Vasaris

T1-40 Dėl 2017 metų Kretingos muziejaus veiklos plano tvirtinimo

Priedas

T1-41 Dėl 2017 metų Kretingos rajono kultūros centro veiklos programos tvirtinimo

Priedas (patikslintas priedas)

T1-42 Dėl Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešosios bibliotekos 2016 metų veiklos ataskaitos tvirtinimo

Priedas

T1-43 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą ir perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise

T1-44 Dėl 2016 metų Kretingos muziejaus veiklos ataskaitų tvirtinimo

Priedai

T1-45 Dėl 2017 metų Kretingos rajono Salantų kultūros centro veiklos programos tvirtinimo

Priedas

T1-46 Dėl 2016 metų Kretingos rajono kultūros centro veiklos ataskaitos tvirtinimo

Priedas

T1-47 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 25 d. sprendimo Nr. T2-207 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės mokyklų patalpų nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Antikorupcinio vertinimo pažyma

T1-48 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 25 d. sprendimo Nr. T2-218 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės Viešosios įstaigos Salantų pirminės sveikatos priežiūros centro stebėtojų tarybos sudarymo“ pakeitimo (patikslintas sprendimo projektas)

T1-49 Dėl leidimo subnuomoti negyvenamąsias patalpas Savanorių g. 23A, Kretingoje

T1-50 Dėl atstovo į Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešosios bibliotekos tarybą skyrimo

T1-51 Dėl 2016 metų Kretingos rajono Salantų kultūros centro veiklos ataskaitos tvirtinimo

Priedas

T1-52 Dėl slaugos lovų skaičiaus Kretingos rajono sveikatos priežiūros įstaigose (patikslintas sprendimo projektas)

T1-53 Dėl pritarimo teikti stacionarines tęstinio aktyvaus gydymo paslaugas, apmokamas iš privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų, Kretingos rajono savivaldybės viešojoje įstaigoje Kretingos ligoninėje

T1-54 Dėl Kretingos rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2016 metų priemonių vykdymo ataskaitos tvirtinimo

Priedas

T1-55 Dėl Kretingos rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2017 metų priemonių tvirtinimo

Priedas

T1-56 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2005 m. gruodžio 1 d. sprendimo Nr. T2-318 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės teritorijos sanitarinės kontrolės taisyklių tvirtinimo“ panaikinimo

Antikorupcinio vertinimo pažyma

T1-57 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 17 d. sprendimo Nr. T2-327 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2011 m. sausio 27 d. sprendimo Nr. T2-34 „Dėl sporto salių panaudos“ pakeitimo“ pakeitimo

T1-58 Dėl pritarimo papildomam susitarimui prie 2016 m. spalio 13 d. jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties Nr. 306-K/S1-944

Priedas

T1-59 Dėl atlygintinų paslaugų kainų Kretingos rajono savivaldybės viešojoje įstaigoje Kretingos ligoninėje nustatymo

T1-60 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2010 m. spalio 28 d. sprendimo Nr. T2-395 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise Kretingos rajono savivaldybės švietimo įstaigoms“ pakeitimo

T1-61 Dėl 2016 metų Vyskupo Motiejaus Valančiaus gimtinės muziejaus veiklos ataskaitų tvirtinimo

Priedai

T1-62 Dėl 2017 metų Vyskupo Motiejaus Valančiaus gimtinės muziejaus veiklos plano tvirtinimo

Priedas

T1-63 Dėl trumpalaikės socialinės globos lovų skaičiaus Kretingos rajono sveikatos priežiūros įstaigose

 T1-64 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2012 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr. T2-418 „Dėl triukšmo prevencijos Kretingos rajono viešosiose vietose taisyklių tvirtinimo“ pakeitimo

Priedas (patikslintas priedas)

Antikorupcinio vertinimo pažyma

 T1-65 Dėl atleidimo nuo nekilnojamojo turto mokesčio

 T1-66 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2013 m. rugsėjo 26 d. sprendimo Nr. T2-231 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės švietimo įstaigų pedagoginių ir kitų darbuotojų tarifinio sąrašo rengimo, tikrinimo, derinimo ir tvirtinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Priedas

 T1-67 Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto tvirtinimo

1 priedas

2 priedas

3 priedas

4 priedas

5 priedas

6 priedas

1 lentelė

Antikorupcinio vertinimo pažyma

 T1-68 Dėl gatvių pavadinimų suteikimo ir geografinių charakteristikų pakeitimo Žalgirio seniūnijoje

1 priedas

2 priedas

3 priedas

4 priedas

5 priedas

6 priedas

7 priedas

8 priedas

9 priedas

 T1-69 Dėl atleidimo nuo žemės mokesčio

 T1-70 Dėl Kretingos rajono savivaldybės socialinio būsto fondo plėtros 2017–2020 metais programos tvirtinimo (patikslintas sprendimo projektas)

 T1-71 Dėl švietimo įstaigų vadovų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficiento ir priemokos nustatymo

 T1-72 Dėl Kretingos rajono savivaldybės jaunimo politikos įgyvendinimo 2017–2019 m. programos patvirtinimo

 T1-73 Dėl Kretingos rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos sudarymo

 T1-74 Dėl Kretingos rajono savivaldybės valstybės kapitalo investicijų panaudojimo 2018–2020 m. prioritetų sąrašo tvirtinimo

 T1-75 Dėl objektų, kurių darbai finansuojami iš 2017 m. Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų bei 2017 m. savivaldybės biudžeto lėšų, eilės sudarymo (patikslintas sprendimo projektas)

 T1-76 Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2017–2019 metų strateginio veiklos plano tvirtinimo (patikslintas sprendimo projektas)

Priedas

 T1-77 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. rugsėjo 25 d. sprendimo Nr. T2-259 „Dėl paramos verslui skyrimo programos ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

Priedas

Antikorupcinio vertinimo pažyma

 T1-78 Dėl Kretingos rajono savivaldybės biudžetinių švietimo įstaigų vadovų darbo santykių reguliavimo tvarkos aprašo patvirtinimo (patikslintas sprendimo projektas)

T1-79 Dėl Kretingos rajono savivaldybės administracijos struktūros tvirtinimo, didžiausio leistino valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičiaus nustatymo

 

Balsavimų rezultatai

Posėdžio vaizdo įrašas

 Posėdžio protokolas

 

DOCX, XLSX rinkmenų peržiūrai galite naudoti nemokamą programų paketą OpenOffice.