Gruodis

2016 m. gruodžio 22 d. tarybos sprendimas Nr. T2-314 „Dėl darbo santykių nutraukimo su Kretingos rajono Vydmantų gimnazijos direktore Asta Burbiene“

18 0 0

2016 m. gruodžio 22 d. tarybos sprendimas Nr. T2-315 „Dėl Astos Burbienės skyrimo Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinės gimnazijos direktore“

22 0 0

2016 m. gruodžio 22 d. tarybos sprendimas Nr. T2-316 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. T2-37 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2016–2018 metų strateginio veiklos plano tvirtinimo“ pakeitimo“

1 priedas

2 priedas

20 0 2

2016 m. gruodžio 22 d. tarybos sprendimas Nr. T2-317 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2016 metų biudžeto pajamų ir asignavimų patikslinimo“

Priedai

19 0 3

2016 m. gruodžio 22 d. tarybos sprendimas Nr. T2-318 „Dėl atleidimo nuo žemės mokesčio“

22 0 0

2016 m. gruodžio 22 d. tarybos sprendimas Nr. T2-319 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento pakeitimo“

Priedas

17 0 5

2016 m. gruodžio 22 d. tarybos sprendimas Nr. T2-320 „Dėl Kretingos rajono Vydmantų seniūnijos įsteigimo ir Kretingos rajono savivaldybės seniūnijų aptarnaujamų teritorijų ribų nustatymo“

22 0 0

2016 m. gruodžio 22 d. tarybos sprendimas Nr. T2-321 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2006 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. T2–7 „Dėl vietinės reikšmės kelių ir gatvių sąrašų tvirtinimo“ pakeitimo“

Priedai

20 0 0

2016 m. gruodžio 22 d. tarybos sprendimas Nr. T2-322 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2009 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. T2-194 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“

Priedas

20 0 2

2016 m. gruodžio 22 d. tarybos sprendimas Nr. T2-323 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo metodikos tvirtinimo“

Priedas

18 0 2

2016 m. gruodžio 22 d. tarybos sprendimas Nr. T2-324 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. T2-378 „Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“

Priedas

19 0 1

2016 m. gruodžio 22 d. tarybos sprendimas Nr. T2-325 „Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą netaikymo ir lengvatos suteikimo“

22 0 0

2016 m. gruodžio 22 d. tarybos sprendimas Nr. T2-326 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2013 m. rugpjūčio 29 d. sprendimo Nr. T2-205 „Dėl UAB Kretingos šilumos tinklų 2013–2016 metų investicijų plano derinimo“ pakeitimo“

21 0 1

2016 m. gruodžio 22 d. tarybos sprendimas Nr. T2-327 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. T2-192 „Dėl UAB Kretingos šilumos tinklų 2017–2019 metų investicijų plano derinimo“ pakeitimo“

Priedas

21 0 1

2016 m. gruodžio 22 d. tarybos sprendimas Nr. T2-328 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugsėjo 29 d. sprendimo Nr. T2-248 „Dėl lėšų skyrimo projektui „Pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimas Žemaitės al., Kretingos m.“ pripažinimo netekusiu galios“

22 0 0

2016 m. gruodžio 22 d. tarybos sprendimas Nr. T2-329 „Dėl lėšų skyrimo projektui „Pėsčiųjų ir dviratininkų susisiekimo sąlygų gerinimas Taikos g., Kretingos m.“

22 0 0

2016 m. gruodžio 22 d. tarybos sprendimas Nr. T2-330 „Dėl pritarimo bendradrabiavimo sutarčiai, įgyvendinant projektą „Baltijos jūros turizmo centras – darnios plėtros struktūrinė organizacija aktyviam turizmui“

Priedas

Priedo 1 priedas

Priedo 2 priedas

22 0 0

2016 m. gruodžio 22 d. tarybos sprendimas Nr. T2-331 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. T2-188 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės švietimo įstaigų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo“ pakeitimo“

21 0 0

2016 m. gruodžio 22 d. tarybos sprendimas Nr. T2-332 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2012 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. T2-5 „Dėl atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Kretingos rajono savivaldybės mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“

