Kalba

Pagal Konstitucijos 14 straipsnį lietuvių kalba yra valstybinė kalba. Konstitucinis valstybinės kalbos statuso įtvirtinimas reiškia, kad lietuvių kalba yra konstitucinė vertybė. Valstybinė kalba saugo tautos identitetą, integruoja pilietinę tautą, užtikrina tautos suvereniteto raišką, valstybės vientisumą ir jos nedalomumą, normalų valstybės ir savivaldybių įstaigų funkcionavimą. Valstybinė kalba yra svarbi piliečių lygiateisiškumo garantija, nes leidžia visiems piliečiams vienodomis sąlygomis bendrauti su valstybės ir savivaldybių įstaigomis, įgyvendinti savo teises ir teisėtus interesus. Konstitucinis valstybinės kalbos statuso įtvirtinimas taip pat reiškia, kad įstatymų leidėjas privalo įstatymais nustatyti, kaip šios kalbos vartojimas užtikrinamas viešajame gyvenime, be to, jis turi numatyti valstybinės kalbos apsaugos priemones. Lietuvių kalba, pagal Konstituciją įgijusi valstybinės kalbos statusą, privalo būti vartojama visose valstybės ir savivaldos institucijose, visose Lietuvoje esančiose įstaigose, įmonėse ir organizacijose; įstatymai ir kiti teisės aktai turi būti skelbiami valstybine kalba; raštvedyba, apskaitos, atskaitomybės, finansiniai dokumentai privalo būti tvarkomi lietuvių kalba; valstybės ir savivaldos institucijos, įstaigos, įmonės bei organizacijos tarpusavyje susirašinėja valstybine kalba.

 

Atsakingas specialistas

  Kab. Tel. nr. Mob. tel. nr. El. paštas
Kalbos tvarkytoja
Rita Kasparavičiūtė
303 (8 445) 75117   rita [dot] kasparaviciute [at] kretinga [dot] lt

 

Paskirtis – įgyvendinti valstybinę (perduotą savivaldybėms) valstybinės kalbos kontrolės funkciją, kontroliuoti, kaip savivaldybės teritorijoje vykdomas Valstybinės kalbos įstatymas, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimai ir kiti norminiai teisės aktai, nustatantys valstybinės kalbos vartojimo bei taisyklingumo reikalavimus.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje veiklos srityje – valstybės tarnyboje.

 

Funkcijos

Į kalbos tvarkytoją prašome kreiptis:

  • jeigu Jūs pastebėjote nelietuvišką ar netaisyklingą viešąjį užrašą, valgiaraštį, prekės etiketę;
  • jeigu Jūs buvote aptarnautas, Jums suteikta informacija ar pateiktas dokumentas nevalstybine kalba;
  • jeigu paslaugos teikėjas ar prekės pardavėjas Jūsų prašymu nepateikė prekės ar paslaugos aprašo valstybine kalba;
  • bet kuriais kitais Jums rūpimais su kalba susijusiais klausimais.

 

 

2018 m. gegužės 21 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-431 „Dėl valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolės Kretingos rajono savivaldybės teritorijoje taisyklių patvirtinimo“

 Priedas

 

Planai

2021 m. sausio 13 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-31 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės kalbos tvarkytojo  2021 m. veiklos plano“

2020 m. sausio 7 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-10 „Dėl Ketingos rajono savivaldybės kalbos tvarkytojo 2020 m. veiklos plano“

2019 m. balandžio 2 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-250 „Dėl Ketingos rajono savivaldybės kalbos tvarkytojo 2019 m. veiklos plano“

 2018 m. sausio 4 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-4 „Dėl Ketingos rajono savivaldybės kalbos tvarkytojo 2018 m. veiklos plano“

 

Naujienos

Protų mūšis „1000 kalbos klaustukų“

Valstybinės lietuvių kalbos komisijos iniciatyva Lietuvių kalbos dienos organizuojamos jau penktąjį kartą. Šių dienų tikslas – didinti lietuvių kalbos prestižą, stiprinti lietuvių kalbos mokymosi motyvaciją, prisidėti prie lietuvių kalbos sklaidos pasaulyje, telkti bendruomenes Lietuvoje ir užsienyje.  Išsamiau »

Kalbos tvarkytojai susivienijo į skyrių Kalbos draugijoje

Balandžio 27 d. vykusiame Lietuvių kalbos draugijos suvažiavime, kuris prasidėjo Juozo Šalkausko skaitomais lietuvių poetų kūriniais, o baigėsi naujųjų mikrotoponimų tyrimo apžvalga, diskutuota dėl kalbos mokymo lietuvių kalba dėstomose Lietuvos mokyklose ir ryšių su užsienio lietuvių mokyklomis. Dalytasi mintimis apie VLKK rengiamus parankinius kalbos leidinius ir apie kalbos politikos aktualijas. Nuskambėjo daug įdomių idėjų ir konkrečių siūlymų.  Išsamiau »

Protų mūšyje sulaužyta daug kalbos klaustukų

Vasario 16 – kovo 11 d. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos iniciatyva Lietuvoje ir užsienyje ketvirtą kartą rengiamos Lietuvių kalbos dienos. Ta proga organizuojama gausybė renginių. Vienas jų – trijų savivaldybių (Palangos miesto, Klaipėdos ir Kretingos rajonų) kalbos tvarkytojų organizuojamas protų mūšis „Tūkstantis kalbos klaustukų“, kuriame dalyvavo 10-ies Kretingos rajono savivaldybės atstovų komanda. Šiemet lietuvių kalbos mylėtojus sukvietė Palangos miesto savivaldybė.  Išsamiau »