Gruodis

T1-338 Dėl gatvės pavadinimo Kretingos seniūnijoje suteikimo

Priedas

T1-339 Dėl turto perėmimo Kretingos rajono savivaldybės nuosavybėn

T1-340 Dėl viešame aukcione parduodamo Kretingos rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo pakeitimo

 T1-341 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T2-132 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės būsto fondo ir Kretingos rajono savivaldybės socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo (patikslintas)

T1-342 Dėl negyvenamųjų patalpų J. K. Chodkevičiaus g. 10, Kretingoje, nuomos

T1-343 Dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise Kretingos rajono Darbėnų gimnazijai

T1-344 Dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise ir Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2010 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. T2-472 „Dėl negyvenamųjų patalpų perdavimo valdyti patikėjimo teise Kretingos rajono savivaldybės Motiejaus Valančiaus viešajai bibliotekai“ pakeitimo

T1-345 Dėl darbo santykių nutraukimo su Kretingos rajono Vydmantų gimnazijos direktore Asta Burbiene

T1-346 Dėl Astos Burbienės skyrimo Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinės gimnazijos direktore

T1-347 Dėl atleidimo nuo žemės mokesčio

T1-348 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2012 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. T2-5 „Dėl atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Kretingos rajono savivaldybės mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Antikorupcinio vertinimo pažyma

T1-349 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. T2-192 „Dėl UAB Kretingos šilumos tinklų 2017–2019 metų investicijų plano derinimo“ pakeitimo

Priedas

T1-350 Dėl atstovų į Kretingos muziejaus tarybą skyrimo

T1-351 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugsėjo 29 d. sprendimo Nr. T2-248 „Dėl lėšų skyrimo projektui „Pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimas žemaitės al., Kretingos m.“ pripažinimo netekusiu galios

T1-352 Dėl lėšų skyrimo projektui „Pėsčiųjų ir dviratininkų susisiekimo sąlygų gerinimas Taikos g., Kretingos m.“

T1-353 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2013 m. rugpjūčio 29 d. sprendimo Nr. T2-205 „Dėl UAB Kretingos šilumos tinklų 2013–2016 metų investicijų plano derinimo“ pakeitimo

T1-354 Dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise

Priedas

T1-355 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. T2-188 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės švietimo įstaigų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo“ pakeitimo

T1-356 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2006 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. T2-7 „Dėl vietinės reikšmės kelių ir gatvių sąrašų tvirtinimo“ pakeitimo

Priedai

T1-357 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. T2-170 „Dėl Kretingos rajono Garbės piliečio vardo suteikimo komisijos sudarymo“ pakeitimo (patikslintas)

T1-358 Dėl visuomenės sveikatos priežiūros organizavimo Kretingos rajono savivaldybės teritorijoje esančiose mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo

Priedai

Antikorupcinio vertinimo pažyma

T1-359 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. T2-386 „Dėl aptarnavimo teritorijų priskyrimo Kretingos rajono bendrojo ugdymo mokykloms“ pakeitimo

Antikorupcinio vertinimo pažyma

T1-360 Dėl Kretingos rajono Vydmantų seniūnijos įsteigimo ir Kretingos rajono savivaldybės seniūnijų aptarnaujamų teritorijų ribų nustatymo

T1-361 Dėl atlygintinų slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugų lovadienio kainos Kretingos rajono savivaldybės viešosiose sveikatos priežiūros įstaigose, teikiančiose stacionarines paslaugas, nustatymo

T1-362 Dėl pritarimo bendradrabiavimo sutarčiai, įgyvendinant projektą „Baltijos jūros turizmo centras – darnios plėtros struktūrinė organizacija aktyviam turizmui“

Priedas

Priedo 1 priedas

Priedo 2 priedas

T1-363 Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą netaikymo ir lengvatos suteikimo

T1-364 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2009 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo Nr. T2-233 „Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatų teikimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo“

Antikorupcinio vertinimo pažyma

T1-365 Dėl turto perdavimo panaudos pagrindais

T1-366 Dėl Kretingos rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo metodikos tvirtinimo

Priedas (patikslintas)

T1-367 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2011 m. lapkričio 24 d. sprendimo Nr. T2-447 „Dėl Kretingos rajono garbės piliečio vardo suteikimo nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo

T1-368 Dėl įgaliojimo valdyti ir organizuoti keleivių vežimą (patikslintas)

T1-369 Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2016 metų biudžeto pajamų ir asignavimų patikslinimo (patikslintas)

Priedai (patikslintas antras priedas) (patikslinti 1, 2, 3 priedai)

 T1-370 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. rugpjūčio 28 d. sprendimo Nr. T2-232 „Dėl laidojimo pašalpos teikimo iš Kretingos rajono savivaldybės biudžeto tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios

T1-371 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2012 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. T2-6 „Dėl priėmimo į Kretingos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo

Antikorupcinio vertinimo pažyma

 T1-372 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento pakeitimo

Priedas

T1-373 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. T2-378 „Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

Priedas (patikslintas)

Antikorupcinio vertinimo pažyma

T1-374 Dėl pritarimo susisiekimo komunikacijų įrengimo valstybinėje žemėje bendradarbiavimo sutarties pasirašymui tarp UAB „Bėgma“ ir Kretingos rajono savivaldybės

T1-375 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. T2-37 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2016–2018 metų strateginio veiklos plano tvirtinimo“ pakeitimo

1 priedas

2 priedas

T1-376 Dėl trumpalaikės socialinės globos paslaugų lovadienio kainos nustatymo

T1-377 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2009 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. T2-194 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

Antikorupcinio vertinimo pažyma

T1-378 Dėl UAB Kretingos autobusų parko akcijų įtraukimo į privatizavimo objektų sąrašą (patikslintas)

 

DOCX, XLSX rinkmenų peržiūrai galite naudoti nemokamą programų paketą OpenOffice.

 

Tarybos narių balsavimų rezultatai

Posėdžio vaizdo įrašas

Posėdžio protokolas