21 0 0

2016 m. gruodžio 22 d. tarybos sprendimas Nr. T2-333 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2012 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. T2-6 „Dėl priėmimo į Kretingos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo“

19 1 1

2016 m. gruodžio 22 d. tarybos sprendimas Nr. T2-334 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. T2-386 „Dėl aptarnavimo teritorijų priskyrimo Kretingos rajono bendrojo ugdymo mokykloms“ pakeitimo“

19 2 1

2016 m. gruodžio 22 d. tarybos sprendimas Nr. T2-335 „Dėl atstovų į Kretingos muziejaus tarybą skyrimo“

19 0 3

2016 m. gruodžio 22 d. tarybos sprendimas Nr. T2-336 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. T2-170 „Dėl Kretingos rajono garbės piliečio vardo suteikimo komisijos sudarymo“ pakeitimo“

20 0 1

2016 m. gruodžio 22 d. tarybos sprendimas Nr. T2-337 „Dėl visuomenės sveikatos priežiūros organizavimo Kretingos rajono savivaldybės teritorijoje esančiose mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo“

Priedai

20 0 1

2016 m. gruodžio 22 d. tarybos sprendimas Nr. T2-338 „Dėl atlygintinų slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugų lovadienio kainos Kretingos rajono savivaldybės viešosiose sveikatos priežiūros įstaigose, teikiančiose stacionarines paslaugas, nustatymo“

16 0 3

2016 m. gruodžio 22 d. tarybos sprendimas Nr. T2-339 „Dėl trumpalaikės socialinės globos paslaugų lovadienio kainos nustatymo“

20 0 1

2016 m. gruodžio 22 d. tarybos sprendimas Nr. T2-340 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. rugpjūčio 28 d. sprendimo Nr. T2-232 „Dėl laidojimo pašalpos teikimo iš Kretingos rajono savivaldybės biudžeto tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“

21 0 0

2016 m. gruodžio 22 d. tarybos sprendimas Nr. T2-341 „Dėl viešame aukcione parduodamo Kretingos rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo pakeitimo“

22 0 0

2016 m. gruodžio 22 d. tarybos sprendimas Nr. T2-342 „Dėl turto perėmimo Kretingos rajono savivaldybės nuosavybėn“

22 0 0

2016 m. gruodžio 22 d. tarybos sprendimas Nr. T2-343 „Dėl turto perdavimo panaudos pagrindais“

22 0 0

2016 m. gruodžio 22 d. tarybos sprendimas Nr. T2-344 „Dėl negyvenamųjų patalpų J. K. Chodkevičiaus g. 10, Kretingoje, nuomos“

22 0 0

2016 m. gruodžio 22 d. tarybos sprendimas Nr. T2-345 „Dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise Kretingos rajono Darbėnų gimnazijai“

22 0 0

2016 m. gruodžio 22 d. tarybos sprendimas Nr. T2-346 „Dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise“

Priedas

22 0 0

2016 m. gruodžio 22 d. tarybos sprendimas Nr. T2-347 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T2-132 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės būsto fondo ir Kretingos rajono savivaldybės socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo“

22 0 0

2016 m. gruodžio 22 d. tarybos sprendimas Nr. T2-348 „Dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise ir Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2010 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. T2-472 „Dėl negyvenamųjų patalpų perdavimo valdyti patikėjimo teise Kretingos rajono savivaldybės Motiejaus Valančiaus viešajai bibliotekai“ pakeitimo“

22 0 0

2016 m. gruodžio 22 d. tarybos sprendimas Nr. T2-349 „Dėl gatvės pavadinimo Kretingos seniūnijoje suteikimo“

Priedas

22 0 0

2016 m. gruodžio 22 d. tarybos sprendimas Nr. T2-350 „Dėl įgaliojimo valdyti ir organizuoti keleivių vežimą“

15 0 6
Spalvų reikšmės:
balsavo už
balsavo prieš
susilaikė

 

DOCX, XLSX rinkmenų peržiūrai galite naudoti nemokamą programų paketą OpenOffice.