Civilinė sauga

Teisės aktai, reglamentuojantys civilinę saugą ir priešgaisrinę saugą

 

Veiklos dokumentai

Kretingos rajono savivaldybės civilinės saugos veiklos (darbo) planas 2021 m.

Kretingos rajono Savivaldybės Ekstremaliųjų situacijų valdymo planas (patikslintas 2020-12-02) (Administracijos direktoriaus 2015 m. rugsėjo 29 d. įsakymas Nr. A1-768)

Kretingos rajono savivaldybės galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizė (2019 m.)

Kretingos rajono savivaldybės 2021-2023 metų ekstremaliųjų situacijų prevencinių priemonių planas

Perspėjimo sirenomis sistemos techninių priemonių priežiūros organizavimo grafikas 2021 m.

2021 m. sausio 21 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-62 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės gyventojų civilinės saugos švietimo renginių 2021 m. grafiko tvirtinimo

2021 m. sausio 21 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-61 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės kompleksinių (planinių)  civilinės saugos būklės patikrinimų 2021 m. plano tvirtinimo

Kretingos rajono savivaldybės pasirengimo 2021 metų galimam potvyniui veiksmų planas

Keitimosi informacija apie įvykį, ekstremalųjį įvykį ar ekstremaliąją situaciją Kretingos rajone

2019 m. birželio 28 d. įsakymas Nr. A1-542 „Dėl keitimosi informacija apie įvykį, ekstremalųjį įvykį ar ekstremaliąją situaciją Kretingos rajone tvarkos aprašo tvirtinimo ir atsakingų asmenų skyrimo"

Tvarkos aprašo 1 priedas (Kretingos rajono savivaldybės už informacijos teikimą apie įvykį, ekstremalųjį įvykį ar ekstremaliąją situaciją atsakingų institucijų sąrašas)

Tvarkos aprašo 2 priedas (Keitimosi informacija apie įvykį, ekstremalųjį įvykį ar ekstremaliąją situaciją Kretingos rajono savivaldybėje schema)

Tvarkos aprašo 3, 4, 5 priedai (Formos ES-1, ES-2, ES-3)

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2010 m. liepos 30 d. įsakymas Nr. V-517 "Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2007 m. kovo 30 d. įsakymo Nr. 1V-114 ,,Dėl Keitimosi informacija apie ekstremalią situaciją ar ekstremalų įvykį tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo" (Priedas: 1-5) Įsigaliojo 2010-08-08 (Žin., 2010, Nr.94-4963)

Ekstremalių situacijų komisija (ESK) ir Ekstremaliųjų situacijų operacijų centras (ESOC)

Kretingos rajono savivaldybės Ekstremalių situacijų komisijos nuostatai

2019 m. birželio 4 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-452 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės ekstremalių situacijų komisijos sudarymo“

2021 m. kovo 1 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-201 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. birželio 4 d. įsakymo Nr. A1-452 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės ekstremalių situacijų komisijos sudarymo“  pakeitimo“

2014 m. gegužės 22 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-429 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2010 m. gegužės 4 d. įsakymo Nr. A1-290 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės ekstremalių situacijų komisijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“

Kretingos rajono savivaldybės Ekstremaliųjų situacijų operacijų centro (ESOC) nuostatai

2020 m. rugsėjo 30 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-985 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro koordinatoriaus skyrimo, sudėties tvirtinimo“

2021 m. kovo 2 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-216 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus  2020 m. rugsėjo 30 d. įsakymo Nr. A1-985  „Dėl Kretingos rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro koordinatoriaus skyrimo, sudėties tvirtinimo“ pakeitimo“

 

 Kretingos rajono savivaldybės ESOC narių sušaukimo schema

Ekstremalių situacijų komisijos (ESK) posėdžių protokolai ir kt. dokumentai

Kolektyvinės apsaugos statiniai (KAS)

2010 m. gruodžio 20 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-811 „Dėl kolektyvinės apsaugos statinių ir patalpų poreikio ir apsaugomų savivaldybės gyventojų skaičiaus nustatymo“

