojų tarybos sudarymo“ pakeitimo“

23 0 0

2017 m. vasario 23 d. tarybos sprendimas Nr. T2-56 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės biudžetinių švietimo įstaigų vadovų darbo santykių reguliavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

21 1 0

2017 m. vasario 23 d. tarybos sprendimas Nr. T2-57 „Dėl švietimo įstaigų vadovų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficiento ir priemokos nustatymo“

21 0 0

2017 m. vasario 23 d. tarybos sprendimas Nr. T2-58 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2013 m. rugsėjo 26 d. sprendimo Nr. T2-231 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės švietimo įstaigų pedagoginių ir kitų darbuotojų tarifinio sąrašo rengimo, tikrinimo, derinimo ir tvirtinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“

Priedai

23 0 0

2017 m. vasario 23 d. tarybos sprendimas Nr. T2-59 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės jaunimo politikos įgyvendinimo 2017–2019 m. programos patvirtinimo“

21 0 0

2017 m. vasario 23 d. tarybos sprendimas Nr. T2-60 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos sudarymo“

21 0 1

2017 m. vasario 23 d. tarybos sprendimas Nr. T2-61 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešosios bibliotekos 2016 metų veiklos ataskaitos tvirtinimo“

Priedas

23 0 0

2017 m. vasario 23 d. tarybos sprendimas Nr. T2-62 „Dėl atstovo į Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešosios bibliotekos tarybą skyrimo“

22 0 0

2017 m. vasario 23 d. tarybos sprendimas Nr. T2-63 „Dėl 2016 metų Kretingos rajono kultūros centro veiklos ataskaitos tvirtinimo“

Priedas

20 0 0

2017 m. vasario 23 d. tarybos sprendimas Nr. T2-64 „Dėl 2017 metų Kretingos rajono kultūros centro veiklos programos tvirtinimo“

Priedas

22 0 0

2017 m. vasario 23 d. tarybos sprendimas Nr. T2-65 „Dėl 2016 metų Kretingos rajono Salantų kultūros centro veiklos ataskaitos tvirtinimo“

Priedas

22 0 0

2017 m. vasario 23 d. tarybos sprendimas Nr. T2-66 „Dėl 2017 metų Kretingos rajono Salantų kultūros centro veiklos programos tvirtinimo“

Priedas

21 0 0

2017 m. vasario 23 d. tarybos sprendimas Nr. T2-67 „Dėl 2016 metų Vyskupo Motiejaus Valančiaus gimtinės muziejaus veiklos ataskaitų tvirtinimo“

Priedai

21 0 0

2017 m. vasario 23 d. tarybos sprendimas Nr. T2-68 „Dėl 2017 metų Vyskupo Motiejaus Valančiaus gimtinės muziejaus veiklos plano tvirtinimo“

Priedas

22 0 0

2017 m. vasario 23 d. tarybos sprendimas Nr. T2-69 „Dėl 2016 metų Kretingos muziejaus veiklos ataskaitų tvirtinimo“

Priedai

22 0 0

2017 m. vasario 23 d. tarybos sprendimas Nr. T2-70 „Dėl 2017 metų Kretingos muziejaus veiklos plano tvirtinimo“

Priedas

22 0 0

2017 m. vasario 23 d. tarybos sprendimas Nr. T2-71 „Dėl leidimo subnuomoti negyvenamąsias patalpas Savanorių g. 23A, Kretingoje“

21 0 0

2017 m. vasario 23 d. tarybos sprendimas Nr. T2-72 „Dėl sutikimo perimti valstybės turtą ir perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise“

22 0 0

2017 m. vasario 23 d. tarybos sprendimas Nr. T2-73 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 25 d. sprendimo Nr. T2-207 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės mokyklų patalpų nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“

22 0 0

2017 m. vasario 23 d. tarybos sprendimas Nr. T2-74 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 17 d. sprendimo Nr. T2-327 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2011 m. sausio 27 d. sprendimo Nr. T2-34 ,,Dėl sporto salių panaudos“ pakeitimo“ pakeitimo“

21 0 0

2017 m. vasario 23 d. tarybos sprendimas Nr. T2-75 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2010 m. spalio 28 d. sprendimo Nr. T2-395 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise Kretingos rajono savivaldybės švietimo įstaigoms“ pakeitimo“

22 0 0

2017 m. vasario 23 d. tarybos sprendimas Nr. T2-76 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2012 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr. T2-418 „Dėl triukšmo prevencijos Kretingos rajono viešosiose vietose taisyklių tvirtinimo“ pakeitimo“

Priedas

19 0 0

2017 m. vasario 23 d. tarybos sprendimas Nr. T2-77 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2005 m. gruodžio 1 d. sprendimo Nr. T2-318 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės teritorijos sanitarinės kontrolės taisyklių tvirtinimo“ panaikinimo“

19 0 0

2017 m. vasario 23 d. tarybos sprendimas Nr. T2-78 „Dėl gatvių pavadinimų suteikimo ir geografinių charakteristikų pakeitimo Žalgirio seniūnijoje“

Priedai

19 0 0
Spalvų reikšmės:
balsavo už
balsavo prieš
susilaikė

 

DOCX, XLSX rinkmenų peržiūrai galite naudoti nemokamą programų paketą OpenOffice.