Sausis

2017 m. sausio 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-1 „Dėl darbo santykių nutraukimo su Kretingos lopšelio-darželio „Pasaka“ direktore Zita Domarkiene“

22 0 0

2017 m. sausio 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-2 „Dėl Zitos Domarkienės skyrimo Kretingos lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ direktore“

22 0 0

2017 m. sausio 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-3 „Dėl 2017 metų I pusmečio Kretingos rajono savivaldybės viešųjų darbų programos tvirtinimo“

21 0 0

2017 m. sausio 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-4 „Dėl kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų Kretingos rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliams bei gatvėms tiesti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, paskirstymo, jų naudojimo ir kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“

22 0 0

2017 m. sausio 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-5 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. rugsėjo 25 d. sprendimo Nr. T2-260 „Dėl butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės administracijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“

22 0 0

2017 m. sausio 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-6 „Dėl socialinių būstų gyvenamųjų patalpų (butų) pirkimo“

22 0 0

2017 m. sausio 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-7 „Dėl nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti Kretingos rajono savivaldybės nematerialiojo ir ilgalaikio materialiojo turto nurašymo tvarkos aprašo patvirtinimo“

20 0 0

2017 m. sausio 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-8 „Dėl projekto „Kretingos rajono vietinio susisiekimo viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas“ įgyvendinimo“

Priedas

17 2 3

2017 m. sausio 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-9 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. T2-196 „Dėl pritarimo projekto „Eismo saugos priemonių diegimas Kretingos rajono vietinės reikšmės keliuose“ įgyvendinimui“ pakeitimo“

22 0 0

2017 m. sausio 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-10 „Dėl lėšų skyrimo projektui „Neformaliojo švietimo infrastruktūros gerinimas Kretingos rajono savivaldybėje“

21 0 0

2017 m. sausio 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-11 „Dėl lėšų skyrimo projektui „Buvusios asfaltbetonio bazės teritorijos Kretingos r. sav., Imbarės sen., Klecininkų k., sutvarkymas“

23 0 0

2017 m. sausio 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-12 „Dėl narystės žydų kultūros paveldo kelio asociacijoje“

21 0 2

2017 m. sausio 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-13 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2016 metų veiklos ataskaitos“

Priedas

23 0 0

2017 m. sausio 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-14 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2017 metų veiklos programos tvirtinimo“

Priedas

23 0 0

2017 m. sausio 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-15 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos komitetų 2017 metų I-ojo pusmečio veiklos plano tvirtinimo“

Priedas

23 0 0

2017 m. sausio 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-16 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2010 m. balandžio 29 d. sprendimo Nr. T2-195 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės herbo ir savivaldybės gyvenamųjų vietovių herbų naudojimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“

22 0 0

2017 m. sausio 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-17 „Dėl Kretingos rajono švietimo centro teikiamų atlygintinų paslaugų įkainių nustatymo ir Kretingos rajono švietimo centro lėšų, gautų už teikiamas atlygintinas paslaugas, naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Priedai

22 0 1

2017 m. sausio 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-18 „Dėl įpareigojimo dalyvauti bendravimo su vaikais tobulinimo programose (kursuose) Kretingos rajono savivaldybėje vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“

22 0 1

2017 m. sausio 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-19 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės apdovanojimo vyskupo Motiejaus Valančiaus atminimo medaliu skyrimo“

22 0 0

2017 m. sausio 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-20 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2005 m. rugsėjo 29 d. sprendimo Nr. T2-250 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės kultūros ir meno premijų skyrimo nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo“

21 0 1

2017 m. sausio 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-21 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2007 m. balandžio 26 d. sprendimo Nr. T2-152 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešosios bibliotekos nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo“

22 0 0

2017 m. sausio 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-22 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2005 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T2-97 „Dėl Kretingos rajono kultūros centro nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo“

22 0 0

2017 m. sausio 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-23 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2004 m. gegužės 27 d. sprendimo Nr. T2-149 „Dėl Kretingos rajono Salantų kultūros centro steigimo“ pakeitimo“

21 0 0

2017 m. sausio 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-24 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2004 m. gegužės 27 d. sprendimo Nr. T2-152 „Dėl Kretingos muziejaus nuostatų, Kretingos muziejaus tarybos ir jos nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo“

22 0 0

2017 m. sausio 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-25 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2005 m. vasario 24 d. sprendimo Nr. T2-38 „Dėl vyskupo Motiejaus Valančiaus gimtinės muziejaus, muziejaus tarybos nuostatų, muziejaus tarybos sudėties tvirtinimo“ pakeitimo“

22 0 0

2017 m. sausio 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-26 „Dėl atstovo į vyskupo Motiejaus Valančiaus gimtinės muziejaus tarybą skyrimo“

20 0 0

2017 m. sausio 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-27 „Dėl Kretingos rajono kultūros centrų kultūros ir meno darbuotojų nuolatinės Atestavimo komisijos sudarymo“

22 0 0

2017 m. sausio 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-28 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. lapkričio 24 d. sprendimo Nr. T2-305 „Dėl komisijos sudarymo“ pakeitimo“

22 0 0

2017 m. sausio 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-29 „Dėl valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo komisijos sudarymo“

22 0 0

2017 m. sausio 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-30 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2013 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. T2-158 „Dėl atstovų delegavimo“ pakeitimo“

22 0 0

2017 m. sausio 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-31 „Dėl sutikimo perimti valstybės turtą“

21 0 0

2017 m. sausio 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-32 „Dėl turto perdavimo panaudos pagrindais“

22 0 0

2017 m. sausio 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-33 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. rugpjūčio 28 d. sprendimo Nr. T2-244 „Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos“ dalinio pakeitimo“

22 0 0

2017 m. sausio 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-34 „Dėl trumpalaikio materialiojo, ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo valstybės turto nurašymo“

22 0 0

2017 m. sausio 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-35 „Dėl neprivatizuojamų žemės sklypų Kretingos ir Žalgirio seniūnijose“

22 0 0

2017 m. sausio 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-36 „Dėl Kanklių gatvės Kretingos m. pavadinimo pakeitimo“

Priedas

22 0 0

2017 m. sausio 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-37 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2010 m. rugpjūčio 26 d. sprendimo Nr. T2-321 „Dėl pavadinimų gatvėms suteikimo“ pakeitimo“

22 0 0

2017 m. sausio 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-38 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. T2-164 „Dėl administracinės komisijos sudarymo“ panaikinimo“

23 0 0

2017 m. sausio 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-39 „Dėl įpareigojimo“

22 0 0
Spalvų reikšmės:
balsavo už
balsavo prieš
susilaikė

 

DOCX, XLSX rinkmenų peržiūrai galite naudoti nemokamą programų paketą OpenOffice.