2014 m. rugpjūčio 13 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-660 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2010-12-20 įsakymo Nr. A1-811 „Dėl kolektyvinės apsaugos statinių ir patalpų poreikio ir apsaugomų savivaldybės gyventojų skaičiaus nustatymo“ pakeitimo“

Kretingos rajono savivaldybės patalpų, kurios gali būti pritaikytos laikinai gyventojų kolektyvinei apsaugai, sąrašas (žemėlapis A, žemėlapis B)

Statinių ar patalpų, kurie gali būti pritaikyti laikinai gyventojų kolektyvinei apsaugai, žymėjimas

 

Interneto svetainėje http://www.lt72.lt daugiau sužinosite apie pasiruošimą ekstremaliosioms situacijoms, rasite rekomendacijų kaip elgtis nelaimės atveju, kaip išlikti informuotam, kaip elgtis atsitikus nelaimei, susipažinsite su interaktyviu žemėlapiu, kuriame pažymėti visos šalies Kolektyvinės apsaugos statiniai (KAS) ir elektros sirenos.

 

Metinės būklių apžvalgos

 

Informacija ūkio subjektams

 

CS mokymų planų 2020 m. pavyzdžiai

CS veiklos planų 2020 m. pavyzdžiai

 

Užduotys ir rekomendacijos Kretingos rajono savivaldybės ūkio subjektams, kitoms įstaigoms dėl civilinės saugos veiklos organizavimo, priemonių planavimo ir informacijos teikimo 2021 m.

CS pratybų ataskaitos forma

Civilinės saugos pratybų organizavimo ir vertinimo metodinės rekomendacijos

Įsakymo dėl pasirengimo civilinės saugos pratyboms ir jų vykdymo pavyzdys

Civilinės saugos signalai

Plakatas „Civilinės saugos signalai“

 

Civilinės saugos mokomieji filmai

 

Registracija į 2021 metų civilinės saugos PAGD prie VRM Klaipėdos PGV organizuojamus civilinės saugos mokymo kursus

 

Saugus elgesys vandenyje (Ugniagesių gelbėtojų mokyklos informacija)

 Atsargiai ant ledo

 

Renginiai, konkursai, įvykiai

Dėl planuojamų stebėti maudyklų

Gyventojų dėmesiui!

2020 metų maudymosi sezono metu, nuo 2020 m. birželio 1 d. iki 2020 m. rugsėjo 15 d., Kretingos rajone planuojama stebėti Kretingos Dvaro parko I tvenkinio, Padvarių tvenkinio ties Kurmaičiais, Darbėnų tvenkinio, Kašučių ežero, Juodupėnų tvenkinio ir Salanto upės Salantuose prie užtvankos maudyklų vandens ir smėlio kokybę.  Išsamiau »

Ruošiamasi šaltajam metų periodui

Spalio 22 d. Kretingos rajono savivaldybės posėdžių salėje įvyko planinis Savivaldybės Ekstremalių situacijų komisijos (ESK) posėdis, kurį vedė administracijos direktoriaus pavaduotojas, ESK pirmininko pavaduotojas, Povilas Černeckis. Jis pristatė darbotvarkę ir apžvelgė bendrą savivaldybės situaciją, supažindino su pradėto šildymo sezono pradžia, paprašė pasisakyti savivaldybės įmonių ir įstaigų, tarnybų, administracijos padalinių atstovų, seniūnijų seniūnų, kaip yra pasirengta šaltajam metų periodui.  Išsamiau »

Karštą dieną visuomenės sveikatos specialistai rekomenduoja

Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos informuoja, kad birželio 12–14 dienomis Lietuvoje aukščiausia temperatūra dienomis daugelyje rajonų sieks 30–35 °C. Tokia kaitra, vietomis lydima liūtinio lietaus su perkūnijomis bei škvalais, laikysis iki birželio 16 d., tačiau ir vėliau bus labai šilta. Išaugs santykinė oro drėgmė, o kartu ir juntamoji temperatūra. Todėl karštą vasarišką savaitę visuomenės sveikatos priežiūros specialistai rekomenduoja:  Išsamiau »